ADVOCAAT GIJS VAN DIJK KNOOPT PVDA OP

Broddelwerk Bezemer & Schubad legt geniepige partijcultuur bloot

 

Sinds Ad Melkert zich in de SM-kelder liet aftuigen door zijn Meesteres is er veel veranderd in de PvdA op het vlak van bemoeienis met privé-aangelegenheden. Er waren tijden dat parlementariërs uit het Rode Bastion de vrijheid hadden zelf te bepalen wat ze, binnen de grenzen van de wet en algemeen aanvaarde maatstaven van integriteit en fatsoen, uitspookten in hun persoonlijke leven. Tijden waarin men ervan opgekeken zou hebben dat een Tweede Kamerlid zich in een door zijn partij besteld onderzoek moest verweren tegen ‘beschuldigingen’ van buitenechtelijke seks. En dan niet met een meid van vijftien, maar met een volwassen vrouw die er zelf ook lol in had.

 

‘belogen en bedrogen, pijn en verdriet’

Toch is dit het voormalige PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk overkomen en daar bleef het niet bij. Hoe meer er bekend wordt van het onderzoek dat het trainings- en cursusbureau Bezemer & Schubad in opdracht van het bestuur van de PvdA liet uitvoeren naar vermeend ‘grensoverschrijdend gedrag’ van Van Dijk, hoe gekker het wordt. Het bureau rapporteerde na gesprekken met drie ‘meldsters’, alledrie in het verleden behorend tot Van Dijks privé-entourage, dat hij hen had “belogen en bedrogen” en “pijn en verdriet had aangedaan”. “De door meldsters gestelde feiten zijn in hoofdzaak aannemelijk”, aldus Bezemer & Schubad, een bureau dat zich toelegt op vraagstukken van psychosociale arbeidsbelasting. Toch een andere tak van sport dan onderzoek naar ongewenst en ontoelaatbaar gedrag in gezagsverhoudingen. 

 

‘in hoofdzaak aannemelijk’

“In hoofdzaak aannemelijk” en dan ook nog van feiten die zich in de privésfeer hebben voltrokken kan natuurlijk nooit en te nimmer een basis zijn voor ingrijpende arbeidsrechtelijke gevolgen, zoals een ontslag op staande voet. Daar kwam het bij Van Dijk feitelijk wel op neer, al gaf hij zelf zijn Kamerzetel op. Dat gebeurde onder druk van toenmalig PvdA-leider Lilianne Ploumen, zonder dat het Van Dijk op dat moment in concreto duidelijk was wat Ploumen tot haar actie bracht. Hij is nu zijn functie als Kamerlid kwijt en zit werkloos thuis. Door de overweldigende publiciteit die de kwestie inmiddels kreeg heeft Van Dijk ook forse reputatieschade opgelopen, waardoor de kans op een maatschappelijke herintreding in een functie van vergelijkbaar niveau drastisch is afgenomen. De schade is groot. Niet alleen in financiële zin. 

 

sisterhoodvirus

Op 2 juni 2022 raadde ik Van Dijk -waarvan ik, om iedere schijn van persoonlijk belang te vermijden, meld dat ik hem niet persoonlijk ken, nooit heb ontmoet en ook niet gesproken- aan om het pad van Johnny Depp te volgen (www.geertdales.com/gijs-van-dijk-pvda-moet-johnny-depp-achterna). Terugslaan en als het moet naar de rechter.

 

Een kongsi van vrouwen met liefdeswrok of aanpalend malheur, met voorop Katinka Simonse alias de kunstenares Tinkebell, heeft hem, met hulp van andere vrouwen zoals Lilianne Ploumen, PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent en Parool-hoofdredacteur Kamilla Leupen (dieTinkebell de vrije hand geeft haar Parool-column voor deze zaak te misbruiken) in de hoek weten te drijven, meedeinend op de wereldwijde #MeToo golven en bevangen door het nieuwe sisterhoodvirus. “Er is in de hel een speciaal plekje voor vrouwen die vrouwen niet helpen”. Die maffe quote van wijlen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright heeft al heel wat ellende veroorzaakt. Ook in deze kwestie. Hadden de dames een punt, zou ik hen steunen. Maar alles wijst erop dat ze de plank finaal misgeslagen hebben. Niet omdat ze onnozel zijn, maar uit kwaadaardigheid. Misschien kan in de hel ook een plekje ingericht worden voor valse sisters. Het zal er nog druk worden. 

 

gehakt

“Het moet voor een gisse advocaat niet moeilijk zijn de vloer aan te vegen met dat rapport” schreef ik op 2 juni. Zo’n advocaat heeft Gijs van Dijk, in de persoon van Christiaan Alberdingk Thijm, een hyperintelligente, veelzijdige en kleurrijke advocaat annex schrijver. Ik weet dat uit eigen waarneming want -wellicht is hij het zelf vergeten- lang geleden zat ik tijdens een of ander diner naast hem en nog immer kan ik mij veel van de conversatie herinneren. Zo’n type dus. 

 

Alberdingk Thijm heeft het bureau Bezemer & Schubad inmiddels verblijd met een vijftien pagina’s tellend exposé waarin van het onderzoek van begin tot eind gehakt wordt gemaakt. Slechts één onderdeel acht de advocaat In orde, te weten dat de klachten van de malle Cornelia Klaster, in februari door het NOS-journaal opgevoerd als bron voor de aantijgingen tegen Van Dijk, flauwekul waren. Maar dat wisten we al (www.geertdales.com/nos-en-cornelia). Zoals we ook weten dat de NOS tot op de dag van heden verzuimd heeft dat nepnieuws, met grote gevolgen voor Van Dijk, te rectificeren. En daarmee aanhoudend de journalistieke code van de publieke omroep schendt. Maar dat terzijde. 

 

incompetent

Het betoog van Alberdingk Thijm komt er kort samengevat op neer dat Bezemer & Schubad ver buiten de onderzoeksopdracht is getreden door allerhande klachten bij het onderzoek te betrekken, die enerzijds niets van doen hadden met de onderzoeksvraag (‘was er sprake van grensoverschrijdend/ongewenst gedrag naar personen?)’ en anderzijds allemaal worden weersproken door Van Dijk.

 

‘Geen deugdelijk wederhoor, vooringenomenheid, niet onafhankelijk, onvoldoende gemotiveerd, willekeurig, geen antwoord op de onderzoeksvraag, onevenwichtig, strijdig met het evenredigheidsbeginsel en buitengewoon onzorgvuldig’. Al deze kwalificaties worden door Van Dijks advocaat uitgebreid toegelicht en onderbouwd. Er blijft werkelijk niets over van het onderzoek. Behalve het beeld van een incompetent bureau en drie teleurgestelde vrouwen die de buitenechtelijke dan wel buitenrelationele seks achteraf kennelijk minder bevredigend vonden.

 

verlinken

Bij Bezemer & Schubad klopten niet alleen die drie ‘meldsters’ aan, maar ook een aantal ‘informanten’. Een woord dat bij mij als voormalig inwoner van een communistisch geregeerd land nare associaties oproept. 

 

Het relaas over wat de informanten kwamen doen is misschien nog wel het meest opmerkelijke en schokkende van het hele onderzoek. Zij kwamen niet praten over ‘grensoverschrijdend gedrag naar personen’, zoals de onderzoeksopdracht luidde. Ze kwamen wat andere klachten over Van Dijk aanleveren. In plaats van hen meteen de deur te wijzen, liet het bureau toe dat deze ‘informanten’ de onderzoeker van Bezemer & Schubad deelgenoot maakten van allerhande roddels over Gijs van Dijk. Zo had hij zich, naar hun zeggen, bezondigd aan ‘kwaadsprekerij’ en werd ‘ziekte’ als reden voor een tijdelijke afwezigheid niet geloofd. Bewijs voor deze en andere stellingen leverden de informanten niet, nog daargelaten dat het helemaal niet terzake deed voor het onderhavige onderzoek. 

 

Bedenk even wat dit betekent in de werkverhoudingen. Je bent onderdeel van een team, komt in opspraak door privékwesties, de hogere teamleiding gelast een onderzoek terwijl je niet weet wat de beschuldigingen zijn en dan gaat een aantal collega’s je achter je rug om verlinken met allerhande niet terzake doende vuige verhaaltjes. Een onveiliger werkomgeving is amper denkbaar.

 

Ik zal discreet zijn en niet de namen noemen van de collega’s die Gijs van Dijk wilden naaien. Het is aan Gijs zelf om de namen van de backstabbers te openbaren. Eén naam kunt u zelf wel raden. De sister die nog vrij recent plotsklaps het hazenpad koos, iedereen in verbijstering achterlatend. Misschien straks als Magere Hein zich heeft gemeld de eerste bewoner van dat andere, nieuwe plekje in de hel? 

 

broddelwerk

Van Dijks advocaat eist van Bezemer & Schubad een publieke erkenning dat er, in gewone mensentaal, broddelwerk is afgeleverd. Komt die niet, dan zal Alberdingk Thijm ongetwijfeld Van Dijk adviseren naar de strafrechter te gaan. Smaad en laster luidt dan de aanklacht. Komt die rectificatie wel, dan zal het advies vast en zeker ook zijn om naar de rechter te gaan. De civiele in dat geval. Voor een schadeclaim. Eentje van minstens zes cijfers. De uitkomst van welke actie dan ook is niet alleen een blamage voor het klungelende bureau, maar evenzeer voor de PvdA’ers die deze rotzooi hebben veroorzaakt. Via zijn vijftien pagina’s tellende aanklacht tegen Bezemer & Schubad knoopt advocaat Alberdingk Thijm impliciet ook dat geniepige en incompetente zootje op. 

 

Geert Dales

9 juni 2022

(aan/afmeldingen voor updates op deze website via www.geertdales.com/contact)

(Crowdfunding voor nieuwe boek start binnenkort: www.geertdales.com/een-land-van-vleesetende-vegetariers)