TRANSPARANTIE IN DE STOPERA: ROT OP MET JE LASTIGE VRAGEN

Burgemeester heeft de buik vol van gegraaf in haar bedenkelijke zaakjes

 

Regenten en tegenspraak, het blijft een lastige combinatie. Zeker als de bestuurder in kwestie is benoemd op basis van een profielschets die van openheid, benaderbaarheid en bereikbaarheid aan elkaar hangt. ‘Transparantie en integriteit staan hoog in het vaandel’ schreef de Gemeenteraad van Amsterdam in de profielschets voor de nieuwe burgemeester, op basis waarvan in 2018 Femke Halsema solliciteerde en de functie verwierf. Zoiets schept verwachtingen. Maar de eertijdse linkse activist met het imago van een volksvriendin blijkt een regent van de klassiek rechtse snit.

 

‘Wij zullen niet meer reageren’

In het licht van de gepretendeeerde transparantie was het een opmerkelijk schrijfsel dat burgemeester Halsema mij op 10 februari 2023 via haar directeur Juridische Zaken liet toesturen. Al enige tijd correspondeer ik met het stadhuis over diverse kwesties rond het bewonen van de ambtswoning Herengracht 502. Elk antwoord op mijn vragen riep nieuwe vragen op. Niet omdat ik een lastige klant ben, maar omdat het stadhuis dikwijls afwerend, onvolledig, onjuist of helemaal niet reageert op wat ik voorleg. In een recente e-mail aan Halsema’s woordvoerder legde ik uit dat en waarom ik bepaalde beweringen van het stadhuis ongefundeerd achtte. Tevens stelde ik enkele vervolgvragen, waarin nieuwe feiten waren opgenomen.  

 

Kennelijk heeft de burgemeester inmiddels genoeg van het gegraaf en kreeg directeur Juridische Zaken Lucia Ling Ket On de opdracht mij af te serveren. In plaats van mijn analyse en conclusies met keiharde feiten onderuit te halen en mij zo de mond te snoeren, schreef ze op snibbige toon en met onverholen irritatie: “Wij hebben niets toe te voegen aan eerder gegeven antwoorden. De correspondentie is afgerond en wij zullen niet meer reageren”. Wij! De pluralis majestatis aan het woord. 

 

Rechtse privileges voor een linkse burgemeester

Driekwart jaar werk ik inmiddels aan een diepgravend onderzoek naar allerhande op zijn minst opmerkelijke feiten en gebeurtenissen rondom de bewoning door de burgemeester van de ambtswoning Herengracht 502 en de aanschaf van een tweede woning in het tot de gemeente Amsterdam behorende dorp Holysloot voor -vermeend- recreatief gebruik. 

 

De resultaten van mijn onderzoek zal ik publiceren in het boek www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester (werktitel) dat in het voorjaar zal verschijnen. In de voorverkoop een tientje, na publicatie 14,50 euro. Zie de link voor nadere informatie.

 

geen energiearmoede

Tegen een huur van zeven euro per m2, minder dan wat bewoners van beschimmelde of tochtige sociale huurwoningen betalen, bewoont de Amsterdamse burgemeester een riant, van alle gemakken voorzien en op kosten van de gemeente tiptop onderhouden appartement op een van de mooiste plekken van de stad. Van energiearmoede door de drastisch gestegen gasprijzen heeft zij daar geen last. De gemeente draait, anders dan Halsema via de lokale zender AT5 betoogde, volledig op voor de duizenden euro’s per maand die in de ambtswoning worden verstookt. Van een vrijwillige bijdrage in de stookkosten, al was het maar uit al dan niet geveinsde solidariteit met de armlastige stadsgenoten, is geen sprake. 

 

fictie van verplichte bewoning ambtswoning

Aan het bewonen van Herengracht 502 kleven tal van fiscale complicaties, met grote financiële consequenties. Het heeft er alle schijn van dat daarin stelselmatig onjuist is gehandeld, neerkomend op een benadeling van de staatskas die op zijn minst in de tonnen, maar hoogstwaarschijnlijk in de miljoenen loopt. Dit hangt samen met de fictie van het moeten wonen op Herengracht 502. ‘De burgemeester is verplicht om in de ambtswoning te wonen’ stelde de gemeente, ter verdediging van allerhande burgemeesterlijke privileges, maar die verplichting blijkt uit geen enkel onderliggend document en staat ook in schril contrast met uitlatingen van Halsema zelf ten tijde van haar benoeming. Via de media liet ze destijds immers weten nog te twijfelen over de verhuizing, onder meer omdat rondom de Herengracht te weinig groene buitenruimte was voor het uitlaten van de hond. Dat er geen sprake is van verplichte bewoning was overigens al bekend sedert Schelto Patijn, burgemeester van 1994 tot 2001, in de media vertelde over zijn aarzelingen om intrek te nemen in die ambtswoning. Halsema’s besluit er, ondanks twijfels, naartoe te verhuizen leverde haar een aanzienlijk financieel voordeel op dat bij de woningkeuze ongetwijfeld minstens zo zwaar heeft meegewogen als de belangen van de hond.

 

onttrekking woning aan de woningvoorraad

In 2020 kocht de burgemeester met haar echtgenoot voor een kleine zeven ton een buitenverblijf in het tot de gemeente Amsterdam behorende dorp Holysloot. Ze vroeg en kreeg per omgaande een vergunning om het pand aan de woningvoorraad te onttrekken, iets dat, gezien de enorme woningnood, gewoonlijk door het linkse stadsbestuur als een ernstig vergrijp wordt gezien. Nog gekker werd het toen mij bij een bezoek aan het pittoreske dorp bleek dat het voor recreatie bedoelde pand bewoond wordt. Door niemand minder dan haar eigen partner. Of gewezen partner, want naar zeggen van Halsema zelf was hij begin 2022 na een scheiding uit de ambtswoning vertrokken, een mededeling die ze, in weerwil van haar bewering een ‘open boek’ te zijn, pas een jaar na dato deed in een podcast-aflevering van Het Parool. Medelevend met het persoonlijke verdriet dat Halsema had getroffen verzuimden de interviewende Parool-journalisten te vragen waarom ze zolang had gezwegen over de scheiding, waar die man was gebleven en of ze de onttrekkingsvergunning voor Holysloot al had ingeleverd (www.geertdales.com/wat-moet-femke-halsema-met-een-potje-hak-in-holysloot).

 

WOO-verzoeken

Vele tientallen vragen heb ik sinds juni 2022 over deze en aanpalende kwesties voorgelegd aan het stadhuis. Soms moest er lang aan getrokken worden, maar uiteindelijk kwam er meestal wel antwoord. Of kreeg ik te horen dat mijn vragen onbeantwoord bleven vanwege privacybescherming, vermeende vertrouwelijkheid of opgelegde geheimhouding. Ook werden af en toe aantoonbaar onjuiste beweringen gedaan, elkaar tegensprekende antwoorden gegeven of verwezen naar eerdere reacties die geen inhoudelijk antwoord waren. Daarom zag ik mij genoodzaakt tot het indienen van een reeks WOO-verzoeken (www.geertdales.com/de-burgemeester-van-transparantie-en-aanspreekbaarheid-gooit-de-luiken-dicht). Vier daarvan zijn afgehandeld en hebben opmerkelijke gegevens opgeleverd. Het vijfde WOO-verzoek is van recente datum en nog in behandeling. Dat grijpt onder meer terug op een WOB-verzoek dat GeenStijl in september 2018 deed, pas in juni 2019 werd afgehandeld en tot op de dag van vandaag niet is gepubliceerd.

 

malafide colporteurs

In de meest recente vragen, die logischerwijs voortbouwden op voorafgaande correspondentie, bracht ik enkele nieuwe gegevens ter sprake en vroeg om een uitleg over de tegenstrijdigheid daarvan met eerdere beweringen van de gemeente. Ik betrachtte volledige openheid over waar ik mee bezig ben en gaf inzage in stellingen die ik in mijn boek zal poneren over delicate fiscale kwesties. Vanwege de grote gevoeligheid leek het me verstandig en fatsoenlijk die tevoren voor te leggen. 

 

Wat Femke Halsema vervolgens bewogen heeft om directeur Ling Ket On met de botte bijl op mij af te sturen weet ik niet, maar haar zaak wordt er zo niet beter op. ‘Wij beschouwen de correspondentie als afgerond en zullen niet meer reageren’ is een tekst waarmee malafide colporteurs opgelichte klanten afpoeieren. Femke Halsema is de burgemeester van Amsterdam. Een van de hoogste bestuurlijke functies in dit land. Zij hoort een van de boegbeelden te zijn van transparantie en integriteit. Als daarover, onderbouwd met feiten en documenten en in serieuze vragen twijfels worden geuit dient er fatsoenlijk inhoudelijk weerwoord te komen. Desnoods tot in het oneindige. Dat doe je niet af met een tekst die feitelijk zegt: ‘rot op’. 

 

Hoe Femke Halsema van activist regent werd’ is de subtitel van mijn komende boek. Het had amper beter geïllustreerd kunnen worden dan met het blafferige briefje van haar directeur Juridische Zaken. 

 

Geert Dales

11 februari 2023

(www.geertdales.com/rechtse-privileges-voor-een-linkse-burgemeester)

(www.geertdales.com/crowdfunding-de-vleesetende-vegetariers)

(aan/afmeldingen voor updates op deze website via www.geertdales.com/contact)