VALKENBURGSE BURGEMEESTER WIL RECTIFICATIE, MAAR WAAROM?

In plaats van klagen over mijn teksten kan Daan Prevoo beter op zoek gaan naar het half miljoen euro benefietgeld voor Limburg dat bij Omroep MAX verdween

 

De Valkenburgse burgemeester Daan Prevoo is een man naar mijn hart. Niet bang, hart op de tong, onorthodox. Toen in juli 2021 het water iets te rijkelijk over Gods Limburgse akkers vloeide en duizenden inwoners van dorpen langs de Maas met verwoeste huizen en zonder in de golven verdwenen huisraad achterbleven werd Prevoo het gezicht van de ramp die onze zuidelijke gebiedsdelen had getroffen. Gekleed in een legergroen jack en de benen gestoken in stevige kaplaarzen leidde hij koning Willem-Alexander en koningin Maxima rond door het getroffen gebied. Het is dat de kleine Prevoo niet verder reikt dan tot het middel van de legendarische Franse generaal, maar anders was een vergelijking met Charles de Gaulle tijdens de slag bij Verdun op zijn plaats. Ferm, zelfverzekerd, de stoere blik gericht op verre einders. De onvergetelijke beelden haalden alle media. Honderd dagen slechts telde Prevoo’s burgemeesterschap op dat moment, maar zijn reputatie als mannetjesputter was gevestigd. 

 

glansrol

Toen Prevoo medio 2022 opnieuw de koning rondleidde in het rampgebied werd hij ook het gezicht van de duizenden Limburgers die een jaar na dato nog immer zaten te wachten op uitbetaling van de door Rijk, verzekeraars en fondsenwervers toegezegde schadevergoedingen. Er was geen krant of tv-programma waar Prevoo niet opdook om in glasheldere, niets verhullende taal zijn beklag te doen over gebroken beloften en aandacht te vragen voor de grote noden van duizenden Limburgers die buiten hun schuld alles kwijt waren geraakt en zich ernstig in de steek gelaten voelden. Daan Prevoo werd groter dan Valkenburg en hij speelde zijn glansrol met verve. ‘Zo eentje moeten we ook in Amsterdam hebben’ dacht ik wel eens. 

 

mailtje van de burgemeester

In dit licht raakte ik wat teleurgesteld toen Prevoo mij recent via The Post Online (www.tpo.nl), waar mijn publicaties ook verschijnen, een mailtje stuurde om zijn beklag te doen over een zijdelingse opmerking die ik maakte in een stuk over belangenverstrengeling bij de publieke omroep. Het viel mij op dat Omroep MAX baas Jan Slagter bestuurslid was van de stichting Limburg Oet de Drup, waarin MAX de opbrengst had gestort van een benefietuitzending voor slachtoffers van de watersnoodramp van juli 2021. Ik zag een driedubbele belangenverknoping: omroepbaas, tv-presentator/fondsenwerver en verdeler van het geworven geld. Waarbij ik de rol van MAX Mediaproducties BV -bestuurder Jan Slagter èn als enig bestuurder van omroepvereniging MAX ook feitelijk de aandeelhouder- niet verder uitdiepte, al is die de moeite waard.

 

Terzijde merkte ik op dat de Valkenburgse burgemeester Prevoo zich had beklaagd over de schadeafhandeling en daarbij niet alleen de rijksoverheid, maar ook de MAX-gelden op het oog had (www.geertdales.com/publieke-omroep-knoopt-graag-anderen-op-maar-houdt-eigen-rotzooi-onder-de-pet). Prevoo liet weten dat hij juist ‘buitengewoon dankbaar en tevreden’ was over de wijze waarop ingezamelde goederen en middelen zijn verdeeld onder de gedupeerden. Hij had “enkel lof” voor particuliere fondsen zoals Watersnoodfonds Limburg/Stichting Limburg Oet de Drup. Graag zag hij daarvan melding gemaakt. Ik stuurde hem een Whatsappbericht met verzoek om contact, zag meteen een blauw vinkje, maar kreeg geen reactie. 

 

Watersnoodfonds Limburg

Bij deze heb ik voldaan aan Prevoo’s verzoek om zijn tevredenheid bekend te maken, maar de vraag is of die terecht is. De live-benefietuitzending van Omroep MAX, die op 18 augustus 2021 plaatsvond, bracht naar eigen zeggen van MAX 2.034.553 euro op. Daar kon een bedrag van om en nabij een ton aan worden toegevoegd van een benefietconcert dat Oet de Drup had georganiseerd. Ook belandden enkele particuliere giften in de pot, die derhalve in totaal zo’n 2,2 miljoen euro omvatte. De verdeling werd toevertrouwd aan ‘Watersnoodfonds Limburg’ nadat een aanvankelijk plan om de burgemeesters van de getroffen gemeenten tot koekverdelers te benoemen was gestrand op ambtelijk-juridische bezwaren en een fors risico op ouderwets Limburgs handjeklap.

 

Watersnoodfonds Limburg heeft geen juridische status. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is er niet. Op www.watersnoodfondslimburg.nl is geen enkele naam of adresgegeven te vinden. Toch werd daar die 2,2 miljoen euro verdeeld. Namens de stichting Limburg Oet de Drup. Via de website is een ongedateerd persbericht verspreid dat er 400 aanvragen zijn ingediend waarvan er 393 zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van 1.178.849,57 euro. Ook werden 451 koelkasten, wasdrogers en wasmachines verdeeld onder 310 gezinnen. Beoordelingscriteria zijn niet bekend gemaakt, namen van de leden van de beoordelingscommissie evenmin. Wel meldde het persbericht -naar verluidt in augustus/september 2022 opgesteld- dat het fonds op 31 december 2022 zijn verantwoordingsverslag en accountantsverslag zou publiceren, conform de ANBI-regels. Dit gebeurde niet. Ook de stichting Oet de Drup -de bezitter van die ANBI status- bracht niets naar buiten. 

 

waar is die 1.020.000 euro? 

Wie mailt naar het Watersnoodfonds Limburg krijgt een ‘automatisch antwoord’: “Hartelijk dank voor uw mail. Inmiddels is het project afgerond. We nemen geen nieuwe aanvragen meer in behandeling”. Om te achterhalen waar het verschil tussen de uitgekeerde 1,18 miljoen euro en de genoemde donaties van in totaal 2,20 miljoen is gebleven belde ik met penningmeester Zvonko Gibbels van de stichting Oet de Drup. Gibbels (61) is een voormalige ijshockeyer wiens sportieve prestaties Daan Prevoo, de latere burgemeester van Valkenburg, waren opgevallen toen die als ijskockeyfan regelmatig wedstrijden bezocht waar Gibbels excelleerde. Er ontstond een persoonlijk contact. Zo werd de oud-hockeyer penningmeester van Limburg Oet de Drup

 

De penningmeester is in het dagelijks leven eigenaar van een administratiekantoor dat onder meer de boekhouding verzorgt van ‘Horecahuis Limburg’, het makelaars- en bemiddelingsbedrijf van Léon Keppels. Keppels is de voorzitter van de stichting Oet de Drup. Secretaris is Myra Fens, volgens haar website www.myrafens.com bedreven in het coachen van mensen die op zoek zijn naar meer zelfvertrouwen en een leven in balans. Fens is ook de perscontactpersoon van Watersnoodfonds Limburg, maar wie haar 06-nummer belt krijgt de voicemail en wordt niet teruggebeld. Het vierde bestuurslid is Jan Slagter, de tv-baas die samen met Dionne Stax de benefietuitzending aan elkaar praatte en de opbrengst overboekte naar de stichting waarvan hij zelf bestuurder is. 

 

MAX’ kostenpost

Volgens penningmeester Gibbels heeft Watersnoodfonds Limburg inmiddels het volledige bedrag tot uitkering gebracht. In kas waren nog slechts 1190 euro’s die na aftrek van bankkosten een passende bestemming zouden krijgen. De verantwoording en een accountantsverslag waren aanstaande. Stichting Oet de Drup was aanvankelijk een klein initiatief, maar werd groot toen Jan Slagter zich meldde om daar ook de MAX-donatie onder te brengen. Die was evenwel naar zeggen van de penningmeester geen 2.034.553 euro, zoals Slagter en Stax kraaiend van trots en plezier na de benefietuitzending vertelden, maar slechts 1.467.000. Ruim een half miljoen euro minder. Het verschil bleek een kostenpost waar MAX tot dusverre weinig transparant over was.

 

Over die vijf ton ‘kosten’ was, vertelde Gibbels, wrevel ontstaan omdat hun eigen Oet de Drup-benefietconcert, dat een ton opleverde, tot stand kwam dankzij de volledig belangeloze medewerking van onder meer Limburgse horecabedrijven die niet alleen een watersnoodramp, maar ook de coronacrisis te verduren hadden gekregen. Toch had niemand ook maar één cent in rekening gebracht. Zoiets steekt. 

 

Tijd voor MAX

Het is ondenkbaar dat burgemeester Daan Prevoo dit niet wist. In december 2022 zat hij aan tafel bij het tv-programma Tijd voor MAX en zei: “Er is teleurstelling in alles wat is toegezegd”. Omdat de gespreksleider aan die tafel Omroep MAX baas Jan Slagter zelf was, liet Prevoo, om de sfeer niet te verpesten, na eraan toe te voegen ‘Neem je eigen Omroep MAX. Nadat jij en Dionne Stax schitterden in jullie benefietuitzending van 18 augustus 2021 maakte je goeie sier met ruim twee miljoen euro voor Limburg. Menig MAX-persbericht werd eraan gewijd. Dat daar eerst een half miljoen kosten van werd afgetrokken hoorden we pas later. Waar ging dat geld eigenlijk naartoe, Jan? En over de verdeling van de rest, wie daar aan de knoppen zaten en waar het belandde, tast Limburg vooralsnog in het duister omdat het bestuur, waar jij ook in zit, erover zwijgt en er nog geen enkele verantwoording is afgelegd’.

 

In totaal heeft het Watersnoodfonds, aldus penningmeester Gibbels, een bedrag van 1.641.901 euro uitgekeerd aan watersnoodslachtoffers. Dat bedrag spoort goed met het halve miljoen dat onder gezag van Omroep MAX naar elders verdween. Ik geloof Gibbels op zijn woord dat alle betrokkenen bij het verdeelproces van het Watersnoodfonds c.q. de stichting Oet de Drup zich oprecht en met inzet van veel tijd en energie belangeloos hebben ingezet om die 1,6 miljoen bij getroffen gezinnen en bedrijven te laten neerdalen. Dat de Valkenburgse burgemeester Prevoo daar enthousiast over is kan ik me voorstellen. Maar zijn loftuitingen over Omroep MAX en directeur Slagter lijken me wat voorbarig. Eerst maar eens dat gat van vijf ton dichten, zou ik zeggen.

 

Geert Dales

23 januari 2023

(www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester / hoe Femke Halsema van activist regent werd)

(www.geertdales.com/crowdfunding-de-vleesetende-vegetariers)

(aan/afmeldingen voor updates op deze website via www.geertdales.com/contact)