POST VAN SYWERT

Mondkapjesmiljonair wenst geen kritiek meer en waarschuwt voor de laatste keer, maar komt niet verder dan beledigende mailtjes

(8 oktober 2021)

 

Vriendelijke waarschuwing voor iedereen die al maanden meedoet aan deze laster: het is een keer genoeg. Doe je mee aan deze onzin, dan loop je het risico een keer aangesproken te worden. Elk mens heeft zijn grens. Die van mij is bereikt”.

(geplaatste en weer verwijderde tweet van Sywert van Lienden)

 

Het is 5 oktober 2021 en Sywert van Lienden heeft er tabak van. Altijd die kritiek. Zo onterecht. Het moet maar eens afgelopen zijn. Daags ervoor heeft De Volkskrant een groot artikel gepubliceerd waarin oud-CDA’er Pieter Omtzigt vertelt dat hij zich belazerd voelt door zijn voormalige partijgenoot omdat die hem wijs had gemaakt ‘om niet’ medische beschermingsmiddelen te kunnen leveren die de overheid zelf niet wist te regelen.

 

Omtzigt had daarop zijn netwerk, tot aan de minister-president toe, ingeschakeld om Van Lienden vooruit te helpen. Inmiddels weet ook Omtzigt dat Sywert van Lienden geen weldoener, maar een bedrieglijke graaier is, die op listige wijze 100,8 miljoen euro van het ministerie van VWS wist los te peuteren om in China handel te drijven in onbruikbare mondkapjes, waarmee hij voor zichzelf en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel zo’n dertig miljoen publiek geld in zijn zak wist te proppen. De Volkskrant tekende Omtzigts teleurstelling op, waarna Sywert een heus twitterbombardement afvuurde op redacteur Frank Hendrickx, schrijver van het stuk.

https://tpo.nl/2021/10/04/sywert-mondkapjes-van-lienden-is-het-zat-het-is-een-keer-genoeg/

 

hoon en spot

Sinds de mondkapjesdeal aan het licht kwam en de weldoener een bedrieger bleek is Sywert, als bekendste van het zakentrio Damme, Van Gestel & Van Lienden, onophoudelijk onderwerp van publieke kritiek, hoon en spot. Dag en nacht regent het berichten op de sociale media waarin met hem de vloer wordt aangeveegd. Zijn leven moet ondraaglijk zijn. Geen stap buiten de deur of hij wordt uitgelachen. Hij kan miljonair zijn, iedereen ziet hem als een loser.

 

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat kan verklaren waarom hij zo venijnig om zich heen slaat. Dat hij van zich afbijt tegen ongefundeerde aantijgingen en grensoverschrijdende beledigingen is tot op zekere hoogte begrijpelijk, al heeft hij het er met zijn handelwijze en ongeloofwaardige, zelfs bizarre verweer in het interview met Twan Huys bij Buitenhof-tv op 6 juni 2021 (“Ik kan dit zelf ook niet uitleggen” en “Ik heb een moreel kompas laten opstellen”) wel naar gemaakt.

 

dolleman

Onnavolgbaar is waarom hij met een reeks hatelijke Twitterberichten te hoop liep tegen een gedegen journalistiek product van een vooraanstaand dagblad, waarin zijn handelwijze met feiten en argumenten aan de kaak werd gesteld. Door bovendien eerst te dreigen met een aangifte wegens laster en kort daarna de keutel weer in te trekken door die tweet te verwijderen zet hij zich neer als een dolleman die uit wanhoop niet meer weet waar hij het zoeken moet en meteen ‘onzin’ en ‘laster’ krijst als iemand het aandurft hem kritisch te bejegenen.

 

post van Sywert

Ook ik viel in de prijzen met een mail op hoge poten, omdat ik het had bestaan stukjes te schrijven die hem niet bevielen (www.geertdales.com/sywert-deloitte en www.geertdales.com/sywert-kamervragen). Naar Sywerts oordeel waren mijn pennevruchten een blijk van onwetendheid en onkunde en bovendien een staaltje laster, louter gericht op het produceren van ‘sappige columns’. Even dacht ik dat het een grap van een vriend was. Zo dom kon Sywert, die ik persoonlijk niet ken, toch niet zijn. De waarschuwing ‘dit kan kwaadaardig zijn’ bovenaan de mail werkte ook op de lachspieren. Maar het bleek bloedserieus.

 

Op 26-09-2021 20:20 schreef Sywert Lienden <geen-antwoord@geertdales.com>: 

Waarschuwing: deze inzending bevat externe links en kan kwaadaardig zijn

Naam *
Sywert Lienden

E-mailadres *
Bericht *

Beste Geert,

Voor de tweede maal in korte tijd heb ik het genoegen om met mijn bedrijf onderwerp te zijn van jouw column op TPO.nl.

Het lijkt erop dat je de Kamerstukken niet goed volgt, en daarmee een sappige column niet in de weg staat.
 

De Kamer is op 8 augustus geinformeerd over de voortgang van het Deloitte-onderzoek (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/08/09/kamerbrief-over-opening-meldpunt-aanvullend-onderzoek-pbm).
 

Dat is op 15 september opnieuw gebeurd. (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/15/uitstelbrief-op-kamervragen-over-het-aanvullend-onderzoek-door-deloitte-forensic-dispute-services-bv-deloitte-naar-de-inkoop-van-persoonlijke-beschermingsmiddelen-voor-de-zorg-pbm).

Uit je stuk blijken diverse onjuistheden. Zo stel je nu voor de tweede maal dat Hugo de Jonge verantwoordelijk zou zijn als opdrachtgever. Dat is onjuist. Dat is de secretaris-generaal van VWS, en politiek verantwoordelijk is Paul Blokhuis.
 

Het is ook vreemd dat je stelt dat VWS niet wil reageren, als deze informatie publiek gedeeld is met de Kamer.

Dat je een verstrekkende beschuldiging uit als 'corruptie' is lasterlijk te noemen. Zeker als je uit publieke informatie al hebt kunnen vernemen dat hier geen enkele sprake van is. Zie het rapport van forensisch accountant Grant Thornton, dat ook publiekelijk beschikbaar is:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/17/onderzoek-landelijk-consortium-hulpmiddelen-reliefe-goods-alliance

In dat onderzoek, en ook de beantwoording van de gestelde Kamervragen, kan je ook opmaken dat de kwaliteit, prijs en volume van producten meer dan in orde was.
 

Kortom: schrijf eens wat op dat feitelijk door de beugel kan. Fijne zondag!

Groet,
Sywert

Dit formulier is verstuurd op de website GEERT DALES . De inzendingen zijn ook terug te lezen via de Editor.

 

Antwoord aan Sywert

Hij kreeg van mij een serieus en uitgebreid antwoord waarin met feiten en argumenten zijn kritiek werd weerlegd. Het kon zijn dat de CU-staatssecretaris het eerste aanspreekpunt is voor het Deloitte-onderzoek, feit blijft dat een CDA-minister de eindverantwoordelijkheid draagt. Staatssecretaris Blokhuis zal nooit een politiek gevoelige stap zetten zonder zijn departementale baas te raadplegen. Niet voor niets richtte JA21 Kamerlid Nicky Pouw haar vragen over dat onderzoek aan minister De Jonge. Gezien de CDA-connecties in deze zaak is De Jonge’s eindverantwoordelijkheid reden voor grote alertheid.

 

Van Liendens stelling dat het onderzoek van Grant Thornton zou hebben aangetoond dat zijn deal dik in orde was is lariekoek. GT onderzocht of het Landelijk Consortium Hulpmiddelen zich bij de inkoop van medische beschermingsmiddelen aan de spelregels had gehouden. Een hele andere onderzoeksvraag dus. Niet GT, maar Deloitte onderzoekt de handel van Sywert c.s. Als die deugt lezen we dat wel in het rapport, als het ooit nog komt tenminste. Daarnaast is er ook nog de advocaat Herman Loonstein die namens vier cliënten via getuigenverhoren opheldering wil waarom hun aanbiedingen onbeantwoord bleven terwijl de proposities beter waren dan die van Van Lienden. In die zaak mag Sywert onder ede verklaren dat VWS hem de deal gunde omdat die qua prijs, kwaliteit en leveringszekerheid de beste was.

 

Tot slot legde ik Sywert nog de vraag voor waarom zijn winstaandeel bijna twee keer zo hoog was als dat van zijn kompanen Damme en Van Gestel (www.geertdales.com/sywert). Nog nooit is daarover opheldering ontstaan. Ook al omdat die vraag helemaal niet gesteld wordt.

 

Toen viel Sywert stil

Ik kreeg geen reactie. Inmiddels had Sywert zijn dreigtweet de deur uit gedaan, die niet anders dan ook aan mij gericht kon zijn. Dat vond ik reden te meer voor hem om te antwoorden op mijn mail, al was het maar fatsoenshalve. Bovendien had ik geen contact gezocht met hem, maar hij met mij. Opnieuw vroeg ik naar antwoord op de vraag naar de winstdeling. Tot slot meldde ik van plan te zijn weer over de mondkapjeshandel te publiceren en daarbij zorgvuldigheidshalve graag zijn commentaar op mijn verweer wilde meenemen. Per kerende post kwam alsnog reactie:

 

5-10-2021   17.41

Prima Geert. Succes met je onzinstukjes. Gr. Sywert

 

5-10-2021   17.59

Laffe tekst Sywert, na je grote broek van jl zondag. (26 september)

Ik geef je een serieus antwoord en jij komt niet verder dan dit?

Waarom mailde je me dan?

En waarom die tweet verwijderd waarin je mensen zoals ik aangiften laster in het vooruitzicht stelde? 

Kom op, nu ook lef tonen! 

Groet,

Geert

 

5-10-2021   18.34

Beste Geert,

Ik heb je gemaild om je te informeren en te wijzen op informatie. Daarop komen mails terug die mij duidelijk aangeeft met wat voor een persoonlijkheid ik hier te maken heb. Dank daarvoor, je columns zijn voor mij daarmee beter te plaatsen. 
Groet,

Sywert

 

grote broek, kleine man

Wat we zien is een man die op bedrieglijke wijze meer dan honderd miljoen euro binnen heeft weten te hengelen. Daarmee in China zaken in een ondeugdelijk product dreef. Dat met gebruikmaking van zijn netwerk verpatste aan een overheidsorganisatie die in lichte paniek was en onder grote maatschappelijke, politieke en publicitaire druk stond. Daar dertig miljoen euro aan over hield, waarvan hij er na aftrek van vennootschapsbelasting een kleine tien in zijn eigen zak stak en twee keer vijf aan zijn maten gunde. Waarna hij, toen er heisa over kwam, de filantroop ging uithangen en vervolgens iedereen die het aandurft hem kritisch te bejegenen bedreigt met aangiften smaad en laster. Maar als puntje bij paaltje komt niets anders weet te bedenken dan beledigende mailtjes. Grote broek, kleine man.

 

Profumo-route

Met Sywerts verdere leven komt het niet meer goed. Voor altijd zal hij de bedrieger blijven die onder het mom van goedertierenheid zijn zakken vulde en 100 miljoen euro van de belastingbetaler verkwanselde. Niemand anders dan charlatans, sjacheraars en criminelen zullen nog met hem in zee willen. Goede doelen hebben op voorhand al eventuele donaties van de ex-CDA’er geweigerd, terwijl er nog geen euro in zicht was. Zijn kleine kindjes kunnen op een dag lezen en ontdekken dan waar pappa huis en auto van heeft betaald. Hij kan naar een buitenland verkassen, maar als vrouw en kinderen al mee willen komt ook daar de confrontatie met buren die even googlen en hem dan met de nek gaan aankijken. Maatschappelijk isolement is wat hem wacht. Een paria, waar ook ter wereld.

 

Het is zo gruwelijk dat je het niemand toewenst. Om die reden adviseer ik hem dan ook de route te kiezen van John Dennis Profumo, de Britse minister van Defensie die het had aangelegd met een 19-jarige prostituée die ook een Sovjet-Russische spion in haar clientèle had. Na zijn peilloos diepe val wijdde Profumo zijn verdere leven aan vrijwilligerswerk onder de behoeftigen van Londen. Het leverde hem stijgende maatschappelijke waardering en uiteindelijk een rentrée in de betere kringen op als Commander of the Order of the British Empire. Alles inleveren en een leven in dienst van de samenleving. Het duurt even, maar dan heb je ook wat.

 

netwerk verzilverd?

Dan nog de vraag: waarom was het winstaandeel van Sywert van Lienden bijna twee keer zo hoog als dat van Bernd Damme en Camille van Gestel. Aannemelijk is dat die extra miljoenen de verzilvering waren van zijn politieke (CDA-) netwerk, bekendheid en vermogen publicitaire druk uit te oefenen. Dat geen van de betrokken CDA’ers, behalve Omtzigt, noch de CDA-top zich ooit over de kwestie hebben uitgelaten is veelzeggend. Als aangetoond wordt dat persoonlijke en politieke connecties een rol speelden bij de toekenning van de mondkapjesdeal aan Relief Goods Alliance BV van Van Lienden c.s. is er sprake van een naar Nederlandse maatstaven ongekende corruptie. Prins Bernhard moest het in de Lockheed-zaak doen met een schamele één miljoen dollar. Sywert, Bernd en Camille harkten er dertig binnen, in euro’s.

 

Tot slot: waar blijft dat Deloitte-onderzoek, deadline 1 september 2021? Dat staatssecretaris Blokhuis twee uitstelbriefjes aan de Kamer heeft geschreven hoeft toch geen reden te zijn zo’n vertraging te accepteren?

 

Geert Dales

8 oktober 2021

e-mail geert@geertdalesmail.nl

Voorjaar 2024 verschijnt www.geertdales.com/het-pluchevirus