OPDAT WIJ SYWERT (ex-CDA) NIET VERGETEN!

OPDAT WIJ SYWERT (ex-CDA) NIET VERGETEN!

let op: na vertrek Van Ark ligt Sywert-gate in handen van De Jonge (CDA)

 

Op 18 juni 2021 schreef toenmalig minister van medische zorg Tamara van Ark (VVD) aan de Tweede Kamer dat zij het bureau Deloitte Forensic & Dispute Services BV opdracht had gegeven alle details over de mondkapjesdeal van de gewezen CDA’er Sywert van Lienden en zijn kornuiten Bernd Damme en Camille van Gestel bloot te leggen.

 

Door die deal verdween zo’n 30 miljoen euro in de zakken van het trio, dat zich valselijk voordeed als maatschappelijk betrokken filantropen. Nog immer is de vraag niet beantwoord waarom Sywert bijna twee keer zoveel winst kon graaien als zijn partners-in-crime. Alles wijst erop dat de olijke krullenbol daarmee zijn netwerk, naamsbekendheid en CDA-connecties verzilverde (www.geertdales.com/sywert). Indien waar, zou dat een staaltje corruptie betekenen waar de Lockheed-zaak van wijlen prins Bernhard senior bij verbleekt.

 

Reden te meer om reikhalzend uit te zien naar het Deloitte-rapport, dat onder meer antwoord moet geven op de vraag wie de hand had(den) in de absurde bevoordeling van Van Lienden. Die had geen enkele positie in de handel in medische beschermingsmiddelen en kon niet op enige ervaring bogen in zaken doen met Chinezen. Toch verwierf zijn splinternieuwe BV’tje ’Relief Goods Alliance’ (RGA) zonder reputatie of bewijs van financiële soliditeit 100 miljoen euro voorfinanciering om daarmee op avontuur te gaan in China. Ondernemersrisico nul. Winst dertig miljoen.

 

deadline 1 september

Oud-minister Van Ark schreef de Kamer op 18 juni ook dat Deloitte ernaar zou streven de resultaten van het onderzoek naar de overeenkomst met RGA op 1 september 2021 aan te leveren. Dat is vrijwel dezelfde dag als waarop van Ark besloot op te stappen. Haar taken zijn overgenomen door minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. Dikke kans dus dat CDA’er De Jonge nu het zaakje van de ex-CDA’er Van Lienden gaat afhandelen. Ik suggereer niets, maar alertheid lijkt mij geboden.

 

Dit temeer nu de datum van 1 september is verstreken zonder dat Deloitte ook maar één A4-tje op tafel heeft gelegd. Waar blijven de Kamervragen? Het reces is voorbij!

 

Natuurlijk, het was een ‘streven’ van Deloitte, het bureau dat van Van Ark de vrije hand kreeg om de onderzoeksopdracht naar believen op te rekken. “De onderzoeksopdracht is een dynamisch document, want ik geef de onderzoekers de ruimte om de reikwijdte van het onderzoek uit te breiden” schreef Van Ark aan de Kamer. Iedereen die ooit met bureaus als Deloitte te maken heeft gehad weet dat een halve uitgestoken vinger beide handen kost. Wat zullen ze gelachen hebben in de bestuurskamer van Deloitte toen Van Ark de poort openzette voor een ongebreidelde stroom vette facturen.

 

Want factureren, dat kunnen ze in die kringen. Ik deed er ervaring mee op toen de Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland, waar ik tot eind 2010 collegevoorzitter was, mijn melding van fraudevermoedens in de hoogste hogeschoolkringen niet in behandeling nam, maar in plaats daarvan een forensisch accountant van PWC op mij afstuurde in een, overigens totaal mislukte, poging om ‘dirt’ over mij op tafel te krijgen.

 

500 euro per uur, ex BTW

Zo moest ik uitleg geven over 500 ritten met de lease-auto om vast te stellen of die allemaal wel zakelijk waren geweest. Hilarisch hoogtepunt in deze idioterie was een discussie van drie kwartier over de vraag of een bezoek aan Huis ten Bosch voor een borrel bij Koningin Beatrix, waarvoor geen kilometer extra was gereden omdat zij woonde op de route waarlangs ik altijd naar huis reed, zakelijk of privé was. De forensisch accountant rekende 500 euro per uur, exclusief BTW. Alleen al dit onzin-gesprekje kostte dus 375 euro ex BTW. Nog 499 ritten te gaan. Totale kosten van zijn rapport, met als conclusie ‘niets aan de hand’: meer dan 100.000 euro. Publiek geld.

 

De PWC’er ging later, in andere zaken, wegens onzorgvuldigheid drie keer voor de bijl bij de Accountantskamer, de tuchtrechter voor die sector. Niettemin is hij nog steeds partner bij PWC. Met een geschat salaris van rond een miljoen euro.

 

De eindafrekening van Deloitte omvat ongetwijfeld ook zeven cijfers en het eerste zal geen 1 zijn. De conclusie wordt er een die u en ik in anderhalve week hadden kunnen trekken. Er is niets tegen zorgvuldigheid, maar er zijn grenzen. In Sywert-gate is nu wel genoeg belastinggeld over de balk gesmeten. Daden graag. Terug die poen!

 

(De woordvoerder van minister De Jonge reageerde niet op vragen over het verschuiven van de deadline voor het Deloitte-onderzoek)

 

Geert Dales

6 september 2021

(aan/afmeldingen voor publicaties op deze website via www.geertdales.com/contact)