De Vleesetende Vegetariërs

Een boek over hypocrisie in de politiek, de media, het bedrijfsleven, de religie en de diplomatie 

Origine, ontwikkeling, uitingen, kosten en baten van hypocriet gedrag

(‘Het is veel moeilijker eerlijk te zijn dan eerlijk te lijken’  Machiavelli)

 

liever een crimineel dan een hypocriet

De rode draad in veel van mijn publicaties is een immense weerzin tegen hypocriet gedrag. Van alle slechte menselijke eigenschappen is het deze die mij het meeste kan opwinden. Liever nog heb ik te maken met een onvervalste crimineel dan met een hypocriet. Zeker als die hypocriet niet een willekeurige burger is, zoals Brenda in bovenstaande spotprent, maar een invloedrijke speler in politieke, journalistieke, zakelijke of religieuze kringen. Mooie praatjes ophangen, maar intussen anders handelen. Zoals zelfverklaarde vegetariërs, die buiten het zicht van anderen een lekker stuk vlees wegwerken. Of Schipholverstoorders van Extinction Rebellion die zelf enthousiaste vliegtuiggebruikers blijken te zijn. Of een Rob Jetten, die in Nederland ostentatief de homo uithangt, maar zich op vakantie in een homovijandig Arabisch land door een vrouw laat vergezellen om de indruk van heteroseksualiteit te wekken. Blijf daar dan weg of doe wat je predikt: jezelf zijn.

 

paus

Indringender voorbeelden liggen voor het oprapen. Donald Trump die niet overweegt zich opnieuw te kandideren voor het presidentschap uit liefde voor zijn land (‘Make America Great Again’), maar uit rancune, narcisme en zelfbehoud. De publieke omroep in binnen- en buitenland die voorgeeft de maatschappelijke taak van objectieve en neutrale berichtgeving te dienen, maar intussen politieke agenda’s najaagt en aan zakkenvullerij en vriendjespolitiek doet. Het grote bedrijfsleven dat onder de vlag ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ mooi weer speelt, maar intussen louter winstmaximalisatie nastreeft. Een paus die nonnen en priesters waarschuwt niet naar porno te kijken “omdat de duivel op die manier binnenkomt”, maar invloedrijke geestelijken in zijn kerk laat wegkomen met veel duivelser gedrag: grootschalige zwendelarij, oplichterspraktijken en seksueel misbruik. “Laat zo’n non of priester zich toch lekker opwarmen bij een geil videootje en pak de echte problemen aan, huichelaar”, is wat ik dan denk. 

 

mijn werkwijze bij de productie van dit boek

Hypocriet gedrag is aan de orde van de dag. Van hoog tot laag. En van laag tot hoog. Waarom is dit zo wijdverbreid? Waar komt het vandaan? Hoe schadelijk is het? Wat kunnen we eraan doen? En laat de internationale diplomatie niet juist zien dat veinzen ook een positief te waarderen gedrag kan zijn en zo ja, binnen welke begrenzingen?

 

Bij een eerste ronde literatuurstudie viel mij op dat er weinig is geschreven over het verschijnsel hypocrisie als zodanig. In het Engelse taalgebied is wel het nodige te vinden, in ons eigen land slechts een summier aantal studies van beperkte betekenis. Uiteraard is er nationaal en internationaal veel gepubliceerd over hypocrieten en hypocriet gedrag van bepaalde individuen, maar een diepere analyse ontbreekt veelal. Ik denk dit boek in een leemte voorziet.

 

Op basis van literatuuronderzoek zal ik een heldere, werkbare definitie van ‘hypocrisie’ en ‘hypocriet gedrag’ formuleren. Daarna worden uitspraken, gedragingen en handelingen van een reeks binnen- en buitenlandse representanten van de politiek, de media het bedrijfsleven en religieuze instellingen getoetst aan die definitie.

 

Uit de verschillende sectoren kies ik een aantal representanten wier hypocriet gedrag opvallend is of die er vanuit eigen ervaringen over kunnen vertellen. Hen nodig ik uit voor een interview. Een serieus gesprek over normen en de verantwoordelijkheid om te handelen naar zelfopgelegde dan wel algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden.

 

er zal ook wat te lachen zijn

Deze werkwijze keek ik af van de Amerikaan prof. Brian Klaas, auteur van het boek ‘Corruptable: who gets power and how it changes us’ (2021, in het Nederlands vertaald als ‘Macht; waarom de verkeerde mensen het voor het zeggen hebben en hoe het anders kan’). Hij interviewde wereldwijd tientallen personen met macht, die de macht naar zijn analyse verkeerd hebben aangewend. Hem verbaasde het dat zo velen -en niet de minsten- bereid waren medewerking te verlenen en aan zelfreflectie te doen. Hopelijk lukt mij dat ook. De paus staat in ieder geval hoog op mijn lijst. Ervaringsdeskundige Greta Tunberg overigens ook. En in eigen land onder meer Femke Halsema, thans burgemeester van Amsterdam, wier handelen in het persoonlijke leven zozeer afwijkt van de door haarzelf gepredikte waarden dat er met haar een goed gesprek over hypocrisie te voeren moet zijn.

 

Naast (ogenschijnlijke) hypocrieten zal ik ook spreken met psychiaters, filosofen en aanverwante denkers om meer duiding te kunnen geven aan het verschijnsel hypocrisie.

 

Het wordt een serieus boek op basis van een serieuze bestudering van dit vraagstuk, maar ik beloof dat er ook het nodige te lachen zal zijn. 

 

Beoogde verschijningsdatum: najaar 2025

 

SPONSORVOORSTEL

Voor de realisatie van dit boek is geld nodig. Niet voor een honorarium. Mijn eigen uren steek ik er belangeloos in, uit nieuwsgierigheid naar dit fascinerende fenomeen. Er is geld nodig voor aanschaf literatuur, abonnementen, reiskosten, administratieve en logistieke kosten, honoraria voor onderzoekswerk van derden, etcetera. Mogelijk geef ik het boek in eigen beheer uit, waarvoor voorfinanciering nodig is.

 

* Iedere sponsor vanaf 50 euro ontvangt twee gesigneerde exemplaren van het boek.

* Het staat een sponsor, indien gewenst, uiteraard vrij te steunen zonder onderstaande tegenprestaties

* alle sponsors worden –alleen na instemming- vermeld in het boek

* Overleg over ‘maatwerk’ altijd mogelijk

 

Bij sponsoring tot 50 euro is de tegenprestatie een uitnodiging voor de boekpresentatie, voorzien van hapje, drank en muziek.

 

Vanaf 50 euro tot 250 euro: twee gesigneerde exemplaren van De Vleesetende Vegetariërs. Een om zelf te houden en een om weg te geven. Uitnodiging voor de presentatie en periodieke updates over de voortgang

 

Van 250 tot 1000 euro: het voorgaande plus (indien op prijs gesteld) periodieke fysieke of zoom-gesprekken over de inhoud

 

Vanaf 1000 euro: het voorgaande plus interactief proces; bespreking over de voortgang met gewenste frequentie, inzage in concept-teksten, discussie over de tussentijdse bevindingen

 

BETALING

* Geef uw naam en adres door op geert@geertdalesmail.nl

* Uw bijdrage kan worden overgemaakt op:

* Bankrekening nummer NL81 INGB 0670 3615 85 t.n.v. G.D.Dales

* onder vermelding van Bijdrage DVV  (= De Vleesetende Vegetariërs)

 

U ontvangt daarna een bevestiging.

 

Geert Dales

(e-mail geert@geertdalesmail.nl)