HENK STAGHOUWER IS ONZE NATIONALE GIDS

CU-minister toont zeldzaam staaltje zelfreflectie en wijst kabinet Rutte-IV de weg

 

De afgetreden minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer (CU), voormalig bakkerijondernemer in Groningen en oud-gedeputeerde in die provincie, heeft na acht maanden ministerschap ingezien dat hij ongeschikt is voor dat ambt. Niets van betekenis kwam er uit zijn vingers. Staghouwer zag geleidelijk aan in wat anderen meteen al zagen. Het duurde even, maar zijn besluit verdient respect. 

 

Koninklijke doodssteek

Zelfs koning Willem-Alexander, iemand die constitutioneel gezien zijn mond had moeten houden, liet zich tijdens de zomerfotosessie van het koninklijk gezin forse kritiek ontvallen op de minister. Op een moment dat de Tweede Kamer Staghouwer al op zijn donder had gegeven omdat hij de boeren niets te bieden had (‘broddelwerk’), hemelde de koning die beroepsgroep op als “hoeders van ons nationale erfgoed die perspectief voor de toekomst geboden moest worden”. Het was taalkundig een nogal kreupele uitdrukking van de koning, maar desalniettemin een enorme trap onder het achterste van de falende minister. Een kind zag toen al aankomen dat zijn ministerschap niet lang zou duren.

 

Rutte: “dapper besluit”

“Veel waardering voor het werk dat Henk Staghouwer heeft verzet als minister van LNV. Ik respecteer zijn dappere besluit om zijn taken neer te leggen en wens hem alle succes in de toekomst” huichelde minister-president Rutte op 5 september 2022 om 19.50 uur via zijn Twitter-account.

 

Had Rutte het morele besef van Staghouwer gehad, had hij getwitterd: ‘Onze Henk zet een standaard voor ons allemaal waar we hem intens dankbaar voor moeten zijn. Hij toonde een ongekend staaltje zelfreflectie waar het hele kabinet een puntje aan kan zuigen. Geen van ons heeft immers tot dusverre ook maar de minste overtuiging geboden dat hij of zij in staat is zich met bekwaamheid, élan en inspiratie te kwijten van de opgedragen taken. Wij allen zijn toe aan zo’n dapper besluit’. 

 

Waar is Aukje de Vries?

Henk Staghouwer is onze nationale gids. Hij doet wat anderen nalaten. Hugo kletst maar wat over een miljoen woningen die er nooit komen. Dat weet hij zelf ook wel, maar hij kletst verder. Carola orakelt over de onderkant van de samenleving maar zelfs de bovenkant kan de energierekening niet meer betalen. Waar blijven de acute acties? Christianne roept de hele dag “tweeduizenddertig”, zonder enig idee van hoe of wat. Rob vindt reisjes leuk. Hanke hebben we sinds haar benoeming nooit meer gezien. Hoe heet ze ook al weer? Kajsa studeert nog op het militaire rangenboek. Ze kan inmiddels een korporaal van een generaal onderscheiden. Wopke hangt de politicus uit. Iets met tweeduizendvijfendertig en CDA. Karien wilde kansarme jongeren uit de Parijse banlieus halen om als ober in Nederland te werken. Die is uit. Niemand neemt haar nog serieus. Sigrid, ach ja, Sigrid. ‘Hier scheiden onze wegen’. Ernst, de coronaheld van voor zijn ministerschap, is een toonbeeld van hoe overschatting blootgelegd wordt als je het zelf moet doen.

 

In deze categorie ook: topwetenschapper Robbert. De man die alles weet van de kosmos maar in de microkosmos nog geen rimpeling veroorzaakte. Op zijn ministerie loopt ook nog een of andere Dennis rond. Speerpunt: het ontslag van het bestuur van een islamitische school. Dylan, de eerste niet-jurist op Justitie. Haar laatste wapenfeit: ze werkt aan een wetswijziging om de strafbaarstelling van verkrachting makkelijker te maken. Dat Nederland er op de dag van het vertrek van Staghouwer weer een enorm rechterlijk dwalingsschandaal bij kreeg is haar blijkbaar ontgaan. Ze zweeg er in ieder geval over. Mark, de man van Infrastructuur en Waterstaat. Die hebben ze op Schiphol-baas Dick Benschop afgestuurd. Probleem opgelost. Micky? Hebben we die ook nog? Liesje? Liesje wie en wat?  Franc heb ik wel iets van gehoord. Maar wat was het ook weer? En dan natuurlijk nog Conny! Onze topper van het Deloitte-mondkapjesonderzoek. Dat nooit komt, maar wel meer kost dan wat oplichter Van Lienden ooit in zijn zak stak. De staatssecretarissen laat ik verder maar zitten. Dries van Agt zei al: een deerniswekkend ambt. De enige vraag is deze: waar in godsnaam is Aukje de Vries gebleven? Zij zou toch die toeslagenouders uit de puree halen?

 

Tot slot Mark Rutte, minister-president van Nederland. De leugenaar van 1 en 2 april 2021, die zijn zegen gaf aan dit kabinet. De man die visie flauwekul vindt en desalniettemin de langstzittende premier ooit werd. We gaan Henk Staghouwer nog missen. Het lichtend pad. Onze nationale gids die de weg wees in alle crises die Nederland teisteren. Ondanks zijn bestuurlijke falen de beste van het hele stel.

 

Geert Dales

5 september 2022

(Aan/afmelden voor updates op deze website: www.geertdales.com/contact)