AFGANG HALSEMA OP VETERANENDAG WAS AMBTELIJKE MUITERIJ

Verouderde speech met opzet aangereikt, onvoorbereide en ongeïnteresseerde burgemeester trapte in val

 

Over ruim een jaar loopt de benoemingstermijn af van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Of zij al dan niet moet opgaan voor een herbenoeming is op dit moment onderwerp van discussie in de lokale pers. Dagblad Het Parool deed onlangs een oproep aan de lezers om te vertellen hoe zij over Halsema denken.

 

Geheel conform de amechtige en kritiekloze bejegening die het GroenLinkse boegbeeld sinds haar aantreden krijgt van de Paroolredactie onder leiding van sister Kamilla Leupen (www.geertdales.com/verzetskrant-het-parool-nu-laf-meidenblaadje) zijn de ingezonden reacties overwegend positief. Terwijl je op straat goed je best moet doen iemand te vinden die de duim opsteekt bij het horen van de naam Halsema. Maar van een krant die onlangs in het kader van vijf jaar Halsema kans zag drie volle interviewpagina’s af te drukken zonder ook maar één kritische vraag verbaast deze manipulatie niet.

 

sociale media

In het zicht van een mogelijke verlenging van dit burgemeesterschap begint de anti-brigade zich ook te roeren. Omdat van Het Parool noch het lokale tv-station AT5 (afhankelijk van gemeentelijke subsidie) objectieve berichtgeving is te verwachten zal voor een waarheidsgetrouwe weergave van de communis opinio vooral gelet moeten worden op wat er rondgaat in de sociale media. Natuurlijk dienen die uitingen, gezien de rioolgeur op Twitter en aanverwante podia, met een flinke korrel zout genomen te worden, maar er valt wel een trend uit af te leiden. En die belooft weinig goeds voor de kandidaat. 

 

Insta-propaganda

Halsema zelf doet inmiddels flink haar best een imago op te bouwen van een intens bij volk en vraagstukken betrokken burgermoeder. Dat gebeurt vooral via haar Instagram-account burgemeesterfemkehalsema. Niet minder dan drie fulltime medewerkers heeft de burgemeester tot haar beschikking om aan imagebuilding te doen. Dag en nacht, zeven dagen per week verschijnen op Instagram foto’s, teksten en video’s met als strekking: wat is onze burgemeester toch goed bezig en wat is zij een geweldige vrouw. Het is een persoonsverheerlijking waar Kim-Jung-Un zijn vingers bij aflikt. 

 

Nooit gaat het over vraagstukken waar de gewone Amsterdammer mee bezig is: de gigantische vuilnisbende die de binnenstad teistert, de overlast van het geëxplodeerde toerisme, de onbereikbaarheid door onvoorstelbaar grote aantallen gelijktijdige wegopbrekingen en bruggen-in-reparatie, het nijpende woningprobleem of het zorgwekkende drugsgebruik op straat. Op Instagram zie je louter een parade van burgemeesterlijke heldendaden, ontvangsten in de ambtswoning, omhelzingen met overwegend mensen-van-kleur, politiek correcte praatjes over diversiteit, slavernijverleden en het bestrijden van armoede of haar visie op vraagstukken als de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering of vrouwelijk leiderschap. Dat alles omlijst met glossy foto’s en gelikte filmpjes. 

 

ballon doorgeprikt

Ergens op het stadhuis moet iemand rondgelopen hebben die er genoeg van had en zin kreeg deze ballon van geveinsde betrokkenheid, pose en hypocrisie in het volle zicht door te prikken. Dat gebeurde op zaterdag 17 juni 2023 toen Femke Halsema een toespraak ging houden voor de Amsterdamse Veteranendag. Met plechtige dictie getuigde ze van haar immense respect en bewondering voor het belangrijke werk dat de veteranen in tal van oorlogen en vredesmissies hebben verricht. Zoiets horen veteranen graag.

 

Al snel sloeg de waardering voor Halsema’s aanwezigheid en woorden om in verbijstering en verontwaardiging toen de aanwezigen haar hoorden vertellen dat het fijn was voor het eerst weer bijeen te kunnen zijn na de coronapandemie. ‘We waren hier vorig jaar toch ook?’ dachten de aanwezigen. Haar opmerkingen over de oorlog in Oekraïne die ’dit jaar is begonnen’ deed velen eveneens de wenkbrauwen fronsen. ‘Was dat niet in 2022?’ Toen ze de loftrompet stak over ‘het nieuwe’ inloophuis voor veteranen -dat al in 2021 was geopend- wisten de toehoorders het zeker: Halsema las een oude toespraak voor. Dezelfde die ze op de Veteranendag in 2022 had gehouden. 

 

‘Mooie woorden blijken weinig waard’

Ter plekke ontstond enig rumoer. Veteranen voelden zich voor schut gezet door de burgemeester, die kennelijk niet de moeite had genomen zich naar behoren voor te bereiden op deze belangrijke en gevoelige bijeenkomst. Anders zou ze toch wel in de gaten gehad hebben dat ze een oude tekst in handen had. De kwestie werd niet al te hoog opgespeeld, maar dat het de veteranen niet lekker zat bleek wel toen iemand het dagblad De Telegraaf tipte. Die krant publiceerde er op 20 juni 2023 een even hilarisch als pijnlijk artikel over. “Mooie woorden blijken weinig waard”.

 

spin

Pas drie dagen na deze afgang gaf Halsema openlijk, via haar woordvoerder, toe dat ze geblunderd had. De burgemeester was, kort voor ze het podium betrad, door een medewerker de verkeerde tekst aangereikt, zei die woordvoerder. Daarom had ze niet de kans gekregen te checken of alles in orde was. ‘Nachtmerrie voor elke bestuurder’ schreef Halsema op Instagram-account. Of beter: schreef een van haar medewerkers op Insta, in een opzichtige poging deze blamage recht te breien. Gespind werd dat de burgemeester de fout zelf ook al snel in de gaten kreeg, maar het onkies had gevonden haar speech af te breken en daarom was gaan improviseren.

 

Een pertinente leugen. Ze las simpelweg de oude tekst voor omdat ze dat helemaal niet in de gaten had. Waarom kwam deze blamage anders pas drie dagen later naar buiten? Als Halsema ter plekke had gezegd dat er iets fout was gegaan en vervolgens een andere tekst uit de mouw geschud was dat meteen op de zaterdag al publiekelijk bekend geworden. Nu moesten we wachten op De Telegraaf van dinsdag. Drie dagen later. De cover-up was mislukt omdat iemand de krant belde. 

 

actrice

Ook dat nachtmerrieverhaal was groteske flauwekul. Hier was geen vervelende fout gemaakt die iedere bestuurder kan overkomen. De werkelijkheid is dat Halsema zich niet had voorbereid op deze, naar eigen zeggen ‘belangrijke’ bijeenkomst. Als je die echt belangrijk vindt neem je tevoren de concept-toespraak door. Je verdiept je in wat komen gaat, leest de voorgelegde stukken en brengt nog wat wijzigingen en persoonlijke noten aan in de redevoering. Daarna ga je de bühne op. Ik ben wethouder in Amsterdam en burgemeester van Leeuwarden geweest en heb dit honderden keren gedaan. Soms doe je een niemendalletje of een lullepotje op het laatste moment, maar zeker niet een optreden van dit kaliber. Tenzij je het allemaal geen moer kan schelen en je de betrokkenheid, bewondering en het respect voor de veteranen veinst. Wat Halsema deed. Ze is een actrice van klasse. 

 

Halsema vooruit

Dat ze per ongeluk de verkeerde toespraak kreeg aangereikt is volstrekt ongeloofwaardig. Halsema kan leunen op een omvangrijke communicatie-afdeling en een immense batterij bestuursadviseurs. Voordat zo’n tekst in de burgemeesterlijke tas met stukken belandt is die door velen gelezen, waaronder de persoonlijke medewerker en de kabinetschef. Het is ondenkbaar dat niemand in de gaten had dat een oude toespraak meeging naar de Veteranendag. Daar reed de burgemeester ook niet op de fiets naartoe, maar in de dienstauto. Zoals ik dat ook vaak deed om onderweg nog even een laatste check uit te voeren of alles in orde is. Iets wat Halsema duidelijk verzuimd heeft. Omdat het haar niet om de inhoud, maar om de show gaat. De show Halsema vooruit. Deze keer met als publiek de veteranen. 

 

poets gebakken

Die toespraak kòn, gezien alle ingebouwde veiligheidskleppen van ambtelijke meelezers en voor akkoord paraferende tussenschakels, gewoonweg niet fout gaan. Het kan dan ook niet anders dan dat iemand Halsema’s gebrek aan voorbereiding heeft aangegrepen om haar een enorme poets te bakken. Door de burgemeester, uit ergernis dat haar betrokkenheid bij het wel en wee van de veteranen of van wie dan ook toneelspel is en ze zich niet had ingelezen, stiekem de tekst van 2022 toe te schuiven. Om vervolgens, zittend tussen de veteranen, met de armen over elkaar af te wachten hoe Halsema zich in de nesten werkte door die speech klakke- en gedachteloos op te dreunen en niet in de gaten te hebben dat het ouwe koek was.

 

Missie geslaagd. Geveins en hypocrisie genadeloos blootgelegd. De teksten over  ‘veteranen die altijd onze steun en solidariteit verdienen’ bleken holle prietpraat. Dit was geen ‘nachtmerrie voor iedere bestuurder’, maar een ontluisterende afgang van een hypocriete regent die betrokkenheid pretendeert maar niet bezit. De ambtenaar die deze stunt, al dan niet in samenwerking met anderen verzorgde liet ons even ruiken aan de onfrisse geur van geveins die om Halsema’s burgemeesterschap is gaan hangen (www.geertdales.com/agenda-amsterdam-autoluw-niet-aan-burgemeester-besteed). Een geur die uitgroeit tot een walm en ernstige twijfel oproept of deze burgemeester een voortgezet verblijf in de ambtswoning verdient. Aan Het Parool zal het niet liggen. Nu de Amsterdammers nog.

 

Geert Dales

21 juni 2023

* voorverkoop komende boek ‘hoe Femke Halsema van activist regent werd’ www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester)

* aan/afmeldingen voor updates op deze website via e-mail geert@geertdalesmail.nl

* mijn kakelverse Twitter-account @DalesGeert63675 zoekt volgers