EEN LAND VAN VLEESETENDE VEGETARIERS

crowdfunding voor mijn nieuwe boek

 

Na mijn boek ‘Tien zetels; hoe 50PLUS ten onder ging en wat we daarvan leren’ (www.geertdales.com/tien-zetels) en de overweldigende reacties op mijn publicaties op deze website en via onder meer www.thepostonline.nl en de rubriek ‘Geert denkt door’ op www.praatkast.nl heb ik de smaak te pakken. Tijd voor een volgend boek!

 

De werktitel van dit nieuwe project is: ‘Een land van vleesetende vegetariërs’. 

 

Om dit te realiseren is een werkbudget nodig voor abonnementen op databases, literatuur, reiskosten, eventuele productie in eigen beheer, etc. Mijn eigen tijd is gratis. Ik doe het voor mijn plezier en mijn lezers. Met als streefgetal 4000 euro start ik binnenkort een crowdfunding. Indien niet binnen een jaar het boek in de markt, geld terug. Tegenprestaties afhankelijk van de inleg. Minimaal twee gesigneerde exemplaren van het nieuwe boek. Een voor de donateur, een om weg te geven. Wie nu reeds kenbaar wil maken mee te doen nodig ik uit dit te mailen naar geert@geertdalesmail.nl. Degenen die zich reeds meldden dank ik (nogmaals) hartelijk. Binnenkort volgen de details.

 

Waar gaat het over?

Het zal zijn opgevallen dat de rode draad in mijn publicaties de stuitende hypocrisie is die zich in de voorhoede van politiek en bestuurlijk Nederland en wat daarmee annex is heeft genesteld. Van alle slechte eigenschappen die een mens kan hebben windt deze mij het meest op. Liever nog heb ik te maken met een pathologische leugenaar of een crimineel, dan met een hypocriet. Zeker als die zich beweegt in de hoogste regionen en macht en invloed bezit om anderen een morele norm op te leggen waar hij of zij zich zelf niet aan houdt. In mijn stukken vindt u vele voorbeelden. En vele zullen nog volgen.

 

Hypocrisie wordt het thema van mijn nieuwe boek. Ik ga serieus onderzoek doen naar dat verschijnsel en zal trachten te verklaren waarom dit in de politiek-bestuurlijke elite zo veelvuldig voorkomt. Wellicht is het interessant ook over de grens te kijken hoe het er daar aan toe gaat. Tot welke ontsporingen kan hypocrisie leiden? Wat zijn de maatschappelijke kosten? 

 

Tevens zoek ik naar een antwoord op de vraag waarom het volk niet al lang met hooivorken op de stoep van de hypocriete machthebbers staat om er korte metten mee te maken. Vanwaar die lijdzaamheid? Waarom wordt hypocrisie niet massaal herkend en bestreden als niet te tolereren wangedrag? Is dat omdat in ons allen misschien een hypocriet schuilt? Zijn wij uiteindelijk allemaal vleesetende vegetariërs?