DE SYWERT-VRAAG DIE NIEMAND STELT

(7 juni 2021)

 

Net als iedereen met enig moreel besef heb ook ik vol verbijstering de strapatsen van Sywert van Lienden en zijn kompanen Bernd Damme en Camille van Gestel gevolgd. Ondanks de overweldigende publiciteit en een half uur ondervraging door ‘Nederlandse scherpste interviewer’ (aldus Van Lienden zelf) Twan Huys in Buitenhof-tv blijf ik zitten met de volgens mij allerbelangrijkste vraag die tot dusverre niet gesteld, laat staan beantwoord is.

 

Bernd en Camille

Maar eerst Bernd en Camille, die vanaf de zijlijn toekijken hoe hun vriend Sywert wordt opgeknoopt.

 

Over Bernd Damme kunt u meer lezen op www.nlgroeit.nl/mentoren/bernd-damme. ‘Serial entrepreneur’ noemt hij zichzelf. Hij handelde, met wisselend succes, in brillen, stropdassen en synthetische diamanten en drijft nu het consultancybureau ‘Sativus’ dat zich richt op ‘Visie & strategie, Marketing & branding, E-commerce & omni-channel, nieuwe business-modellen en disruptive innovatie’. ‘Sativus’ is Latijns voor iets met zaaien, planten of kweken. Het moge helder zijn: in Bernd Damme schuilt een talent aan wiens wijsheid collega-entrepreneurs zich kunnen laven. Niet voor niets heeft hij zich verbonden aan ‘NLGroeit’, een platform ‘door en voor ondernemers met een bedrijf met een omzet tussen de 1 en 100 miljoen’. Bernd is beschikbaar als ‘mentor’. Volgens de website www.nlgroeit.nl doet hij dat ‘zonder enige commerciële bijbedoeling’. Dat geen hond daar nog iets van gelooft zal de verklaring zijn dat Bernd op dit moment even niet beschikbaar is als mentor, uitgerekend op het moment dat hij echt wat te melden heeft. Bernd graaide 5,7 miljoen uit de mondkapjespot. Een staaltje disruptive innovatie’ waar we nog wat van kunnen leren.

 

Bernd Damme houdt zich tot dusverre schuil. In geen velden of wegen is deze visionaire consultant te bekennen. Geen woord kwam er de laatste weken uit zijn mond. Geen poot stak hij uit naar de zinkende Sywert. Camille van Gestel is iets spraakzamer, al laat ook hij het vuile werk opknappen door Van Lienden en doet hij nog steeds erg zijn best een imago van onbaatzuchtigheid en maatschappelijk engagement op te houden. 

 

Camille van Gestel maakte enige furore als handelaar in WakaWaka zonnelampjes. WakaWaka is Swahili voor ‘schijn helder’, niet te verwarren met schijnheilig, wat je zou kunnen denken als je je verdiept in de ondernemingsfilosofie en levenswandel van deze meneer. “WakaWaka is an award winning social enterprise that develops, manufactures and markets premium solar consumer products. On a mission to share the abundant power of the sun, their safe, sustainable solar consumer products serve all markets – from the billions worldwide who live without the luxury of a light switch to the billions seeking plentiful, renewable energy solutions” (www.impakter.com/team/camille-van-gestel). Voor meer moral highground verwijs ik u kortheidshalve naar naar https://waka-waka.com/nl/onze-missie. De WakaWaka-handel ging op de fles, maar de bedoelingen waren in ieder geval goed. Er kwam bovendien een doorstart dankzij een Groningse mecenas.

 

Camille is van origine een Haarlemmer. Tegenwoordig huist hij in Friesland, waar hij enige bekendheid genoot als kortstondig uitbater van bed & breakfast Anno 1908 te Workum. ‘B&B Anno 1908 is closed. There were various reasons’ valt te lezen op de website https://anno-1908.nl . ‘We want to thank all our amazing guests for staying with us. It was a great adventure’. Tot zover deze handel.

 

Camille van Gestel is gedreven om zich te wortelen in de fryske mienskip door de taal te leren en zich aan te melden bij de vrijwillige brandweer. Zo kan hij ‘iets terug doen voor het stadje’, waar zijn friese echtgenote een echtscheidingsbemiddelingsbureau drijft. Zijn inzet voor een betere wereld kreeg hij mee van wijlen astronaut Wubbo Ockels, die hem had verteld dat vanuit de ruimte goed zichtbaar was geweest dat de aarde werd omgeven door een dun, fragiel schilletje waarop we goed moesten passen. Ooit had hij Al Gore ontmoet, de band ‘Black Eyes Peas’ en zelfs Bill Clinton. Zo werd Camille een missionaris. Daar vandaan loopt een rechte lijn naar WakaWaka.

 

Deze wetenschap ontleen ik aan een interview met Van Gestel in de Leeuwarder Courant, waarop ik als oud-burgemeester van de Friese hoofdstad nog altijd geabonneerd ben. Op 7 maart 2020 vertelde hij over de missie van WakaWaka en portretteerde de LC een gedreven idealist.

 

Recent, op 4 juni 2021, verscheen een tweede interview met de wereldverbeteraar, waarin Van Gestel zich in alle bochten wringt om zijn imago van idealist hoog te houden en te blijven doen geloven dat de handel in mondkapjes ‘belangeloos en zonder winstoogmerk’ was. Dat hij aanvankelijk ontkende miljonair te zijn geworden en pas na op leugens betrapt te zijn toegaf dat hij 5,4 miljoen had gecasht kwam doordat hij “was overvallen door een vraag van De Volkskrant”. De moraalridder besloot niet de waarheid te vertellen of de vraag onbeantwoord te laten, maar te gaan liegen. Hij had duidelijk iets te verbergen. De rest van het interview, waaronder verhaaltjes over zijn ‘nieuwe maatschappelijke project’ Nanook Earth zal ik u besparen. Zulke huichelarij verdient het om zo snel mogelijk in de kattenbak te belanden. Camille van Gestel is geen ‘maatschappelijk ondernemer’, maar een moraalloze opportunist met deugpraatjes die weer eens een kansje rook. 

 

 

winst was nog minstens 700.000 hoger

Terug naar Sywert. In Buitenhof zei hij dat het bedrijf ‘Relief Goods Alliance, de commerciële BV waarmee het trio risicoloos met overheidsgeld was gaan ‘ondernemen’, in totaal een winst had gemaakt van 28 miljoen euro. Na aftrek van vennootschapsbelasting was er 20,3 miljoen euro overgebleven. Daarvan 5,4 voor Van Gestel, 5,7 voor Damme en 9,2 voor Van Lienden. Dat zou dus betekenen dat de BV 7,7 miljoen euro vennootschapsbelasting heeft afgetikt.

 

Het VPB-tarief was voor het boekjaar 2020 25%. Als de winst 28 miljoen was moest er derhalve 7 miljoen worden afgedragen. Een kleine rekensom leert dat de nettowinst dus minimaal 700.000 euro hoger was dan Van Lienden ons vertelde, nog buiten beschouwing gelaten dat het VPB-tarief over de eerste tranche van enkele tonnen (veel) lager is en het hoge tarief in 2021 omlaag ging. Ik schat dat er nog een miljoentje extra is blijven hangen. Klein bier in het licht van het grotere geheel, maar toch. Er zijn mensen die heel lang moeten werken voor zulke bedragen.

 

 

nog meer graaien uit de bv-kas

Van Lienden meldde bij Twan Huys dat bij de BV nog ‘enkele tonnen’ in kas waren, bedoeld voor ‘salaris tot het einde van het jaar’ en voor het inhuren van advocaten. Waarvoor dat laatste precies bedoeld was kon hij niet zeggen, want claims tegen de BV waren er niet. Voor wie de salarissen bedoeld waren zei hij ook niet, maar sinds we weten dat de heren zichzelf 15.000 euro salaris per maand toebedeelden en gelet op de algehele onderliggende mentaliteit zou het mij niet verbazen als Van Lienden cs ook nog eens uit die pot gaan graaien. In de BV zal niet veel werk meer te doen zijn voor de medewerkers, die wellicht ook al lang de benen genomen hebben nu ze weten in welke stinkende beerput ze terecht zijn gekomen. ‘Medewerker Relief Goods Alliance – 2020/2021’ is geen aanbeveling op je CV. Dan heb je heel wat uit te leggen.

 

de niet gestelde, maar zeer relevante vraag

Dit alles is echter niet mijn punt. Wat mij verbaast is dat niemand, ook Twan Huys niet, vraagt waarom Van Lienden een ‘winst’ graaide die bijna het dubbele is van de poet die zijn kompanen achterover drukten. Het verschil is dermate groot dat er een bijzondere aanleiding moet zijn geweest. Die zou eruit hebben kunnen bestaan dat Van Lienden, anders dan de maatschappelijk marginale Damme en Van Gestel, beschikte over landelijke bekendheid, een important netwerk op het hoogste niveau en een aanzienlijk vermogen om publicitaire druk uit te oefenen, wat hij ook daadwerkelijk gedaan heeft, getuige de verklaring van minister Tamara van Ark in de Tweede Kamer. De ontkenning van Van Lienden dat CDA-prominenten de BV RGA hebben bevoordeeld ten opzichte van andere leveranciers is niets waard. Van Lienden heeft aangetoond er niet voor terug te deinzen glashard te liegen en kritische vragenstellers met flauwekul om de tuin te leiden. Zo ontkende het CDA na het Buitenhof-interview onmiddellijk de bewering van Van Lienden dat hij de CDA-integriteitscommissie al in 2020 had ingelicht over zijn financiële handel en wandel.

 

 

vier miljoen voor intimidatie en corruptie?

Zolang geen sluitende verklaring wordt geleverd voor de vier miljoen euro die Van Lienden extra casseerde in vergelijking met zijn zakenpartners hangt de verdenking in de lucht dat het de beloning was voor zijn vermogen en talent om beslissers op het hoogste politieke en bestuurlijke niveau naar het pijpen van RGA te laten dansen. Door ze onder druk te zetten, te schermen met zijn contacten, publiciteit te veroorzaken en door de inzet van machtige kennissen. Al dan niet van het CDA.

 

Als dat waar is, is niet alleen het morele failliet van Van Lienden nog veel omvangrijker en dieper dan het nu al is, maar zou het ook een corruptieschandaal zijn van een omvang die we in Nederland niet veel meemaken. Lijkt mij de moeite van een journalistiek vraagje en onderzoek waard!

 

Geert Dales

7 juni 2021

 

E-mail geert@geertdalesmail.nl

Voorjaar 2024 verschijnt www.geertdales.com/het-pluchevirus