VALSE SISTERS KRIJGEN KOEK VAN EIGEN DEEG IN VAN DIJK-ZAAK

Vuige laster Tinkebell aangepakt door advocaat van Gijs van Dijk, Klaster (NOS) komt met de schrik vrij

 

Steen en been klaagde Katinka Simonse, beter bekend als de gestoorde kunstenares-kattendoder en Parool-columniste Tinkebell (“all my friends call me Tink”), de afgelopen tijd dat er zo negatief over haar werd geschreven op basis van slechts één bron, het voormalige PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Met hem onderhield ze enige tijd een relatie, die kennelijk weinig succesvol is verlopen. Via alle denkbare kanalen, waaronder haar Parool-column, klaagt Tinkebell inmiddels meer dan een jaar over haar voormalige lover, waarbij ze ongegeneerd allerhande details uit Van Dijks privéleven op straat gooit. 

 

Tegen hem diende zij op 7 februari 2022 bij de toenmalige PvdA-leider Lilianne Ploumen een klacht in wegens seksueel en aanverwant grensoverschrijdend gedrag. Ze vond bij die feministische sister en het andere PvdA-Kamerlid sister Kati Piri een gewillig oor. Via de volgende sister, toenmalig politiek verslaggever van het NOS Journaal Ireen Oostveen, werd het verhaal ingestoken bij de pers. Een klassiek staaltje meedeinen op de #Metoo golven.

 

misbruik van en labiele vrouw

Daarbij spande Tinkebell de psychisch labiele Cornelia Klaster voor haar kar. Een wegens stalking van Gijs van Dijk geroyeerd PvdA-lid die ooit deelnam aan een PvdA-discussiegroepje over armoedebeleid en zo het Kamerlid leerde kennen (www.geertdales.com/nos-en-cornelia). Klaster reanimeerde bij Ploumen haar al lang als ongegrond afgehandelde beschuldigingen over Van Dijk, waarmee Tinks eigen aantijgingen aan geloofwaardigheid wonnen. Waar rook is, is vuur moet de PvdA-leider hebben gedacht.

 

De kongsi Tinkebell-Klaster-Ploumen-Piri-Oostveen leidde tot een door het NOS Journaal op 8 februari 2022, daags na Tinkebells gesprek met Ploumen, uitgezonden interview met Cornelia Klaster. Die beschuldigde, in een even bizar als tenenkrommend interview, Gijs van Dijk openlijk van sexueel grensoverschrijdend gedrag. Een blinde kon zien dat haar aanrandverhaal waanzin was. Toch brachten de NOS sterreporters Ron Fresen en Xander van der Wulp, zonder dat Klasters antecedenten waren nagetrokken en zonder bij Van Dijk de feiten te checken, vol overtuiging en zonder een spoor van bewijs dit idiote verhaal, waarmee zij de val van het Kamerlid inluidden. Een week later trad hij af. (www.geertdales.com/metoo-1) (www.geertdales.com/metoo-2).

 

laffe snor gedrukt

Tinkebell kreeg wat ze wilde: een zwaar beschadigde Van Dijk. Maanden later, nadat Van Dijks carrière was verwoest en hij werkloos thuis zat kwam vast te staan dat zij, Cornelia Klaster en in hun kielzog een paar andere rancuneuze vrouwen onzin hadden verkocht. Ploumen was in de val getrapt. Zonder enige uitleg verdween zij van het politieke toneel. De PvdA bood bij monde van voorzitter Esther-Mirjam Sent Van Dijk excuses aan, alsmede een bedrag ter dekking van diens advocatenkosten.

 

Xander van der Wulp en Ron Fresen drukten intussen hun laffe snor. Van der Wulp, reageerde nooit op mijn vragen over zijn miskleun. Fresen liet weten niet te willen antwoorden omdat hij inmiddels weg was bij de NOS. Hun chef Dominique van der Heyde verwees mij door naar anderen die verantwoordelijk zouden zijn. NPO ombudsvrouw Margo Smit wees mijn klacht over het Journaal-item af op formele grond omdat ik die binnen een half jaar had moeten indienen, ook al was op dat moment het voor Van Dijk ontlastende PvdA-onderzoek nog niet afgerond. Wie heeft die onzinnige zes-maanden-termijn bedacht? Politiek verslaggever Ireen Oostveen reageerde niet op een verzoek per e-mail om opheldering. Nooit heeft de NOS deze enorme flater gerectificeerd, laat staan dat Van Dijk excuses kreeg (www.geertdales.com/pvda-haalt-bakzeil-in-gijs-van-dijkzaak-nu-de-nos-en-anderen-nog). Het is een schande van deze zogenaamde kwaliteitsomroep.

 

aanranding

Hoewel mijn publicaties over de affaire niet gebaseerd waren op informatie van Gijs van Dijk zelf -ik kende hem tot voor kort helemaal niet- dacht ik er goed aan tegemoet te komen aan Tinkebells jammerklacht over de eenzijdige en bevooroordeelde bron waar haar criticasters op zouden drijven en haar ruimte voor weerwoord te bieden. Zeker nadat zij in de vroege ochtend van 3 mei 2023 een uur lang in het radioprogramma MISCHA van AvroTros was leeggelopen over Gijs van Dijk en de PvdA, in het bijzonder partijvoorzitter Esther Mirjam Sent leek me dit nuttig.

 

Het regende uit de lucht gegrepen zware beschuldigingen, waaronder het door Tinkebell als vaststaand feit gebrachte verhaal dat Van Dijk Cornelia Klaster had aangerand. Een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van acht jaar. Letterlijk zei Katinka Simonse: “Cornelia Klaster is aangerand door Gijs van Dijk. Daar steek ik mijn handen voor in het vuur”. Zo’n zware beschuldiging schreeuwt om overtuigend bewijs. En bij gebreke daaraan om een straf- en/of civielrechtelijke vervolging (www.geertdales.com/na-beschuldiging-aanranding-hoort-tinkebell-achter-de-tralies). Inmiddels staat vast dat die er ook gaat komen. De eerste klap is al uitgedeeld aan AvroTros. Meerdere gaan volgen. Katinka kan haar borst natmaken.

 

uitnodiging voor een gesprek; meteen geblokkeerd

Tinkebell en Cornelia Klaster, die na haar Journaal-interview net als Tink tal van keren bleef beweren dat haar verhaal klopte al wezen de feiten inmiddels in een heel andere richting, kregen van mij een beleefd verzoek c.q. aanbod om in gesprek te gaan. Met ruimte voor deelname van door hen aan te dragen anderen, maar wel onder de voorwaarde dat er materiaal op tafel zou komen ter onderbouwing van de aantijgingen die door hen waren gedaan. Ik zegde toe dat ik openlijk diep door het stof zou gaan wanneer uit de stukken -appjes, screenshots of wat dan ook- onomstotelijk zou blijken dat Gijs van Dijk inderdaad ‘altijd liegt’ zoals Tinkebell beweert en zowel zij als Klaster altijd de waarheid hebben gesproken. 

 

In plaats van een enthousiast onthaal -de dames klaagden immers luidkeels dat ze niet gehoord en ten onrechte weggezet werden als ‘rancuneuze exen’- werd ik door Tinkebell meteen geblokkeerd. Een praktijk die ze toepast op iedereen die via Twitter of waar dan ook iets zegt dat haar niet bevalt. Klaster liet, ondanks haar gescheld op mij, niets van zich horen. Tot zover de geloofwaardigheid van deze twee malloten (www.geertdales.com/zo-wordt-gijs-van-dijk-pvda-erin-geluisd).

 

Fakenews

De radio-uitzending van het AvroTros programma MISCHA! waar Tinkebell, ongehinderd door welke kritische vraag dan ook van een bijkans kwijlende presentatrice Mischa Blok, een uur lang haar grieven, aantijgingen en beledigingen mocht spuien, is inmiddels offline. “Ik ben monddood gemaakt” jankte Tinkebell op Twitter. Nee Tink, de directie van die omroep had inmiddels begrepen dat je niet straffeloos een idioot een uur lang smaad en laster kunt laten verspreiden en koos eieren voor haar geld. Dat daar een brief op poten van Van Dijks advocaat voor nodig was zegt wel iets over het moreel kompas en integriteitsbesef van de AvroTros-leiding, die de nieuwe omroep Ongehoord Nederland graag uit het publieke bestel verwijderd ziet wegens het brengen van fakenews. Begin eerst bij jezelf, lijkt me. 

 

strafbaar as hell

De juridische actie van Gijs van Dijk tegen AvroTros is nog maar het begin van wat gebeuren gaat. Het ligt voor de hand dat de aanhoudende laster van Tinkebell leidt tot een strafrechtelijke aangifte. Het bewijs tegen haar is overweldigend. Ze wist dat wat ze Van Dijk aanwreef niet waar is. Ze wist dat ze loog over de ‘vele vrouwen’ met klachten over Van Dijk. Ze wist dat wat ze vertelde over tonnen euro’s die de PvdA Van Dijk zou hebben toegeschoven niet waar is. Ze wist dat het niet waar is dat Gijs van Dijk altijd liegt en zij altijd de waarheid spreekt. En toch zei ze het. Niet aan de borreltafel, maar in een langdurig interview bij AvroTros en via haar vele tweets. Strafbaar as hell. Twee jaar staat erop. Of een zware geldboete.

 

Leger des Heils

Naast de strafrechtelijke route zal Gijs van Dijk, bijgestaan door zijn gisse advocaat mr. Christiaan Alberdingk Thijm, niet nalaten Tinkebell langs civiele weg op te knopen. Een eis tot rectificatie en verwijdering van alle gedane smadelijke en lasterlijke uitingen, een dwangsom van duizenden euro’s per dag dat dit niet gebeurt, een dwangsom op iedere verdere smadelijke of lasterlijke uiting en een schadevergoeding die in de tonnen loopt voor aangericht onheil liggen in het verschiet. Tinkebell heeft ongetwijfeld geen cent te makken -ze klaagt nu al dat niemand haar nog aan werk wil helpen- en is de spreekwoordelijke kale kip die je niet kunt plukken. Maar straks voor onderdak te moeten aankloppen bij het Leger des Heils is ook een mooie sanctie op zoveel smaad en laster.

 

Cornelia Klaster zou eenzelfde lot kunnen treffen, maar gelet op haar geestesgesteldheid denk ik dat die de dans ontspringt. Het is dieptreurig dat deze vrouw, naar eigen zeggen een PTSS- patiënt, meegesleept is in de rancuneuze en verwoestende acties van de mafklapper Katinka Simonse, die om God-mag-weten-waarom door de media (Parool columniste!) gedurende lange tijd serieus genomen is als ‘activiste’. 

 

Kennelijk heeft ze een bijzonder talent om mensen die veel meer in hun mars hebben dan zijzelf om haar vinger te winden. Gekke roze bril op je neus, je kat de nek breken, beetje esoterisch gelul over maatschappelijke betrokkenheid en je komt er een eind mee. Maar op een dag -en die is niet ver weg- valt de bijl. Dan zien ook Cornelia Klaster, Lilianne Ploumen, Kati Piri, Ireen Oostveen, Parool-hoofdredacteur Kamilla Leupen, Mischa Blok en al die andere onnozele sisters dat Katinka Simonse -zich noemende Tinkebell (say ‘Tink’)- is wat iedereen met een beetje verstand al lang zag. Een rancuneuze totaalidioot met een Jezus-complex. Een gevaarlijke gek die zo snel mogelijk tegen zichzelf en anderen in bescherming genomen moet worden. 

 

Geert Dales

9 mei 2023

(voorintekening op mijn boek over Femke Halsema www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester)

(aan/afmeldingen voor updates op deze website via www.geertdales.com/contact)