HET PLUCHEVIRUS

Wat burgemeester Halsema ons leert over de mores van de macht

(‘Wie transparantie preekt moet openheid betrachten’)

 

”Het is me menens. Ik vertrek uit de politiek en kom niet na een paar jaar weer tevoorschijn om een burgemeestersketting om te hangen” schreef Femke Halsema in 2016 in haar boek ‘Pluche’, terugkijkend op het einde van haar loopbaan als politiek leider van GroenLinks. Twee jaar later was ze burgemeester van Amsterdam.

 

Zodra het pluche lonkt of de machthebber er al op zit verandert het gedrag. De een wordt zelfingenomen, overmoedig, wereldvreemd of hypocriet. De ander glijdt af naar leugenachtigheid, machtsmisbruik, corruptie of erger. Macht lijkt geïnfecteerd door een virus dat zich nestelt in het pluche waarop de machthebber zit. Dat virus verziekt een gezonde moraal. De voorbeelden, in binnen- en buitenland, liggen voor het oprapen.

 

Toen Femke Halsema, na acht jaar relatieve anonimiteit, in 2018 burgemeester van Amsterdam werd sloeg ook bij haar het virus toe dat menige machthebber tot opmerkelijk gedrag bracht.

 

Het Pluchevirus beschrijft curieuze zaken in en rond het Amsterdamse stadhuis en de burgemeesterlijke ambtswoning aan de Herengracht. Een verhaal over poseergedrag, huichelarij, gedienstige ambtenaren, bedenkelijke privileges, fiscale trucs, verdwenen documenten, een onbegrijpelijk lage WOZ-waarde, een pandje in Holysloot, opmerkelijke ritten met de dienstauto en een lokale pers die zich ontpopt tot ‘Her Mistress Voice’. Het Pluchevirus is een onthullend boek over geloofwaardig besturen.

 

Auteur Geert Dales, als oud-wethouder van Amsterdam en voormalig burgemeester van Leeuwarden ooit zelf een pluchezitter, beschrijft de verleidingen van het pluche en concludeert: het klopt: macht werkt verderfelijk op de moraal. Macht corrumpeert. 

 

Het Pluchevirus verschijnt in mei 2024 bij uitgeverij Just Publishers (www.justpublishers.nl)

 

contact: geert@geertdalesmail.nl