GOED DOEN VOOR OEKRAINE

 

Dat oorlogen het beste in mensen naar boven halen is een historisch gegeven. Medemenselijkheid, moed, trouw en opofferingsgezindheid, desnoods met gevaar voor eigen leven. Ook in de actuele oorlog in Oekraïne zien we elke dag indrukwekkende voorbeelden hoe mensen tot grote hoogten van humaan en dapper optreden kunnen stijgen. Met de president van het land, nog niet zo lang geleden als voormalige komiek door vrijwel niemand serieus genomen, als meest tot de verbeelding sprekend voorbeeld. 

 

Ook zijn er altijd meelifters. Lieden die zich graag nestelen in de schaduw van dappere personen of schokkende gebeurtenissen om een graantje mee te pikken voor eigen gewin. Kijk mij eens! Ook dat zien we in de actuele oorlogssituatie.

 

Commandanten der Strijdkrachten

Dat de oud-commandanten der Nederlandse Strijdkrachten Dick Berlijn, Mart de Kruif en Peter van Uhm geen gelegenheid onbenut laten om hun diepe krijgskundige inzichten te etaleren voor de camera’s en microfoons van welke omroep zich ook maar meldt, valt nog in die zin te billijken dat enige duiding van de ontwikkelingen in Oekraïne door militaire vakexperts nuttig kan zijn. Al vraag je je wel af hoe het mogelijk is dat zoveel gebundelde deskundigheid het Nederlandse leger niet heeft kunnen behoeden af te zakken tot een weerloos gezelschap dat wegens munitiegebrek ‘pief paf poef’ moet roepen tijdens oefeningen. Pas als ambteloos burger vertellen ze vrijuit dat er dringend orde op zaken moet worden gesteld nu de Russen bij ons om de hoek laten zien waartoe ze bereid en in staat zijn.Waarom niet eerder met de vuist op de tafel geslagen en desnoods afgetreden als regering en parlement niet thuis gaven? 

 

barmhartige samaritaan of ijdele deuger?

Ergerniswekkender zijn de meeliftende ex-bewindslieden die de Oekraïense catastrofe aangrijpen om de schijnwerpers weer eens op zich gericht te weten. Nederland was Joris Voorhoeve en zijn Srebrenica-déconfiture langzamerhand vergeten, maar daar was hij weer! Bij het deugprogramma M, inmiddels terecht van de buis gehaald (www.geertdales.com/feminine-getuigenispolitiek), kwam de oud-defensieminister vertellen over zijn dappere negentien uur durende autorit naar Polen om daar een aantal Oekraïense vluchtelingen op te pikken en onder te brengen in zijn Duitse vakantiehuis. ‘Waarom doe je dat niet in stilte?’ was het eerste dat in mij opkwam, zo het al verstandig is om in weerwil van het dringende ontradende advies van vluchtelingenorganisaties zomaar de boer op te gaan om aan de Pools-Oekraïense grens een handje te helpen (www.geertdales.com/barmhartige-samaritaan-of-ijdele-deuger).  

 

ANBI-status

Inmiddels heeft Joris Voorhoeve er een heel project van gemaakt. Hij sleepte de Stichting OpenDoorUkraine.NL erbij om het geheel de allure van professionaliteit mee te geven. Die stichting werd in 2018 opgericht door oud-ambassadeur Robert Serry, onder andere om onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in zijn voormalige standplaats te promoten. Serry is getrouwd met een Oekraïense vrouw en heeft schoonfamilieleden in het land, hetgeen zijn initiatief toch een wat ander karakter geeft dan een louter ideële instelling ter bevordering van interculturele connnecties.

 

Inmiddels is dit vehikel de huls waarin Voorhoeve, ooit de penningmeester van het stichtingsbestuur, zijn reddingsacties voor vluchtelingen heeft ondergebracht. De stichting heeft geen enkele expertise op dat gebied, maar wel als groot voordeel dat ze de ANBI-status heeft, zodat Voorhoeve de financiële kant van de zaak fiscaal vriendelijk kan afwikkelen. Goed doen voor 50% op kosten van de belastingbetaler. Wat zou anders de reden zijn om er een terzake irrelevante stichting bij te betrekken? Dit kan toch ook onder de vlag van het Rode Kruis of Vluchtelingenwerk Nederland?

 

Rolodex

Voorhoeve heeft een goed gevulde Rolodex en zo kwam het dat hij Roger van Boxtel belde. Of Van Boxtel hem. De oud-minister van D66, de partij waartoe oud-VVD’er Voorhoeve tegenwoordig behoort, had als recent afgezwaaide topman van de NS tijd over. Ook hij stapte in de auto en reed naar Krakau. Daar lukte het hem om, zwaaiend met het logo van Voorhoeve’s Stichting OpenDoorUkraine.NL, enkele vluchtelingen aan boord te krijgen en naar Nederland te brengen. Ook Van Boxtel koos ervoor dit niet in stilte te doen, maar in het volle licht van de schijnwerpers.

 

Bij tv-talkshow Op1 zat de oud-bewindspersoon, ostentatief getooid met een polsbandje annex horloge in de kleuren van de Oekraïense vlag, uitgebreid te vertellen hoe goed hij bezig was geweest. Als het niet zo’n dieptrieste kwestie had betroffen zou ik in lachen zijn uitgebarsten toen hij met een geveinsd-empathische blik vertelde over de weldoenerij van zijn partijgenoot Voorhoeve. “Ongelooflijk wat hij allemaal achter de schermen doet. Ook met gehandicapte kinderen”. Achter de schermen! Jammer dat Voorhoeve door zijn partijgenoot werd geout als Gutmensch. Dat had hij vast niet gewild. Op de vraag of hij zulke acties niet beter aan professionals kon overlaten antwoordde Van Boxtel “Misschien wel, maar je ziet wat er gebeurt en je zegt: ik ga het doen. Je huurt een bus. Je krijgt allemaal spullen van iedereen. En je gaat”. Precies dus wat de professionele organisaties dringend afraden. 

 

buschauffeur Teeven

De volgende oud-bewindspersoon heeft zich al weer gemeld voor een rondje publiekelijk deugen: oud-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven. Ook hij was gebeld door Voorhoeve, zijn oud-partijgenoot. De VVD’er mocht bij SBS6 in het programma HLF8 van Johnny de Mol komen vertellen over zijn voornemen om binnenkort met een hele touringcar -Fred was een tijdje buschauffeur- naar Polen te rijden om die daar vol te laden met Oekraïense vluchtelingen. Ik wed dat we over een week of twee, als Teeven terug is met zijn bus, via alle media zullen vernemen over zijn wederwaardigheden. Waarna Voorhoeve weer naar de Rolodex grijpt om de volgende te bellen. Ik geef Job Cohen een kans. Ook die loopt nooit weg als de camera’s zijn goede daden willen vastleggen. 

 

Geert Dales

23 maart 2022

Voor contact en aan/afmeldingen voor updates op deze website via e-mail:  geert@geertdalesmail.nl