STALINISTISCHE PRAKTIJKEN OP PARTIJCONGRES BETEKENEN EINDE 50PLUS

* Partijvoorzitter-voor-drie maanden Jorien van den Herik (‘Mr Feijenoord’) laat kandidaat-lijsttrekker door politie oppakken en afvoeren

* chaotische ledenvergadering beëindigd zonder lijsttrekker, kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

* nieuwe rechtszaken op komst

 

In de voormalige Sovjet-Unie was het heel normaal dat partijleiders lieden die hen niet bevielen lieten verdwijnen in de Siberische goelag. Aleksandr Solzjenitsyn beschreef in De Goelag Archipel hoe zoiets in zijn werk ging. Oppakken en afvoeren. Die huiveringwekkende praktijken vinden in het hedendaagse Rusland nog steeds plaats. Bekendste voorbeeld is de opsluiting van oppositieleider Alexander Navalny. 

 

Ook in China kunnen ze er wat van. Nog recent, in oktober 2022, was oud-partijleider en voormalig president Hu Jintao de klos. Voor het oog van vele camera’s werd de man zeer tegen zijn zin door twee ordehandhavers tijdens een partijcongres in de Grote Hal van het Volk te Beijing uit zijn stoel getrokken en afgevoerd. De dienstdoende partijleider en president Xi zat ernaast en gaf geen krimp.

 

mannetjesputter

Inmiddels heeft deze stalinistische praktijk ook zijn intrede gedaan in Nederland. De primeur was voor 50PLUS, op 30 september 2023 bijeen in hun eigen Grote Hal van het Volk, het congrescentrum De Reehorst te Ede. Daar werd, onder het goedkeurend oog van partijvoorzitter Jorien van den Herik, de oud-voorzitter en kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hooft door de politie van zijn stoel gelicht en met dwang afgevoerd. 

 

Op de agenda stonden belangrijke punten: aanwijzing van de lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van 22 november, het opstellen van de kandidatenlijst en de vaststelling van het verkiezingsprogramma. Haast is geboden want uiterlijk 9 oktober moeten alle stukken zijn ingeleverd bij de Kiesraad. Een partij die daarmee te laat is doet niet mee. 

 

Het 50PLUS-bestuur wordt sinds drie maanden voorgezeten door oud-Feijenoordbaas Van den Herik (www.geertdales.com/doodse-50plus-operette-gereanimeerd-door-jorien-van-den-herik). Deze mannetjesputter zou de ouderenpartij eens even laten zien wat besturen is. Met grote doortastendheid schoof hij het Rotterdamse gemeenteraadslid Ellen Verkoelen, een oude vriendin uit de havenstad, naar voren als de nieuwe lijsttrekker. Overigens pas nadat bekende namen als Catherine Keyl, Hugo Borst en Loretta Schrijver feestelijk hadden bedankt voor de eer. Zonder inhoudelijke discussie binnen de partij werd een verkiezingsprogramma bij elkaar getikt en een ledenvergadering uitgeschreven voor 30 september. Van den Herik zag louter wat hamerstukken opdoemen en daarna door naar het bier voor de feestelijke afronding van een geslaagd eerste kwartaal voorzitterschap

 

oud-voorzitter twee keer geschorst

Het liep anders. Oud-partijvoorzitter Gerard van Hooft had zich opgeworpen als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap. Daar was de bazige Van den Herik niet van gediend. Van Hooft werd uit de partij gezet. Die pikte dat niet, spande een kort geding aan en kreeg van de Rechtbank Den Haag gelijk. Zijn schorsing als lid was onrechtmatig. Dus maakte Van Hooft zich op voor een tocht naar Ede om zich te presenteren als alternatief voor de door Van den Herik gelanceerde Verkoelen.

 

Dat beviel de Grote Kale Leider -zoals hij in voetbalkringen bekend staat- nog minder. Ondanks het rechterlijk vonnis werd Van Hooft opnieuw geroyeerd. Deze keer op de avond voorafgaand aan het partijcongres. Op een zo laat tijdstip dat het hem onmogelijk werd gemaakt daartegen nog in verzet te komen. Van den Herik heeft goed gekeken hoe ze zulke dingen in dictatoriaal geregeerde landen doen. 

 

Desalniettemin bracht de Commissie van Beroep op de dag van het congres zelf een advies uit waarin ook de (tweede) schorsing van Van Hooft ongegrond werd verklaard. Nog voordat de vergadering in Ede was begonnen werd het stuk, voor de ogen van een verbijsterde voorzitter van de Beroepscommissie, door een van de bestuursleden verscheurd en weggegooid.

 

politie grijpt in

Van Hooft kreeg te verstaan dat hij moest opkrassen. Toen hij dat niet deed belde het partijbestuur de politie en ontrolde zich een tafereel dat in de Nederlandse politiek nog niet eerder was vertoond. De voormalige partijvoorzitterwerd door meerdere agenten uit de zaal getrokken en op straat gezet. Exact wat Hu Jintao in oktober in Beijing overkwam. Het was een meer dan ontluisterend tafereel, zeker toen kort erna de politie opnieuw werd gebeld om de voorzitter van de Commissie van Beroep, die vergeefs het woord had gevraagd om toe te lichten waarom Van Hoofts schorsing onrechtmatig was uit de congreszaal te zetten. Stalin zou er zijn vingers bij hebben afgelikt.

 

Door het tumult en geschreeuw dat hierdoor ontstond zag voorzitter Van den Herik, die bij aanvang van de vergadering tot ieders verrassing had gemeld geen zin meer te hebben in het voorzitterschap (“ik had naar mijn vrouw moeten luisteren”), geen andere mogelijkheid dan de vergadering, die amper was begonnen en waar nog geen enkel agendapunt aan de orde was geweest, te sluiten. Verbijsterd dropen de partijleden af. Niemand die wist hoe het verder moest.

 

‘Een verzameling mongolen’

In de peilingen staat 50PLUS op nul zetels. Gelijk aan het aantal dat de partij momenteel in de Tweede Kamer heeft, nadat Liane den Haan -een vondst van de immer stokende partijoprichter en beroepsintrigant Jan Nagel- er een paar weken na de verkiezingen van maart 2021 met de enige 50PLUS-zetel vandoor ging. Na de chaos van het laatste congres, breed uitgemeten in alle landelijke media, inclusief beelden van het afvoeren van Van Hooft, kan 50PLUS wel worden afgeschreven. Wie gaat er stemmen op een partij waar altijd ruzie is en waar ze niet eens een ledenvergadering in goede banen kunnen leiden?

 

De verkiezing van een lijsttrekker, het goedkeuren van de kandidatenlijst en het vaststellen van het verkiezingsprogramma vereisen een besluit van de ‘algemene ledenvergadering’. Tot de deadline van de Kiesraad (9 oktober) heeft 50PLUS nog een week om alles voor elkaar te krijgen. Dat lijkt een mission impossible. De partij zit met een voorzitter die zijn aftreden heeft aangekondigd, een bestuur dat zichzelf ‘demissionair’ noemt (een status die het partijreglement helemaal niet kent), een niet op te lossen verdeeldheid onder de leden, een totaal verpeste sfeer en een Van den Herik die in de media rondbazuint dat hij tot zijn aantreden geen idee had in welke idioterie en ‘baantjesjagerij’ hij terecht zou komen. “Een verzameling mongolen” noemde zijn woordvoerder, een kennis uit de voetbalwereld, de leden van 50PLUS. 

 

‘Waar Jan Nagel heeft gelopen wil geen gras meer groeien’

De zwaar geschoffeerde Van Hooft heeft nieuwe rechtszaken aangekondigd, waarbij niet alleen zijn tweede schorsing wordt betwist, maar tevens Van den Herik, zijn collega-bestuurders en enkele andere nauw aan het bestuur gelieerde personen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Van Hoofts echtgenote, ook actief in de partij, deed intussen bij de politie aangifte van bedreigingen tijdens het Edese congres. Andere partijleden overwegen een kort geding om Van den Herik per direct uit zijn functie te laten zetten. 50PLUS is onmiskenbaar in staat van ontbinding.

 

Dat het definitieve einde van een ooit veelbelovende partij (www.geertdales.com/tien-zetels) nabij is valt tevens af te leiden uit het feit dat Jan Nagel zich er weer mee is gaan bemoeien. Na het échec van Ede -waar hij schitterde door afwezigheid- stuurt hij als vanouds mails rond onder het actieve partijkader om te vertellen hoe het verder moet. 

 

Het verleden heeft geleerd dat als Jan Nagel zich ergens in mengt een catastrofe nooit ver weg is. “Waar Jan Nagel heeft gelopen wil geen gras meer groeien” sprak oud VARA- en PvdA-coryfee Marcel van Dam. De man die ooit aan de wieg van 50PLUS stond, staat nu aan het graf van zijn geesteskind. De klucht heeft lang genoeg geduurd. Na de beschamende, stalinistische wantoestanden van 30 september 2023 rest maar één ding: inpakken en wegwezen.

 

Geert Dales

1 oktober 2023

contact: e-mail geert@geertdalesmail.nl

Voorintekening nieuwe boek: www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester / hoe Femke Halsema van activist regent werd