AGENDA AMSTERDAM AUTOLUW NIET AAN BURGEMEESTER BESTEED

Volk moet lopen, fietsen en in het OV, Femke Halsema toert door grachtengordel in de dienstauto

 

Zoals algemeen bekend doet het Amsterdamse stadsbestuur, dat sinds juli 2018 onder leiding staat van de voormalige GroenLinks-partijleider Femke Halsema, er alles aan om de automobilist de stad uit te krijgen. ‘Agenda Autoluw’ heet het bestuurlijke programma dat als doel heeft het autogebruik in de stad drastisch omlaag te brengen. Er moet meer worden gewandeld, gefietst en met het openbaar vervoer gereisd, vindt het College van Burgemeester en Wethouders, daarin gesteund door de overwegend linkse gemeenteraad. ‘Autootje pesten’ noemt de VVD dat. Hoewel oud-VVD’er vind ik dat er wel wat voor te zeggen is. Mits met begrip voor redelijke wensen van bewoners, bedrijven en bezoekers en niet doorgedramd als links dogma.

 

linkse gekkigheid

De meest recente actie in dit kader is het afsluiten van de Weesperstraat, een van de drukste toegangsroutes tot de stad. Zes weken lang belanden automobilisten die dachten via die route hun doel te bereiken in een fuik, waarna ze gedwongen worden linksomkeerd te maken en zelf maar uit te zoeken hoe de bestemming te bereiken. De maatregel is bedoeld om te onderzoeken wat er gebeurt als je een hoofdverkeersader afsluit. Een kind kon voorspellen welke enorme chaos, sluipverkeer, onveiligheid, extra autokilometers en regelrechte agressie hierdoor ontstaan. Dit is een goed voorbeeld van links ecogedram dat het draagvlak voor verstandig beleid ondermijnt. 

 

Het experiment ‘hoe krijgen we zoveel mogelijk file en overlast in de hele stad’ van AmsterdamNL is zò snel geslaagd dat het nu misschien weer kan worden beëindigd?” twitterde oud-wethouder en voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher (350.000 volgers) twee dagen na het begon, met daarbij de hashtag #mesjogge. In het algemeen vind ik zijn opzichtige pogingen om zich in de kijker te spelen met het oog op het naderende einde van Halsema’s eerste ambtstermijn een beetje goedkoop, maar deze tweet was de spijker op z’n kop. Desalniettemin houdt het stadsbestuur, Femke Halsema voorop, ijzerenheinig vast aan deze gekkigheid. Nog vijf weken te gaan.

 

Noord-Zuidlijn

Dat het autogebruik in de stad en zeker in de binnenstad omlaag moet lijkt mij glashelder. Twee decennia geleden was ik lid van het gemeentebestuur, in welke rol ik mij heb ingespannen voor een drastische verbetering van het OV-netwerk door de realisatie van de Noord-Zuid metrolijn. Anderhalf decennium heb ik massale kritiek moeten ondergaan vanwege de grote budgetoverschrijding die de bouw van lijn 52 met zich meebracht. Maar sinds de opening in juli 2018, de eerste officiële handeling van de toen net aangetreden burgemeester Halsema, heeft de metrolijn zich bewezen als een essentiële en door reizigers hooggewaardeerde toevoeging aan het OV-netwerk en krijg ik -behalve van Parool-journalist en erkend zuurpruim Bas Soetenhorst, auteur van een bash-boek over de Noord-Zuidlijn- louter nog complimenten. Waarvoor dank. 

 

Naast beter openbaar vervoer laten ook de andere voordelen van de NZL zich gelden. Amsterdam-Noord wordt geleidelijk aan uit zijn isolement getrokken. Overal duiken nieuwe bouwprojecten op. Het treinstation Amsterdam-Zuid ontpopt zich razendsnel tot het belangrijkste OV-knooppunt van het land, ter ontlasting van het veel te krappe Amsterdam CS. En de altijd al beoogde verlenging van de metrolijn naar Schiphol en Hoofddorp is inmiddels daadwerkelijk in zicht. Natuurlijk had die er al lang moeten zijn, maar beter laat dan nooit.

 

Practice what you preach

Amsterdam vindt in mij een warm voorstander van meer OV- en fietsgebruik. Ik heb al lang mijn auto de deur uit gedaan, ben een grootgebruiker van tram en metro en fiets me suf. Wat dat betreft zet ik zo mijn handtekening onder Agenda Autoluw. Op twee voorwaarden: dat de idiotie van het type ‘knip’ in hoofdverkeersaders wordt geschrapt èn dat de chef van het stadsbestuur, burgemeester Femke Halsema, zelf het goede voorbeeld geeft.

 

Helaas doet zij dat niet. Integendeel zelfs. Waar Halsema anderen dwingt de auto te laten staan en te lopen of fietsen, grossiert zij zelf in grootschalig binnenstedelijk autogebruik. Het adagium Practice what you preach is aan deze GroenLinks politica niet besteed. 

 

dienstritten

In het kader van de research voor mijn komende boek ‘Rechtse privileges voor een linkse burgemeester; hoe Femke Halsema van activist regent werd’ (werktitel) vroeg ik bij het stadhuis de administratie op van de ritten in haar dienstauto die burgemeester Halsema maakte sinds haar aantreden. Die kreeg ik. Met hulp van een data-analist werden de gegevens aan allerhande analyses onderworpen en dat leverde boeiende uitkomsten op, waarover ik in mijn boek gedetailleerd zal rapporteren (www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester).

 

Femke Halsema blijkt een grootgebruiker van de haar door de gemeente ter beschikking gestelde dienstauto. Van alle Collegeleden maakt zij sinds haar aantreden structureel het hoogste aantal ritten. Doorgaans twee keer zoveel als de hoogst scorende wethouder. Het College van B&W bestaat momenteel uit tien leden. In 2022 maakten zij samen ruim 3000 keer gebruik van een dienstauto. Halsema nam daarvan 20% voor haar rekening, minder als de dertig tot vijftig procent in voorgaande jaren, maar nog steeds verhoudingsgewijs veel. Opvallend is ook dat zij nul dienstritten per openbaar vervoer scoorde, anders dan haar politieke geestverwant GroenLinks wethouder Rutger Groot Wassink, die meer in de tram en trein zit dan dat hij de auto gebruikt. Zoals het een GroenLinkser betaamt.

 

dikke middelvinger

Interessanter nog dan het aantal ritten is de lengte van iedere rit. Ook uit die gegevens komt een opmerkelijk beeld naar voren. De burgemeester propageert wandelen en fietsen. Maar vanaf haar aantreden in juli 2018 tot najaar 2022 -de periode waarover ik de rittenadministraties kreeg- werd 72% van haar dienstritten gemaakt voor een (fiets)afstand van 10 kilometer of minder. Maar liefst 48% ging naar ritten van 5 kilometer of minder, een afstand waarvoor elke doorsnee Amsterdammer de fiets pakt of loopt. Als klap op de vuurpijl bleek meer dan een kwart (27%) van haar ritten een afstand van 2 kilometer of minder te betreffen. Dat zijn afstanden van de omvang ‘wandelingetje met de hond’. 

 

De cijfers tonen glashelder aan dat waar de Amsterdammer, door al dan niet omstreden maatregelen zoals extreem hoge parkeertarieven, wegafsluitingen en uitgebreide 30km zones, bijkans gedwongen wordt afstand te doen van zijn auto, burgemeester Halsema zich in en rond de grachtengordel laat rondrijden in de gemeentelijke limousine.

 

Intussen doet haar team communicatiemedewerkers -Halsema heeft er drie, zestien minder dan minister Dennis Wiersma maar toch veel- zijn best de burgemeester neer te zetten als een fietser. Een fietser nota bene die kan fietsen terwijl het slot gesloten is. Ik sluit niet uit dat bovenstaande foto is gefotoshopt, maar het beeld van een lachende Halsema met een fiets voor de deur van de ambtswoning heeft niets met de realiteit te maken. Het is nep, hypocriet en een dikke middelvinger naar de Amsterdammers die last hebben van het drammerige linkse stadsbestuur waaraan Femke Halsema sinds 2018 leiding geeft.

 

Geert Dales

17 juni 2023

* in mei 2024 verschijnt www.geertdales.com/het-pluchevirus (wat burgemeester Halsema ons leert over de mores van de macht)

* Twitter @DalesGeert63675

* Contact via e-mail geert@geertdalesmail.nl