HALSEMA-BORDEEL KANSLOOS FATA MORGANA

Burgemeester enthousiast; volk, politie en sekswerkers zien er niets in

 

Op donderdag 1 februari 2024 vindt in het Amsterdamse stadhuis een inspraakavond plaats over het voornemen van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en het College van B&W om een ‘erotisch centrum’ te vestigen aan de Europaboulevard, in de buurt van het RAI-congrescentrum in Amsterdam-Zuid. Nadat bewoners en stadsdeelbestuur van Amsterdam-Noord succesvol streden tegen het voornemen dat centrum te vestigen op het NDSM-terrein is nu Zuid de klos. Halsema wil het megabordeel laten verrijzen op een wat onbestemde locatie langs de snelweg A-10, grenzend aan het door Amsterdammers hooggewaardeerde Amstelpark. Vlak voor de poorten van een grote speeltuin. Het is een idioot en vooral kansloos fata morgana.

 

niemand wil dat eroscentrum

De inspraakavond van 1 februari belooft levendig te worden. Behalve de burgemeester, haar amechtige paladijnen in de gemeenteraad en minder dan een handvol ondernemers en investeerders die geld ruiken, ziet niemand iets in die sekstoko. De omwonenden niet. De RAI niet. De leiding van naburige onderwijsinstellingen niet. De gebruikers van de langsrijdende Noord-Zuidlijn niet. Het met veel geld naar Amsterdam gelokte naburige prestigieuze Europese geneesmiddelenbureau EMA niet. De vier- en vijfsterrenhotels aldaar niet. En de sekswerkers die nu nog op de Wallen en elders in het centrum werkzaam zijn hebben er ook helemaal geen trek in, vooral vanwege veiligheidsredenen. Op de Wallen kunnen ze vanachter hun raam potentiële klanten observeren op vreemd gedrag en terugvallen op een wijdvertakt informeel veiligheidsnetwerk. In het Halsema-bordeel zijn ze dat kwijt. Daar moet je maar afwachten welke mafketel op je deur bonkt. 

 

politie

Het hoofdargument van burgemeester Halsema om een fors deel van de Amsterdamse hoerenkasten (100 ramen) te verplaatsen naar het erotisch centrum is vermindering van de drukte en onveiligheid in het Wallengebied. In een advies van 2 december 2022 van de Politie Amsterdam aan de burgemeester wordt ervoor gewaarschuwd dat met de komst van een nieuwe sekshotspot, naast de drie huidige (Wallen, Singel en Ruysdaelkade) de politie er een extra te beveiligen locatie bij krijgt en er een nog groter beroep op de capaciteit wordt gedaan. Met andere woorden: doe het niet. Toch dendert trein-Halsema voort. Recht op de afgrond af. 

 

Joop van den Ende

Je vraagt je af wat haar bezielt. In de communicatie met de Raad wordt gesproken over ‘het bieden van een inpandige plek voor sekswerk, cultuur, educatie en erotiek in de brede zin en voor verbinding met de LHBTIQ-community’. Je gaat haast denken dat Joop van den Ende heeft meegeschreven met de verkoopfolder. ‘Cultuur, educatie en verbinding met de LHBTIQ-community’ is uiteraard volstrekte lariekoek waarmee Halsema dit malle project statuur probeert te geven. Het enige dat nog ontbreekt is de van het stadhuis bekende diversiteitsriedel en een link van dit project met de actuele discussie over het slavernijverleden. Dan was het helemaal af geweest.

 

Project 1012

Een kleine twee decennia geleden liep er ook al een bestuurder in Amsterdam rond die wel even een eind zou maken aan de overlast op de Wallen en ervoor zou zorgen dat dat mooie historische deel van de stad weer prettig zou worden voor Amsterdammers en andere bezoekers die er niet naartoe gaan voor ranzig vermaak. Zijn naam: Lodewijk Asscher, de latere minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Grootste wapenfeiten van zijn ‘project 1012’ (genoemd naar het postcodegebied) waren wat would-be artistieke projectjes achter ramen waar voorheen hoeren de klanten lokten, alsmede de uitbetaling van 25 miljoen euro aan de dubieuze Charles Geerts -lokaal bekend als ‘dikke Charles- voor de uitkoop van zijn seksbusiness en de aankoop van panden. Een paar jaar later liet de patsende dikzak zich interviewen in De Telegraaf om te vertellen dat hij een helikoptercrash in zijn favoriete verblijfsland Kenia goed had doorstaan. De man leeft van Asschers miljoenendonatie als God in Afrika. Uit betrouwbare bron vernam ik dat dikke Charles, die later weer actief werd in de business, nog steeds buikpijn van het lachen heeft over zoveel bestuurlijke naïviteit.

 

wat kost dat?

Als de uitkoopsom van Geerts (let wel: 2007) maatgevend is kan een kind voorrekenen dat dit, met de beoogde verplaatsing van 100 (!) ramen, een financieel volstrekt onhaalbaar plan is. Over de financiële kant van het project is Halsema uitermate vaag. Er wordt gerept over ‘een investeerder’ en ‘een seksondernemer’ die zouden hebben meegedacht. Zonder verdere specificatie worden ‘marktpartijen’ opgevoerd die enthousiast zouden zijn. Dat het (veel) geld gaat kosten erkent het College van B&W. ‘Het sluiten van de ramen zal hoe dan ook geld kosten, waarvoor het College een fonds opricht’. Over de omvang van dat fonds geen woord. Welke wethouder van financiën gaat daarmee akkoord?

 

speeltuin Amstelpark

Op de Amsterdamse digitale nieuwsbrief ‘14020.nl’ verscheen recent een publicatie waarin erop gewezen wordt dat de door Halsema beoogde locatie voor de hoerenkast niet alleen gelegen is in een buurt van nette mensen, congrescentrum RAI, scholen, EMA en klasse-hotels, maar ook om de hoek ligt van de bekende en bij Amsterdamse kindertjes hooggewaardeerde ‘Speeltuin Amstelpark’. In de plannenmakerij was dit gegeven tot dusverre onbenoemd gebleven. 14020.nl maakte er filmopnamen, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Zie https://www.14020.nl/het-erotisch-centrum-amstelpark

 

Wie zo’n erotisch vermaakcentrum, met alle randverschijnselen die ermee annex zijn, positioneert vlak naast een grote en drukbezochte kinderattractie in een schitterend stadspark is waarachtig niet goed bij zijn of haar hoofd. Naast alle andere argumenten lijkt mij dit een krachtig middel om in de komende discussie op de inspraakavond en in de gemeenteraad de dolende burgemeester mee om de oren te slaan. Ik wens haar sterkte.

 

Geert Dales

31 januari 2024.

* contact via e-mail geert@geertdalesmail.nl

* In mei a.s. verschijnt www.geertdales.com/het-pluchevirus (‘wat burgemeester Halsema ons leert over de mores van de macht’)