LEDEN 50PLUS WILLEN VOORZITTER VAN DEN HERIK LOZEN WEGENS ‘VIJANDIGE WERKSFEER’

- Traditionele ruzies in ouderenpartij (‘COC-PLUS’) aan vooravond verkiezingen naar nieuw hoogtepunt

- twee kort gedingen tegen hoofdbestuur tonen verziekte partijcultuur

 

Tradities zijn er om in stand te worden gehouden. Zoals de gewoonte van de leden van de ouderenpartij 50PLUS om elkaar bij voortduring en vooral in aanloop naar verkiezingen de hersens in te slaan en ervoor te zorgen dat iedere kans op electoraal succes de grond in wordt geboord.

 

In 2017 was het partijoprichter en rasintrigant Jan Nagel die de toenmalige lijsttrekker Henk Krol vlak voor de verkiezingen voor schut zette met een inderhaast georganiseerde persconferentie, waar de -afwezige- Krol ervan langs kreeg dat hij het AOW-standpunt van 50PLUS niet juist had verwoord. Resultaat: niet de voorspelde acht of negen zetels, maar vier. 

 

In 2020 stond 50PLUS stabiel op tien zetels in de peilingen voor de Kamerverkiezingen van maart 2021. Alles wees erop dat 50PLUS eindelijk definitief voet aan de grond zou krijgen in het parlement. Ook toen kwam Jan Nagel langs om, samen met regionale afdelingsvoorzitters, ruzie te trappen. Deze keer met mij, in mijn rol als partijvoorzitter. Het leidde tot het vertrek van de reeds met overweldigende meerderheid van stemmen gekozen lijsttrekker Henk Krol en mijzelf. Waarna de partij in een ongekende chaos belandde.

 

Nagel, die zichzelf opnieuw naar het partijvoorzitterschap wist te manipuleren, toverde vervolgens Liane den Haan, tot dan directeur van ouderenbond ANBO, uit zijn hoge hoed als nieuwe lijsttrekker. Nadat 50PLUS in maart 2021 van de eerder gepeilde tien nog slechts een armzalige één zetel wist te verwerven ging Nagels oogappel Den Haan er al na een paar weken met die zetel vandoor. Sindsdien is 50PLUS niet meer vertegenwoordigd in de Tweede Kamer (www.geertdales.com/tien-zetels).

 

Niet Catherine Keyl, Loretta Schrijver, Hugo Borst of Jack van Gelder, maar Ellen Verkoelen (wie?)

Over twee maanden zijn er opnieuw Tweede Kamerverkiezingen. En weer slaagt 50PLUS erin om vlak daarvoor de ene ruzie aan de andere te rijgen. Dat gebeurt onder het leiderschap van de nieuwe partijvoorzitter Jorien van den Herik, een man die niet bekend staat om zijn subtiele omgangsvormen. Deze voormalige Feijenoordbaas weet veel van voetbal, maar heeft van politieke verenigingen geen kaas gegeten en verkeert in een leef- en denkwereld die mijlenver af staat van die van de achterban van 50PLUS. (www.geertdales.com/doodse-50plus-operette-gereanimeerd-door-jorien-van-den-herik).

 

Dat Van den Herik voorzitter werd was een ideetje van het Rotterdamse 50PLUS gemeenteraadslid Ellen Verkoelen. Zij was erop uit het lijsttrekkerschap bij volgende Kamerverkiezingen te verwerven. Daarbij zou haar Feijenoordvriend een handje kunnen helpen. En zo geschiedde. Van den Herik, die dacht dat een kandidatenlijst kon worden opgesteld zoals je bij Feijenoord een voetbalploeg formeert, parachuteerde Verkoelen naar de eerste plek.

 

Zij was overigens vierde, misschien wel vijfde keus. Van Jan Nagel dan, want de oude intrigant wist zich ook deze keer niet te beheersen. Hij had tv-presentatrice Catherine Keyl op het oog. Loretta Schrijver, Hugo Borst en (‘als je bij mij in bad komt zitten, prima’) Jack van Gelder werden eveneens aangeprezen als de nummer 1. Geen van hen zag er heil in waardoor Verkoelen omhoog viel. Het zal de verklaring zijn voor haar uitzinnige gedrag tijdens een recente gaypride, waar de aspirant lijsttrekker door de straten danste, zwaaiend met een regenboogvlag die was voorzien van het partijlogo. Kan ook zijn dat ze door het dolle heen was omdat de hele top van de 50PLUS kandidatenlijst bezet werd door representanten van de LHBTIQ-gemeenschap, wat sommige partijleden ertoe bracht voortaan te spreken over COC-PLUS.

 

‘Van den Herik creëert een onveilige en vijandige werksfeer’

Op zaterdag 30 september a.s. houdt 50PLUS een ledenvergadering waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld. 50PLUS zou 50PLUS niet zijn als daar niet opnieuw allerhande ruzies aan voorafgaan, waarbij de botte bijl allerminst wordt geschuwd. In een van de ingediende moties, onder meer ondertekend door een aantal partijveteranen, wordt de nog maar recent aangetreden partijvoorzitter Van den Herik de wacht aangezegd. Hij heeft, zo stellen zij, ‘in woord, geschrift en daad, door zijn acties en uitlatingen en besluiten en/of het nalaten hiervan een onveilige en vijandige werksfeer voor kaderleden, vrijwilligers en medewerkers gecreëerd’. Tevens wordt hem schending van de integriteitsregels voor de voeten geworpen. Door zijn optreden heeft Van den Herik het voortbestaan van de partij in gevaar gebracht, aldus de indieners van de motie. Daarom moet hij opkrassen. Overigens hij niet alleen. Ook de andere bestuursleden moeten vertrekken wegens algehele incompetentie.

 

machtsgreep oud-voorzitter gepareerd

Recent nam het partijbestuur het opmerkelijke besluit om leden die zich hadden aangemeld na 7 juli 2023, de datum van de val van het kabinet Rutte-IV, van hun tot dan gebruikelijke status als volwaardig lid met alle rechten en plichten te beroven en te reduceren tot ‘kandidaat-lid’. Een begrip dat de partij tot dan toe niet kende. Tevens werden alle verleende volmachten om namens een afwezig lid te stemmen op het congres van 30 september ongeldig verklaard. Ineens werd een nieuw volmachtformulier verplicht gesteld. Een klassiek staaltje veranderen van de spelregels tijdens het spel.

 

De ratio van deze ingreep was dat zich opvallend veel nieuwe leden hadden aangemeld in het zicht van nieuwe verkiezingen, hoofdzakelijk afkomstig uit de zuidelijke afdelingen, waar oud-partijvoorzitter Gerard van Hooft woonachtig is. Van Hooft had zich eerder aangediend als kandidaat-lijsttrekker, maar werd afgetroefd door het duo Verkoelen/Van den Herik. Met de nieuwe ledenaanwas en een pakket volmachten zou hij Verkoelen van haar troon hebben kunnen stoten. Een ware machtsgreep dus. Dat wilde het bestuur tegen iedere prijs voorkomen. Dus verzon Tompoes een list. Het zal niet verbazen dat de getergde en geschoffeerde zuiderlingen het hier niet bij laten zitten. Een heuse revolte, mogelijk zelfs afscheiding dreigt. Inmiddels loopt er ook een rechtszaak tegen het partijbestuur om de besluiten over ‘kandidaat-lid’ en de nieuwe volmachtformulieren ongeldig te laten verklaren. De zaak dient dinsdag 26 september. Als Van Hooft wint kan Verkoelen weer inpakken.

 

Dat tijdens het spel de spelregels werden veranderd liet zien dat de partijbestuurders niets hadden geleerd van de gebeurtenissen in najaar 2020, toen de door Nagel aangedragen kandidaat-lijsttrekker Liane den Haan onder haar ANBO-aanhang volop nieuwe leden en daarmee stemmen ronselde, waarmee ze haar tegenkandidaat, het zittende en gerespecteerde Tweede Kamerlid Corrie van Brenk eruit werkte. Ook in die tijd nam het aantal leden van 50PLUS alleen maar af, behalve kort voor de lijsttrekkersverkiezing. Dat het partijbestuur met maatregelen wachtte totdat deze manipulatie zich opnieuw aandiende zegt veel over het bedroevende niveau.

 

voorstel: niet meedoen op 22 november a.s.

Alsof dit alles nog niet genoeg is om ieder perspectief op een gunstige verkiezingsuitslag op 22 november om zeep te helpen ligt er ook nog een motie op tafel voor de ledenvergadering van 30 september met het voorstel om, wegens het algehele disfunctioneren van de partij in al zijn geledingen, de irreglementaire vaststelling van het verkiezingsprogramma, de onjuiste procedure bij het opstellen van de kandidatenlijst, de totaal onbekende lijsttrekker, de slechte voorbereidingen en de lege partijkas af te zien van deelname aan de komende verkiezingen. Een begrijpelijke motie, maar ook als die wordt afgewezen -wat hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren- bevordert het bepaald niet het vertrouwen van de kiezers in 50PLUS. Verkiezingen win je alleen als iedereen er zin in heeft en con amore meedoet. 

 

nul zetels

Van de ooit 10.000 leden zijn er nu nog maar zo’n 1000 over. Het geld is op. Een partij zonder Kamerzetels krijgt geen subsidie en donateurs heeft 50PLUS niet (meer). Op gezag van toenmalig voorzitter Jan Nagel werd zes-en-een-halve ton verkwanseld aan de campagne van 2021 die zetelrover Liane den Haan in het zadel hielp. Het partijbureau verkeert in crisis nu er ook nog een rechtszaak loopt van de bureaumanager wegens een arbeidsrechtelijk conflict. Die zaak komt in oktober voor de rechter. Het autoritaire gedrag van voorzitter Van den Herik heeft voor veel onvrede en onrust gezorgd. De belangrijkste partijafdeling Brabant maakt zich op voor een frontale botsing met het bestuur en de kandidaat-lijsttrekker. Alles wijst erop dat de ledenvergadering van 30 september uitdraait op een ouderwets 50PLUS-pandemonium.

 

In de peilingen staat 50PLUS soms op één, meestal op nul zetels. Een partij die zegt op te komen voor de belangen van ouderen in Nederland maar in eigen huis niet verder komt dan aanhoudend gezeur, gemanipuleer, geprocedeer en geruzie verdient niet beter dan zo spoedig mogelijk naar de mestvaalt van de historie van mislukte ouderenpartijen te worden getransporteerd.

 

Bij mijn vertrek als voorzitter in het voorjaar van 2020 sprak ik over een mission impossible. “De partij is in handen van regelfetisjisten, incompetente baantjesjagers en bestuurlijke tuinkabouters”. Sommigen werden heel boos om deze kwalificaties, maar het was nog mild uitgedrukt. De klucht heeft nu wel lang geduurd. Stekker eruit en wegwezen. 

 

Geert Dales

23 september 2023

Contact: geert@geertdalesmail.nl

Voorverkoop nieuwe boek: www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester / hoe Femke Halsema van activist regent werd