GIJS VAN DIJK (PVDA) MOET JOHNNY DEPP ACHTERNA

Onderzoeksconclusie Bezemer & Schubad kan geen stand houden in een rechtszaak

 

De sisterhood-brigade heeft het voor elkaar. Een eendrachtige kongsi van de inmiddels afgezwaaide PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen, partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent, Parool-columniste en zelfverklaarde ex-partner Katinka Simonse alias kattenvillerkunstenares Tinkebell en de door de NOS in het zadel gehesen psychiatrisch patiënt Cornelia Klaster is erin geslaagd over oud PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk een aureool van seksueel grensoverschrijdend gedrag te doen neerdalen.

 

Fractievoorzitter Attje Kuiken, door de andere sisters aanvankelijk wantrouwend bekeken als een Van Dijk-vriendin, haakte inmiddels even enthousiast als opportunistisch aan. “Voor Gijs van Dijk is geen plaats meer in de Tweede Kamerfractie” sprak ze na afronding van een rapport van het door de PvdA ingeschakelde bureau Bezemer & Schubad naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van Van Dijk.

 

privédomein

”De bevindingen van het onafhankelijk onderzoek zijn verdrietig en ernstig en op geen manier te verenigen met de positie van volksvertegenwoordiger namens de PvdA” verklaarde partijvoorzitter Sent in een persbericht, waarin gesteld werd dat de Van Dijk aangewreven grensoverschrijdende gedragingen zich ‘niet louter in de privésfeer afspeelden’. Over die privésfeer liet Van Dijk zelf al eerder weten dat hij zich daarin niet altijd eerlijk had gedragen. “Meldsters van de klachten zijn belogen en bedrogen, hen is pijn en verdriet aangedaan” rapporteert Bezemer & Schubad, dat er kennelijk geen been in zag zich te begeven in het privédomein van een oud-Kamerlid en het toeliet dat vrouwen die teleurgesteld waren over Van Dijks relationele gedrag daarover konden klagen in een onderzoek op kosten van de PvdA dat had moeten gaan over de vraag of Van Dijk in de werkomgeving grenzen had overschreden.

 

aannemelijk’

Over dat laatste komt Bezemer & Schubad, blijkens een samenvatting van het rapport die op de PvdA-website is gezet, niet verder dan de conclusie “dat de door meldsters gestelde feiten in hoofdzaak aannemelijk zijn”. ‘In hoofdzaak aannemelijk’ is een bewijskwalificatie die in geen enkele rechtszaak overeind blijft. Nog gekker is dat Bezemer & Schubad enerzijds zegt dat het besluit van het partijbestuur om een onderzoek te doen uitvoeren “werd gerechtvaardigd door (…..) de hoeveelheid van de meldingen” en anderzijds laat weten met slechts drie (!) meldsters gesproken te hebben. 

 

Bezemer & Schubad is overigens helemaal geen onderzoeksbureau, maar een trainingsbedrijf dat zich volgens de KvK-inschrijving bezig houdt met ‘trainingen en cursussen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting dan wel andere belastende, ongewenste arbeidsomstandigheden, ongelijke behandeling en integriteitsvraagstukken in arbeidsorganisaties’. In de marge doen ze ook nog wat onderzoekswerk, maar het is niet de core business. Hypergevoelig onderzoek als dat naar Van Dijk vereist topspecialistische onderzoekskwaliteit en kan niet even worden afgebroddeld door een of ander trainingsbureautje. 

 

Parool-columniste Tinkebell

Onder de drie door Bezemer & Schubad bevraagde vrouwen zat in ieder geval Katinka Simonse, alias de kunstenares Tinkebell, die claimt een partner van Van Dijk geweest te zijn en door hem te zijn bedrogen. Zij schrijft columns voor Het Parool. Drie keer reeds misbruikte ze die column om haar gram te halen over Van Dijks ontrouw. In een ervan smeet ze ongegeneerd allerhande privéfeiten uit Van Dijks leven op straat zonder dat daar enig maatschappelijk belang mee was gemoeid (“Hij loog dat het kunstwerk in de woonkamer door zijn moeder was gemaakt”). In een ander beklaagde ze zich erover dat Van Dijk inzage had gekregen in verklaringen die zij tegen hem had afgelegd bij het onderzoeksbureau. Alsof hij zich daartegen niet zou mogen verweren. 

 

Hierover schreef ik een ingezonden briefje aan Het Parool. “Waarom laat de hoofdredactie het toe dat een columnist de krant misbruikt voor het uitvechten van een persoonlijke vendetta?”. De krant drukte het niet af. Bekend is dat hoofdredacteur Kamilla Leupen, de vrouw die bij haar aantreden zonder enige uitleg meldde dat de krant niet zonder vrouwelijke hoofdredacteur kon, eerder al klachten over Tinkebells partnerfictie van de hand had gewezen met de woorden ‘zo beleeft zij dat nu eenmaal’. Kennelijk is ook zij bevreesd voor het speciale plekje dat volgens wijlen de oud Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Madeleine Albright in de hel zou zijn gereserveerd voor vrouwen die vrouwen niet helpen. Je kunt ook een slaappil nemen als je daar wakker van ligt. 

 

Cornelia en de NOS

Op één punt is het rapport van Bezemer & Schubad glashelder. Zonder haar naam te noemen concluderen de onderzoekers dat Cornelia Klaster, de door het NOS-journaal opgevoerde bron voor de aantijgingen aan het adres van Van Dijk, in een eerder rapport terecht is neergezet als fantast. Hetgeen wederom de vraag oproept: waar blijft de rectificatie van de NOS? (www.geertdales.com/nos-en-cornelia).

 

Ik heb er weinig twijfel over dat Van Dijk erin geluisd is door een ongezonde kongsi van sisters die meedeinen op de wereldwijde #MeToo golven (www.geertdales.com/zo-wordt-gijs-van-dijk-pvda-erin-geluisd). Van Dijk doet er verstandig aan de casus Johnny Depp / Amber Heard goed te bestuderen. Ook Depp dreigde ten onder te gaan in de #MeToo tsunami. Maar hij hield zijn poot stijf en ging naar de rechter. Vijftien miljoen dollar mag de fabulerende sister Heard aftikken. Met het rapport van Bezemer & Schubad in de hand (‘in hoofdzaak aannemelijk’) moet het voor een gisse advocaat niet moeilijk zijn de vloer aan te vegen met de meldsters die nu tijdelijk hun zin hebben gekregen. Ik wens Gijs van Dijk succes en de moed om deze klus te klaren. In het belang van hemzelf en van alle andere mannen die in deze tijd een makkelijke prooi zijn voor rancuneuze vrouwen. Ik heb een enorme hekel aan mannen die niet van vrouwen kunnen afblijven. Maar ook aan valse sisterhoodverhaaltjes. 

 

Geert Dales

2 juni 2022

(aan/afmeldingen voor updates op deze website via www.geertdales.com/contact)

(crowdfunding nieuwe boek: www.geertdales.com/een-land-van-vleesetende-vegetariers