50PLUS BEDRIEGSTER LIANE DEN HAAN RUIKT GOUD

Kansloze zoektocht naar nieuw verdienmodel zal eindigen op Noord-Cyprus

 

Daar was ze weer. Het Tweede Kamerlid Liane den Haan, de politieke oplichter die bij de verkiezingen van 2021 Jan en alleman belazerde door te doen alsof ze voor ouderenpartij 50PLUS de arena in ging, maar eenmaal op het vorstelijk gesalarieerde pluche gezeten de zetel roofde voor eigen gewin.

 

zinledige prietpraat

Bij het immer gezellige maar qua nieuwswaarde irrelevante WNL tv-babbelprogramma Goedemorgen Nederland mocht ze op 12 september 2022 komen vertellen over haar jongste wapenfeit: de oprichting van een nieuwe politieke partij, ‘Goud’ genaamd. “Goud staat voor goed ouder worden” kakelde Den Haan, die zich verder verloor in zinledige prietpraat van het kaliber ‘wat nodig is is visie’ en ‘we moeten meerjarig kijken wat we nodig hebben in Nederland en hoe we dat gaan doen’. “Als je geboren wordt word je elke dag ouder” wist ze ook nog. Op basis van dat inzicht meende ze dat er behoefte bestaat aan een nieuwe ouderenpartij. De andere studiogasten keken meewarig toe. 

 

Verdienmodel

Het holle geblaat vormde een krachtige bevestiging van het vermoeden dat Den Haan aan voelt komen dat ze bij volgende verkiezingen werkloos zal raken en wanhopig op zoek is naar een nieuw verdienmodel. Want van verdienen heeft ze zeker kaas gegeten.

 

Eerst door 50PLUS te belazeren en zo aan een goedbetaalde baan te komen na haar aftocht bij ouderenbond ANBO, waar ze helemaal klaar waren met de achterbakse egotripper. Daarna door de slaperige 50PLUS-Kamerfractie te beroven van alle door de jaren heen zorgvuldig opgebouwde financiële reserves. Met hulp van de veel minder listige Kamervoorzitter Vera Bergkamp wist Den Haan langs slinkse weg een miljoen euro weg te sluizen (www.geertdales.com/de-toverstok-van-vera-bergkamp). Dat zij daarmee kon wegkomen zegt veel over de mores en integriteitsstandaard in de Tweede Kamer.

 

likken

Kort na de verkiezingen van 2021, toen ze uit de kast was gekomen als een ordinaire bedriegster die schaamteloos de toenmalige leiding van 50PLUS om de tuin had geleid, bazelde ze iets over drie partijen die haar zouden hebben benaderd om aan te sluiten. Namen wilde ze niet noemen. Het zou na de zomervakantie van 2021 allemaal bekend worden. Het was natuurlijk flauwekul, louter bedoeld om de aandacht af te leiden van haar politieke bedrog. Nooit hoorden we er nog iets over.

 

Als ‘onafhankelijk Kamerlid’ ontpopte Den Haan zich vervolgens tot een trouwe vazal van het kabinet door steevast voor alle regeringsplannen en tegen alle oppositievoorstellen te stemmen. Inlikken heet zoiets. Maar hoe ijverig ze ook likte, de coalitiepartijen hapten niet. In die kringen wordt Den Haan weggelachen als een nuttige idioot. De afbrokkelende coalitie kan iedere stem goed gebruiken. 

 

Turkse mannen

Wel onderhoudt ze uitstekende betrekkingen met de fractie van DENK, in de Kamerbankjes haar directe buren. Dat hoeft niet te verbazen, want Liane den Haan geniet in kleine kring enige bekendheid als een liefhebber van de Turkse man. En dan bij voorkeur eentje die zich ophoudt in het door de Turken bezette deel van Cyprus, door de bezetter graag aangeduid als ‘de Turkse Republiek Noord-Cyprus’, een slechts door Turkije erkende fake-staat, gebaseerd op de inname in 1974 van het noordelijke deel van EU-lidstaat Cyprus. 

 

uitstapjes naar bezet gebied

Het is niet verboden om naar die bezette gebieden te reizen of er een vakantiehuis te hebben, al loop je bij dat laatste het ernstige risico van een grondclaim door de rechtmatige Grieks-Cypriotische eigenaar. Om die reden zijn de vakantiehuizen daar zo goedkoop. Liane den Haan vertoefde er, tot ze lijsttrekker voor 50PLUS en potentieel Kamerlid werd, graag en openlijk. Op haar Facebook was menige foto te zien van gezellige uitstapjes in bezet gebied, al dan niet in gezelschap van lokale intimi. Op de achtergrond zag je de leegstaande appartementen van verdreven Grieks-Cyprioten. Den Haan fietste er lachend rond, ongeïnteresseerd in de tragedies die achter de verlaten panden of verwoeste gevels schuil gaan.

 

diplomatieke rel

Reeds actief als Kamerlid bestond ze het om in de zomer van 2021 op de thee te gaan bij de ‘minister van Toerisme’ van de Republiek Noord-Cyprus, niet beseffend welke diplomatieke gevolgen zo’n bezoek van een Nederlands Kamerlid aan een functionaris van de bezettende macht teweeg brengt. Het leidde tot enorme ophef in Cypriotische regeringskringen en in de pers en tot een officieel protest bij de Nederlandse regering. 

 

heimelijke bezoekjes

Wat Den Haan te zoeken had bij een ‘minister van Toerisme’ op Noord-Cyprus is een interessante vraag waarop zij een eerlijk antwoord schuldig bleef. Ze bazelde wat over het belang van toerismepromotie, een onderwerp waar ze als Kamerlid niets mee van doen had of heeft en al helemaal niet in dat gebied. Zoek het maar in privé-beslommeringen en aanpalende betrekkingen. Sinds de ophef over haar bezoek is ook bij Den Haan het besef doorgedrongen dat het voor een Nederlandse parlementariër niet handig is openlijk te dwepen met de Turkse bezetters. Haar bezoekjes aan Noord-Cyprus, waar ze jarenlang over een vakantieverblijf beschikte dat kort na aanvang van haar publieke leven van de hand werd gedaan, spelen zich sindsdien achter de schermen af. Tot of vanaf Istanboel zijn haar reizen nog te volgen, de rest van het traject zien we niet meer op Facebook. 

 

nul zetels

Terug naar ‘Goud’. Dat wordt natuurlijk niks, al was het maar omdat het een wetmatigheid is dat ouderenpartijen niet beklijven. Als partijvoorzitter van 50PLUS slaagde ik er met toenmalig politiek leider Henk Krol in om de interne twisten de kop in te drukken. Tien zetels scoorde 50PLUS steevast in alle peilingen in het voorjaar van 2020. Het succes stond partijoprichter en beroepsintrigant Jan Nagel niet aan. Dat ons lukte wat hij niet voor elkaar had gekregen verdroeg deze Nederlandse Raspoetin niet. Liever de hele tent naar de ratsmodee dan dat Krol en Dales erin slagen eindelijk eens een ouderenpartij overeind te houden en misschien wel aan regeringsverantwoordelijkheid te helpen. In minder dan drie maanden had Nagel het voor elkaar. Zijn aanwijzing van Liane den Haan tot lijsttrekker maakte het helemaal af. Nul zetels bleven erover van de tien die het er hadden kunnen zijn en de vier die er al feitelijk waren. Wie deze kolderieke episode nog eens wil herbeleven raad ik mijn boek ‘Tien Zetels; hoe 50PLUS ten onder ging en wat we daarvan leren’ aan. U zult zich vermaken (www.geertdales.com/tien-zetels).

 

politiek asiel

Liane den Haan wacht na de eerstvolgende verkiezingen -ik voorspel najaar 2023, als na de Statenverkiezingen van maart volgend jaar de coalitie is weggevaagd- werkloosheid en een nieuwe zoektocht naar emplooi. Dat zal deze keer wat moeilijker worden dan na haar gedwongen vertrek bij ANBO. Heel Nederland heeft immers kennis kunnen nemen van haar bedrieglijke karakter, manipulatieve trucs en intrinsieke onbetrouwbaarheid. Een kruiwagen als een tweede Jan Nagel, de al net zo manipulatieve, bedrieglijke en intens onbetrouwbare handelaar in politieke partijen, zal ze niet gauw meer treffen. Nagel zelf is hoogbejaard, der dagen zat en uitgespeeld. Politiek asiel in de Republiek Noord-Cyprus lijkt mij vooralsnog de beste optie. Retour bezette gebieden. Waar de zon volop schijnt. Ze heeft er een netwerk, kent de weg en bezit de schaamteloosheid om daar lachend rond te hangen. Probleem opgelost. 

 

Geert Dales

14 september 2022

Voor contact en aan/afmeldingen voor updates op deze website: e-mail geert@geertdalesmail.nl

Voorintekening komende boek: www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester  / Hoe Femke Halsema van activist regent werd