AMSTERDAMSE PERS KEEK KRITIEKLOOS TOE BIJ VERZUIPEN WETHOUDER RIJXMAN

Zorgwethouder bakte er niks van, maar de lokale journalistiek, de gemeenteraad en D66 faalden evenzeer

 

Wethouder Shula Rijxman van Amsterdam heeft de bijl erbij neergegooid. Ze gaat wachtgeld trekken. Haar aftreden werd wereldkundig gemaakt in een briefje vol zelfbeklag. “Ik kom tot de conclusie dat er onvoldoende ruimte is om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn”, aldus de gesjeesde wethouder die geen benul had wat het betekent om bestuurder van de hoofdstad te zijn en ook geen moment blijk gaf in te zien dat ze zelf de bron van alle ellende was. “In de praktijk ben ik te vaak onderwerp van gesprek”. Ja, hoe zou dat toch komen?

 

Acht maanden duurde de lijdensweg van deze wethouder van Zorg- en andere zaken. Onder die andere zaken bevond zich de portefeuille Lokale Media. Opmerkelijk, want als de lokale media, in het bijzonder de door de Gemeente Amsterdam gesubsidieerde tv-zender AT5, hun werk hadden gedaan was zowel Rijxman als de stad een drama bespaard gebleven.

 

zwijgen

Op de website van AT5 kun je lezen dat de medewerkers in het afgelopen jaar 108.520 koppen koffie dronken, 28.316 kopjes thee en 12.301 bekers chocolademelk. Maar dat AT5 jaarlijks miljoenen krijgt van de gemeente Amsterdam staat nergens. Deze omroep wilde blijkbaar de contacten met de financier prettig houden, dus werd geen enkel onderzoek gedaan naar de netwerkcorruptie van de voor AT5 verantwoordelijk wethouder Shula Rijxman die journalist Ton F. van Dijk al in juli 2022, slechts weken na Rijxmans aantreden als wethouder, in zijn BNR podcast Koster&VanDijk blootlegde. Het was een integriteitsschandaal van klasse. AT5 liet het bij een paar korte, obligate berichtjes en een kritiekloos interview met de wethouder door een of andere junior-presentator die van doorvragen geen kaas had gegeten.

 

Dagblad Het Parool liet het eveneens lopen, ook al stond in de krant van 3 september 2022 een ingezonden stuk van mij waarin ik, verwijzend naar diverse affaires rond wethouder Rijxman, uitlegde dat een gemeenteraad die zich niet druk maakt om overtreding van de gedragscode door een wethouder zichzelf schuldig maakt aan een integriteitsschending. Geen journalist van die krant nam de moeite zich in de kwestie te verdiepen. In plaats van serieuze onderzoeksjournalistiek doen ze daar liever aan hippe rubriekjes en kekke columns (www.geertdales.com/verzetskrant-het-parool-nu-laf-meidenblaadje).

 

iPad

Ook de Amsterdamse gemeenteraad, het orgaan dat geacht wordt het bestuur te controleren, keek toe en zweeg, op een enkel oppositioneel raadslid na. Vanaf dag één was zichtbaar dat Shula Rijxman, los van haar deplorabele integriteitsbesef, alle vaardigheden ontbeerde voor het wethouderschap. Ze had geen idee hoe het er in een gemeenteraad aan toe gaat en nul verstand van haar belangrijke portefeuille Zorg. Bot en neerbuigend stond ze in vergaderingen raadsleden te woord, onderwijl hakkelend en stotterend teksten voorlezend die ambtenaren op haar iPad hadden gezet. Het was ten hemel schreiend. Hoe heeft die vrouw ooit de NPO kunnen leiden?

 

morele kompas

In de rij medeschuldigen aan dit debacle mag de lokale D66-leider, oud-gemeenteraadslid en thans wethouder Wonen Reinier van Dantzig niet ontbreken. “Het is een eer dat zo’n powerhouse naar deze functie gesolliciteerd heeft” snoefde Van Dantzig bij de introductie van de voormalige NPO-voorzitter Rijxman als wethouder van de hoofdstad. Haar CV vonden ze bij D66 kennelijk heel indrukwekkend. Niet gek als de lokale partijleider een kroeg- en pandjesbaas is. Nergens bleek dat er enig onderzoek was gedaan naar Rijxmans NPO-verleden.

 

Van Dantzig’s morele kompas bleek al net zo zuiver afgesteld als dat van het door hem bewonderde ‘powerhouse’. Hij heeft in Amsterdam aanzienlijke vastgoed- en horecabelangen. Dat leidt, zeker in een rol als wethouder Wonen en wat daarmee annex is, al snel tot belangenverstrengeling, of op zijn minst de schijn daarvan. Voordat hijzelf wethouder werd had een andere D66-wethouder geregeld dat een door Van Dantzig -op dat moment fractievoorzitter in de gemeenteraad- van de gemeente Amsterdam gepachte locatie voor zeven ton gemeenschapsgeld werd opgeleukt. Niets onrechtmatigs, maar na zoiets moet je vooral geen wethouder Wonen willen worden. Dat wilde de integere D66’er echter wel. Om iedere schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan stootte hij 80% van zijn zakelijke belangen af. Aan wie? Aan zijn vrouw.

 

gebakken peren

Nu zitten Shula Rijxman, Amsterdam en D66 met de gebakken peren. Rijxman verhuisde speciaal voor haar nieuwe functie van Blaricum naar de hoofdstad. Het jaarcontract voor de huur van een appartement in Amsterdam-Oost moet nog minstens voor zes maanden worden uitgediend. Haar reputatie is flink afgebladderd. Ze is nog lang niet pensioengerechtigd, maar wie wil nog met Rijxman in zee? De gemeente hangt vast aan een tonnen kostende wachtgeldregeling en ziet de belangen van tienduizenden zorgbehoevende Amsterdammers verkwanseld door benoemingsprutswerk en bestuurlijke overmoed.

 

Hoofdverantwoordelijke voor dit debacle is D66, de partij die door Rijxman als NPO-bestuursvoorzitter stelselmatig werd bevoordeeld, met onder meer de ‘Kaag-documentaire’ als stuitend dieptepunt. De partij waarvan zij altijd beweerde dat ze er niets mee te maken had. Tot Reinier van Dantzig, al dan niet aangemoedigd door landelijk partijleider Sigrid Kaag, de telefoon greep en haar een ’sollicitatiebrief’ liet schrijven. Waarna ze toch een D66’er bleek.

 

lokale pers slaapt

De lokale pers mag zich deze catastrofe ook aanrekenen. Waar waren AT5 en Het Parool toen de eerste signalen over misstanden en falen binnenkwamen. Waarom liet de lokale pers het journalistieke onderzoekswerk van Ton F. Van Dijk passeren? Waarom werd er nooit nader onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de voordracht van Rijxman door huidig wethouder Van Dantzig? Waar was AT5 toen we die journalistieke waakhond op publieke kosten nodig hadden?

 

Deze vragen klemmen des te meer nu ik inmiddels negen (!) keer heb gepubliceerd over opmerkelijke kwesties rondom de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Laatstelijk op 11 februari 2023 in www.geertdales.com/transparantie-in-de-stopera-rot-op-met-je-lastige-vragen. Mijn publicaties trokken de aandacht van een landelijk dagblad, van een bekend roddelblad, van twee tv-omroepen en van enkele freelance-journalisten, die allen verzochten aangehaakt te blijven. Onder de belangstellenden zat niemand van AT5 of Het Parool. Daar worden ze pas wakker als de zeperd een feit is.

 

In het voorjaar verschijnt mijn boek met als werktitel www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester / hoe Femke Halsema van activist regent werd. In de voorverkoop een tientje, straks in de winkel 14,50 euro.

 

Geert Dales

21 februari 2023

(Voor aan/afmeldingen op deze website: www.geertdales.com/contact)

(www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester)

(zie ook www.geertdales.com/crowdfunding-de-vleesetende-vegetariers)