IN MEMORIAM VERA BERGKAMP

En weer krijg ik gelijk: Kamervoorzitter kan er geen hout van en vertrekt binnenkort

 

Ik mag dan in de ogen van sommigen een onuitstaanbare betweter zijn, toch krijg ik opvallend vaak gelijk (www.geertdales.com/mijn-eeuwige-gelijk-achteraf). Recent nog in de zaak-Gijs van Dijk, waarvan ik al op 9 februari 2022 betoogde dat hij slachtoffer was geworden van een volstrekt misplaatste #MeToo-aanval. Het duurde tot eind oktober voordat dit inzicht breed gedeeld werd (www.geertdales.com/pvda-haalt-bakzeil-in-gijs-van-dijkzaak-nu-de-nos-en-anderen-nog).

 

Dat de voorzitter van de Tweede Kamer een incompetente brokkenpiloot is schreef ik op 27 augustus 2021 in een analyse van de schandelijke acties waarmee zij haar oude COC-vriendin en huidig Tweede Kamerlid Liane den Haan op slinkse wijze aan een miljoen euro hielp (www.geertdales.com/de-toverstok-van-vera-bergkamp). 

 

puinhoop

Op 3 september 2021 deed ik uit de doeken hoe de voorzitter van de Tweede Kamer van een klein en overzichtelijk vraagstuk over wat te doen als een politieke partij ophoudt in de Kamer vertegenwoordigd te zijn een enorme puinhoop wist te maken door niet het gezonde verstand te gebruiken, maar toevlucht te zoeken tot externe onderzoekers, in het bijzonder het roemruchte kantoor van landsadvocaat Pels Rijcken, bekend van de megaoplichterij door topman mr. Frank Oranje (www.geertdales.com/bergkamp-soap).

 

Khadija Arib

Nadat bekend werd dat Vera Bergkamp onderzoek gelast had naar haar voorganger Khadija Arib, omdat anonieme klagers hadden beweerd dat die tijdens haar Kamervoorzitterschap een heus schrikbewind zou hebben gevoerd onder het Kamerpersoneel, wist ik het zeker: de dagen van Bergkamp zijn geteld. Opnieuw had zij niet haar gezonde verstand gebruikt, maar weer gebeld met Pels Rijcken en ingestemd met de conclusie van het dubieuze advocatenkantoor dat nader onderzoek naar Arib geboden was. Een belachelijke en voor Arib uitermate vernederende gang van zaken die mij op 29 september 2022 tot de conclusie bracht dat Vera Bergkamp niet meer te handhaven was (www.geertdales.com/vera-bergkamp-moet-onmiddellijk-opstappen).

 

drijfzand

We zijn zes weken verder en ja hoor, de aap is uit de mouw. Van al die verhaaltjes over Arib klopt niks. De ene na de andere Kamerambtenaar verklaart ‘zich niet te herkennen’ in de klaagzangen over oud-voorzitter Arib. Bergkamp beweerde dat via vertrouwenspersonen van de Kamer 23 klachten waren binnengekomen over sociale onveiligheid veroorzaakt door Arib. Op basis van die mededeling startte het Presidium een nader onderzoek. Inmiddels hebben drie van de zes vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer publiekelijk gemeld daar niets van te weten, dan wel dat die 23 klachten ook gingen over andere Kamerleden dan Arib. Een van de vertrouwenspersonen zei zelfs die brief helemaal niet te kennen.

 

Bergkamp heeft dus opnieuw een enorme partij drijfzand gecreëerd door niet haar gezonde verstand te gebruiken en een kleine kwestie klein te houden, maar de oplichtersfirma Pels Rijcken te bellen. Die actie heeft niet alleen enorm tumult veroorzaakt en Arib de kop gekost, maar ook het allerlaatste restje gezag van Bergkamp doen verdampen. Haar Kamervoorzitterschap is dood.

 

Bergkamp exit

Vergaderingen voorzitten kan ze niet. Daarvan zijn we iedere dag getuige. Haar probleemoplossend vermogen is ook nul. Miniconflictjes worden megaruzies. Dat hebben we inmiddels omstandig kunnen zien. Wat ze goed kan is bellen met Pels Rijcken, het dubieuze en opportunistische bureau dat niet alleen Bergkamp bijstaat maar ook de regering waarover Bergkamp en de haren nu juist controle moeten uitoefenen. Met desastreuze resultaten, zoals je van een bureau kan verwachten waar een mega-oplichter jarenlang als hoogste baas ongehinderd zijn gaan kon gaan. 

 

De chaos die voorzitter Bergkamp, product van een opportunistische D66-VVD kongsi, heeft aangericht is intussen zo groot dat haar einde niet lang meer op zich zal laten wachten. Een voorzitter die geen vergadering tot een goed einde weet te brengen, van kleine kwesties enorme problemen maakt, feiten verdraait, mensen onnodig beschadigt en in arren moede niets anders weet te bedenken dan Pels Rijcken bellen is niet meer te handhaven. Ik durf het wel aan: Vera Bergkamp, de Anouchka van Miltenburg van D66, is binnenkort exit. Het werd tijd.

 

Geert Dales

5 november 2022

(aan/afmeldingen voor updates op deze website: www.geertdales.com/contact)

(crowdfunding voor mijn nieuwe boek: www.geertdales.com/crowdfunding-nieuwe-boek-over-hypocrisie)