HOGE FUNCTIONARIS NOS BESCHULDIGD VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

 

Er is opnieuw een zaak over ongewenst gedrag. Nu bij de nieuwsredactie van de NOS. Een hoge functionaris is beschuldigd van grensoverschrijdend optreden

 

De zaak speelt al langer. Wat deed de NOS daarmee? Op zich is grensoverschrijdend gedrag niet nieuw. Nieuw is dat het steeds weer het nieuws haalt. En niet zo’n beetje ook! Meestal betreft het grensoverschrijdend gedrag door mannen in een machtspositie. Verhalen daarover kennen we uit de wereld van de politiek en de sport. Nu ook, overigens niet voor het eerst, bij de omroep. Nieuw is dat het niet een man, maar een vrouw in een machtspositie betreft. 

 

‘waarom die rare appjes?’

De hoge functionaris werd gezien als een belofte binnen de NOS. Nu wordt zij door meerdere vrouwen beschuldigd van ongewenst gedrag. Ook door een stagiaire bij de omroep. Zij verklaarde: “Ik vroeg aan haar: waarom wil je mij zo intiem vasthouden? Waarom wil je dat? Waarom doe je dat? Waarom die rare appjes? Van ‘ik kan niet meer zonder jou’. En ‘dikke kus’. En ‘knuffel’. Zelfs met telefoongesprekken was het zo dat als zij mij belde, dan was het: ‘Oh, Angelia, nog even, dikke kus hoor. Dikke kus hoor’. Ik had zoiets van: waarom doe jij dat? Jij bent hoog bij de NOS. Ik ben maar een stagiaire. Wat doe je??

 

’in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest’

Bij het hoofd van de NOS-nieuwsredactie, leidinggevende van de beschuldigde hoge functionaris, zouden zich de afgelopen dagen vrouwen gemeld hebben met klachten. Het hoofd wil dat het uitgezocht wordt. “Ik ben voor zero tolerance, natuurlijk! En niet alleen bij ons of in dit gebouw, maar breed. Ook al omdat ik weet hoe hoog de drempel soms is voor vrouwen om zich uit te spreken. 

 

De aangeklaagde hoge functionaris laat het bij een schriftelijke verklaring. “In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden”.

 

NOS zou het niet serieus genomen hebben, zo lijkt het

Intussen lijkt het niet alleen over haar persoonlijke leven te gaan. De NOS zou de zaak lang niet serieus genomen hebben. Dat blijkt wel uit deze reactie van stagiaire Angelia: “Ik heb verschillende keren echt op dichte deuren lopen bonken. En die deuren gingen niet open. Ik werd genegeerd”.

 

In reactie daarop zegt het hoofd van de NOS-nieuwsredactie: “Als er vrouwen zijn die vinden dat er niet goed naar hen is geluisterd, dan zou ik hen willen oproepen mij te benaderen. Er zijn ook externe vertrouwenspersonen die benaderd kunnen worden. Schroom niet, want dan stellen we ook daar een onderzoek naar in. Want ik vind: alle vrouwen moeten veilig zijn.

 

verhaal lijkt te passen in een patroon

Twee beeldbepalende presentatoren van de NOS zeiden dat deze zaak al langer zou spelen. Waarom dit nu pas naar buiten komt? “Omdat zich gisteren en vandaag twee nieuwe slachtoffers hebben gemeld met een verhaal dat lijkt te passen in een patroon van gedrag van deze chef en haar omgang met vrouwen. En deze twee melders hebben ook de oude zaak van Angelia weer onder de aandacht gebracht van het hoofd NOS nieuwsredactie. Dat deden ze omdat ze Angelia naar aanleiding van de Voice-affaire hadden horen zeggen dat je altijd naar slachtoffers moet luisteren. Dus trokken ze daarom bij haar aan de bel en dus ook daarom kwam er een nieuw onderzoek en ook daarom moest de hoge functionaris door het stof. Ook al omdat er een voorgeschiedenis rond haar persoon was”.

 

slachtoffers moeten tevreden kunnen zijn

Of het verwijt aan de NOS dat er te weinig was gedaan met eerdere klachten terecht is, is moeilijk te zeggen, aldus een presentator. “De slachtoffers vinden in ieder geval dat dat inderdaad gebeurd is. Dat de NOS het onderschat heeft. Niet serieus genoeg genomen heeft”. De omroep zelf zegt: “Ja, we hebben een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Die vond dat de klacht niet gegrond was om verdere stappen te ondernemen. Dus ja, wat moet je dan verder? Er komt in ieder geval een nieuw onderzoek.

 

Veelzeggend is dat het hoofd, die duidelijk met die zaak in haar maag zit, ook vindt dat dat onderzoek moet gaan over die oude zaak. Dus alles moet opnieuw onderzocht worden en er is de omroep en het hoofd natuurlijk ook -want zij heeft een reputatie als voorvechtster van vrouwenrechten- alles aan gelegen om te zorgen dat de zaak nu wel naar tevredenheid van de slachtoffers wordt afgerond en er schoon schip gemaakt kan worden.

 

Naschrift auteur

Als u dit een raar, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk verhaal vindt, verpakt in een kreupele tekst vol halfbakken zinnen, geef ik u gelijk. Toch waren dit letterlijk de woorden die werden gebezigd in het openingsitem van het NOS-achtuurjournaal van 8 februari 2022 waarmee het PvdA-Kamerlidmaatschap en de reputatie van Gijs van Dijk om zeep werden geholpen. U kunt het nazien op https://www.npostart.nl/nos-journaal/08-02-2022/POW_05158601. Let vooral op het gebruik van teksten als ‘naar verluidt ….’, ‘bronnen melden dat….’, ‘er zou sprake zijn van ….’ of ‘het lijkt erop dat ……’ . Allemaal geleerd tijdens de opleiding journalistiek bij de cursus ‘Hoe dek ik mij in’.

 

Over die uitzending, waarvan inmiddels is komen vast te staan dat die een journalistieke wanprestatie van formaat was (www.geertdales.com/pvda-haalt-bakzeil-in-gijs-van-dijkzaak-nu-de-nos-en-anderen-nog) diende ik wegens overtreding van de Journalistieke Code van de NPO, een klacht in bij de Ombudsman van de publieke omroep, Margo Smit. De klacht werd niet ontvankelijk verklaard omdat die binnen zes maanden na het gewraakte item ingediend had moeten zijn. Mijn klacht kwam een paar weken later. Dat ik herhaaldelijk de NOS benaderde maar nimmer antwoord kreeg deed niet terzake, noch dat ik in tien publicaties gewezen heb op deze journalistieke misstap en pas daarna besloot de Ombudsman in te schakelen. Dat het item nog immer via NPOStart te zien is en de laster jegens Van Dijk derhalve voortduurt wuift de Ombudsman weg met een verwijzing naar de zes maanden termijn, hoewel haar eigen klachtenregeling het heeft over ‘journalistieke uitingen’ zonder die expliciet te koppelen aan een publicatiedatum. 

 

Giselle van Cann, hoofdredacteur van NOS Nieuws, mailde dat zij, hoewel ze erkende dat er fouten gemaakt waren, geen reden tot rectificatie zag. “Van Dijk was reeds opgestapt voordat de NOS het nieuws bracht”. Met andere woorden: hij lag al op de grond toen de NOS met de reportage kwam. Dus wat maakt het uit? Dat de in het item prominent in beeld gebrachte en geïnterviewde Cornelia Klaster een zwaar gestoorde fantast is, wier klachten al twee keer waren onderzocht en als ongegrond afgewezen, acht deze hoofdredacteur kennelijk irrelevant. Op mijn antwoord dat ze slecht op de hoogte was van de feiten reageerde ze niet meer. Geheel in de traditie van het journalistieke milieu: altijd anderen de maat nemen, maar nooit bereid zelf ongelijk te bekennen. 

 

Dominique Van der Heyde, chef parlementaire redactie, liet weten dat mijn klacht over de handelwijze van haar ondergeschikten Xander van der Wulp en Ron Fresen, hierboven aangeduid als ‘twee beeldbepalende presentatoren’, thuishoorde bij de hoofdredactie van NOS Nieuws. Bij Giselle van Cann dus. Kennelijk heeft de ‘chef’ weinig in te brengen. Of ze dook. Van haar kreeg ik, ondanks twee verzoeken, in ieder geval geen inhoudelijke reactie. Wel gejammer dat Van der Wulp nooit iets van mij had vernomen. Bij deze bied ik mijn verontschuldigingen aan voor de flauwekul die hierboven over haar is geschreven. Hopelijk geeft het enig idee hoe het voelt als je publiekelijk ten onrechte van wangedrag wordt beschuldigd. En dan noem ik nog niet eens haar naam.

 

Overigens klopt de kop van dit stuk wel. ‘Hoge functionaris NOS beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag’. Er is zonder meer sprake van zulk gedrag. Misbruik van een machtspositie. Duiken als het lastig wordt, Fouten niet willen erkennen. Geen nazorg voor degenen die de klos waren. Geen woord van spijt of excuus richting Gijs van Dijk. Zo gaat dat, bij de NOS. Ons nationale baken van betrouwbaarheid en gedegen journalistiek. Waar je blind op moet kunnen varen. 

 

Geert Dales

10 november 2022

www.geertdales.com/crowdfunding-de-vleesetende-vegetariers

aan/afmeldingen voor updates op deze website: www.geertdales.com/contact (nb: uw mailadres juist invoeren!)