5 maart 1952 is mijn geboortedatum. Doetinchem mijn geboorteplaats. Op de (lagere) school voor ‘Christelijk Volksonderwijs (CVO) heb ik rekenen en grammatica geleerd. Maar vooral levenslessen. Kansen zijn ongelijk verdeeld. Toeval speelt een grote rol, positief en negatief. Vertrouw niet teveel op hogere machten. Wees onbevooroordeeld. Als de vreemdeling aanklopt met goede bedoelingen doe je open. Mijn ouders leerden mij: handen uit de mouwen, initiatief nemen, niet wachten tot een ander iets voor je doet en wees behulpzaam en eerlijk.

 

In 1969 ging ik, na het diploma HBS-A op de christelijk-gereformeerde HBS te Aalten (Gld), studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn doctoraal Rechten haalde ik in 1976. In 1982 ben ik in Groningen gepromoveerd op het proefschrift ‘Het geïntegreerde grondstoffenprogramma van UNCTAD; een politiek-economisch analyse ‘. 

 

Tijdens de militaire dienst was ik voorzitter van de Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM), een van de twee toenmalige dienstplichtingenverenigingen. Ik deed er leerzame ervaringen op met ‘polderen’ als lid van het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen, het forum waarin militaire vakbondsbestuurders overlegden met de Staatssecretaris van Defensie, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

 

Ik werkte daarna als ambtenaar van de Buitenlandse Dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In die rol heb ik functies vervuld op het departement in Den Haag, bij de Europese Commissie in Brussel en op de Nederlandse Ambassade in Boedapest, Hongarije.

 

Van 1988 tot 2000 was ik werkzaam in diverse directie- en toezichthoudende functies in de kunst-en cultuurwereld, waaronder directeur van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, tegenwoordig ‘Mondriaan Fonds’ geheten. 

 

In 1998 werd ik voor de VVD lid van de gemeenteraad van Amsterdam. In 1999 fractievoorzitter. Van 2000 tot 2004 wethouder van onder meer Financiën, Personeel en Organisatie, Havens, Sport en Facilitaire Bedrijven. Daarna was ik onder meer burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland.

 

Naast de hoofdfuncties heb ik een groot aantal nevenfuncties gehad. Vele op het terrein van kunst, cultuur en media, zoals voorzitter van het bestuur van het Theaterfestival, lid van het bestuur van de VPRO, voorzitter van de raad van toezicht van het Fonds Podiumkunsten en van het Koninklijk Conservatorium & Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Ook was ik lid van het hoofdbestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, (eerste) voorzitter van het Veiligheidsberaad, voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van HVO-Querido (instelling voor maatschappelijke opvang in Amsterdam e.o.) en vice-voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

 

In mei 2018 werd ik gekozen tot voorzitter van de politieke partij 50PLUS, welke functie ik twee jaar heb vervuld. Die ervaring leidde tot de publicatie van het boek Tien Zetels; hoe 50PLUS onder ging en wat we daarvan leren dat in november 2020 is verschenen bij Uitgeverij Prometheus (zie pagina TIEN ZETELS op deze website).

 

Ik ben gehuwd met Rinze. Wij ontmoetten elkaar in 1991. In de zomer van 2021 begonnen we aan ons eenendertigste jaar samen. Het toeval wil dat we op dezelfde dag jarig zijn. Het werd, in 2002, ook onze trouwdag. Rinze werkt bij het Rode Kruis Nederland. 

 

Voor actuele bezigheden en nieuwe publicaties: zie elders op deze website.