DE HYPOCRIET VAN DE WEEK

Wekelijkse column in podcast Koster&VanDijk / BNR

 

In de wekelijkse podcast over mediazaken Koster & Van Dijk (www.bnr.nl/podcasts) verzorg ik de rubriek ‘De Hypocriet van de Week’

 

Op 9 juni 2022 ging de bokaal naar NPO-Ombudsman Margo Smit. Wel in een lijvig rapport de net begonnen (aspirant)omroep Ongehoord Nederland aanpakken wegens het schenden van NPO’s journalistieke code, maar de tien jaar oudere en qua zendtijd veel grotere vis WNL laten zwemmen. Daarom is Margo Smit ……

 

DE HYPOCRIET VAN DE WEEK

 

Ik val met de deur in huis: de bokaal voor de hypocriet van de week gaat deze keer naar Margo Smit, ombudsman -of beter vrouw- van de Nederlandse Publieke Omroep wegens een ernstig geval van meten met twee maten.

 

Tientallen onderzoekspagina’s tikte ze vol om te betogen dat de piepkleine omroep Ongehoord Nederland de gedragscode van de publieke omroep had geschonden door het bedrijven van amateur-journalistiek, waarbij feiten en meningen dwars door elkaar heen lopen en presentatoren van de talkshow Ongehoord Nieuws zich gedragen als kritiekloos doorgeefluik van propagandistische praatjes. Die komen bovendien uit de mond van een zeer eenzijdig samengestelde reeks gasten. Hoofdzakelijk politici van FvD, de PVV en BVNL. Aldus de ombudsvrouw.

 

Het lijdt geen twijfel dat Ongehoord Nederland de journalistieke codes met voeten treedt. Feiten en meningen door elkaar, presentatoren die geen kritische vraag stellen en een opvallend eenzijdige gastenkeuze.

 

Maar hey, dacht ik. Dat komt me bekend voor. Van een omroep die niet als zoals ON pas net begonnen is, maar al tien jaar meedraait. Die veel meer en dagelijkse zendtijd heeft en kijkcijfers scoort die tien keer hoger zijn dan die van ON. Die omroep heet WNL.

 

Zoals bij ON steevast FvD’ers, PVV’ers of Wybren van Haga van BVNL aan tafel zitten, gaat er bij WNL’s talkshow ‘Goedemorgen Nederland’ geen dag voorbij zonder een VVD’er.

 

In de afgelopen week zag ik Vlaardingens burgemeester Bert Wijbenga, Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma, oud-Tweede Kamerlid Han ten Broeke, Europarlementariër Malik Azmani, staatssecretaris van defensie Christophe van der Maat en oud-minister Uri Rosenthal. De dag dat ik deze tekst tikte zat er VVD-minister Dennis Wiersma. In de weken daarvoor hetzelfde verhaal. De dagelijkse VVD’er ontbreekt vrijwel nooit. Op zondag mag dan ook nog VVD mastodont Hans Wiegel bij Rick Nieman aanschuiven voor zijn loze praatjes.

 

Feiten en meningen vloeien in elkaar over als water dat uit de zee naar de delta loopt. Of andersom.

 

De even vrolijke als kritiekloze presentatrices van Goedemorgen Nederland zijn het perfecte doorgeefluik voor de liberale WNL-vrienden. Geen strobreed wordt hen in de weg gelegd om VVD-propaganda te bedrijven.

 

WNL wordt geleid door Bert Huisjes. Een man die met zijn combinatie van hoofdredacteur, directeur en inhoudelijke bemoeizucht hetzelfde profiel heeft als Arnold Karskens bij Ongehoord Nederland.

 

Met dit verschil dat Huisjes, die behalve WNL-baas ook namens alle deelnemende omroepen opdrachtgever en eindverantwoordelijke is voor de dagelijkse talkshow Op1, een machtig man is in de publieke omroep. Zo machtig dat NPO-ombudsvrouw Margo Smit daar haar vingers niet aan wil branden.

 

Meten met twee maten. Dat is hypocriet. De bokaal is haar dan ook van harte gegund.

 

Geert Dales, 9 juni 2022

(www.geertdales.com/contact)