NA BESCHULDIGING AANRANDING HOORT TINKEBELL ACHTER DE TRALIES

Oud-Kamerlid Gijs van Dijk en leiding PvdA krijgen stortvloed smaad en laster over zich heen van getroubleerde kunstenares 

 

Niet minder dan acht jaar gevangenisstraf kan een dader van het zware misdrijf aanranding te wachten staan indien het feit bewezen geacht wordt. Het is dan ook geen kleinigheid om een met naam en toenaam genoemd persoon er publiekelijk van te beschuldigen een bij naam genoemde vrouw te hebben aangerand, zonder ook maar het minste bewijs voor die aantijging  op tafel te leggen. 

 

voor deze bron steek ik mijn handen in het vuur’

Toch is dit wat de zelfbenoemde activist en kunstenares Katinka Simonse, beter bekend als Tinkebell (“all my friends call me Tink”) in de vroege ochtend van 3 mei 2023 deed tijdens een interview in het programma MISCHA! op NPO-Radio1 in zendtijd van de publieke omroep AvroTros. Op een klungelige poging van interviewster Mischa Blok om enige onderbouwing voor de zware beschuldiging -nota bene aan het adres van een bekende oud-politicus- te krijgen kwam Tinkebell niet verder dan “daar steek ik mijn handen voor in het vuur”, verwijzend naar de geloofwaardigheid van haar bron.

 

Die bron was de zelfverklaarde psychiatrisch patiënt Cornelia Klaster, naar Tinkebells zeggen het slachtoffer van de ontucht die zou zijn gepleegd door oud PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Een verhaal dat jaren geleden na herhaald onderzoek door onder meer het gerenommeerde CAOP al als volslagen ongegrond terzijde was gelegd. Waarna Klaster, wegens voortdurende stalking, door de PvdA werd geroyeerd als lid. Feiten waarvan Tinkebell als geen ander op de hoogte is en die haar recente aantijging over Van Dijk tot regelrechte laster maken (www.geertdales.com/metoo-2). Ook schermde Tinkebell nog met andere bronnen (‘getuigen die niet gehoord zijn’) zonder enige nadere informatie over wie of wat dat waren en waarom die geloofwaardig zouden zijn. 

 

sisterhood

De interviewster, duidelijk in een sisterhood-stemming, liet het gebeuren en gaf Tinkebell ruim baan haar beschuldiging, alsmede een reeks andere uit de lucht gegrepen lasterlijke en smadelijke uitingen, meermaals te herhalen. Nota bene bij de AvroTros, een van de omroepen die vinden dat nieuwkomer Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moet worden gegooid omdat daar onnozele presentatrices aan het werk zijn die niet doorvragen en gasten ongestoord onzin laten verkopen. Misschien moet ON-baas Arnold Karskens even bellen met zijn collega van AvroTros om hem te bedanken voor zijn medewerking aan deze opmerkelijke ondermijning van de inzet van de NPO om ON te lozen (www.geertdales.com/sprookjesverkopers-verwijten-omroep-ON-sprookjes-te-verkopen). 

 

‘PvdA hield wangedrag onder de pet’

Naast de beschuldiging van aanranding, waarbij zij Van Dijk expliciet als ‘dader’ aanduidde, poneerde Katinka Simonse ook de stelling dat de PvdA zich had bezondigd aan het jarenlang onder de pet houden van de aanranding. Toch ook een flink staaltje laster, deze keer richting de PvdA-leiding. Die had, terwijl ze volgens Tinkebell wisten van zijn wangedrag, Van Dijk zijn goddelijke sexverslaafde gang laten gaan, waardoor ‘heel veel vrouwen’ slachtoffer waren geworden van zijn manipulatieve gedrag. Dat was zo geraffineerd gebeurd dat de vrouwen elkaar gingen beroddelen, bevechten, dwarsbomen en kapot maken. Opnieuw laster, of op zijn minst smaad jegens Van Dijk, alsmede de PvdA die dit zou hebben laten gebeuren. Ook voor deze aantijging legde Tinkebell geen spoor van bewijs op tafel. Het was ‘van horen zeggen’. Interviewster Mischa vroeg geen moment door en maakte geen enkel bezwaar tegen dit geraaskal. 

 

350.000 euro

Twee keer beweerde Tinkebell in de radio-uitzending dat de PvdA Van Dijk een bedrag van niet minder dan 350.000 euro had toegeschoven nadat de beroepscommissie van de partij had geoordeeld dat Van Dijk ernstig onrecht was aangedaan en excuses verdiende. Die hij ook kreeg. Het -volslagen uit de lucht gegrepen- verhaal over die drieëneenhalve ton ontleende Tinkebell aan een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS van enkele weken terug, waarin de bewierookte Tim Hofman (‘journalist van het jaar 2022’) een uur lang wanhopig maar vergeefs poogde een schandaal bloot te leggen over het handelen van de PvdA in de Van Dijk-zaak. Daarin werd het bedrag weliswaar niet genoemd, maar wel gesproken over ‘een groot bedrag’, waarna via de sociale media het getal 350.000 ging circuleren, onweersproken door BNNVARA, ook al zo’n falende handhaver van de journalistieke code over doorvragen en feiten checken die ON! graag wil verwijderen uit het publieke bestel. Dat BOOS onzin verkocht was zonneklaar (www.geertdales.com/bewierookte-tim-hofman-blijkt-egomane-journalistieke-kneus). Dat het verhaal over die 350.000 euro bij lange na niet klopt eveneens. Tinkebell weet dat dondersgoed. Door het toch te vertellen maakte ze zich opnieuw schuldig aan laster. Wederom naar twee kanten: Van Dijk en de PvdA. Tinkebell klaagde steen en been dat de leden van de PvdA geen keet trappen dat 350.000 euro lidmaatschapsgeld was overgeboekt naar ‘dader’ Van Dijk. Ja hoe zou dat komen, Tink? Misschien omdat het kletskoek is?

 

Veel ellende opzoeken

Aan het begin van het interview bij MISCHA! vertelde Tinkebell -‘kunstenares-activist-columnist’- dat haar werk eruit bestaat ‘veel ellende op te zoeken en daar dan iets mee te doen’. “Ik zorg dat die ellende minder wordt of verdwijnt”. Voorwaar geen kleine missie van deze wereldverbeteraar die dierenwelzijn, vluchtelingenopvang, de feministische strijd en het tegengaan van milieuvervuiling als haar hoofdtaken ziet. Erg succesvol kan ik haar daarin niet noemen. Ze brak hoogstpersoonlijk haar kat de nek. Hoezo dierenwelzijn?  Binnenkort slapen vluchtelingen zelfs in Nederland weer in het gras. Wat nou opvang? Naar eigen zeggen belanden vrouwen met een mening steevast op de brandstapel waar ze niet meer vanaf komen. Dus met haar feministische strijd schiet het ook al niet op. Tata Steel, door haar ‘Hoogovens’ genoemd is ondanks Tinkebells op dat bedrijf gerichte kunstzinnige projecten nog immer een zwaar vervuilend bedrijf dat kanker en verderf zaait in Wijk aan Zee en omstreken. Wat heeft die Tinkebell nou eigenlijk tot stand gebracht met al haar onzinnige praatjes en zelfgeproclameerde rol als activist?

 

voor het hekje

Ik denk dat het verstandig is dat Gijs van Dijk en de PvdA zich melden bij een politiebureau om aangifte laster en smaad te doen, meermaals gepleegd. Twee jaar gevangenisstraf staat erop. Ik dicht Van Dijk grote kansen toe zodra Tink eenmaal voor het hekje staat. De civiele route sluit daar perfect op aan. Of kan er, al dan niet via een kort geding, aan vooraf gaan. Met een eis tot rectificatie van alle lasterlijke en smadelijke uitingen, een forse dwangsom voor iedere dag dat Tinkebell dat nalaat en een schadevergoeding in zes cijfers. Zodat Van Dijk alsnog de financiële compensatie krijgt voor toegebrachte reputatieschade die hij van de PvdA niet kreeg. Misschien kan Van Dijk ook nog even Xander van der Wulp en Ron Fresen meenemen, de Haagse NOS-Journaal reporters die op 8 februari 2022 de geschifte Cornelia Klaster aan het woord lieten en deze enorme misser tot dusverre niet hebben rechtgezet (www.geertdales.com/pvda-haalt-bakzeil-in-gijs-van-dijkzaak-nu-de-nos-en-anderen-nog). Let wel: NOS. Ook een publieke omroep die vooraan staat om Ongehoord Nederland de maat te nemen als daar een keer onzin wordt verteld. 

 

brandstapel

Katinka’s missie ‘veel ellende opzoeken’ is meer dan geslaagd. Het is nu wel mooi geweest. Hoogste tijd om even te brommen achter de tralies, financieel uitgekleed te worden en te overdenken hoe deel twee van de missie ‘er iets mee te doen’ in het vervolg beter uit de verf kan komen. De zieke onzin van Parool-columniste Tink moet zo snel mogelijk de wereld uit. Op de brandstapel ermee!

 

Geert Dales

3 mei 2023

(voorintekening voor mijn nieuwe boek over Femke Halsema: www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester)

(Aan/afmeldingen voor updates op deze website via www.geertdales.com/contact)