WAAROM ZIT DIE PVDA VOORZITTER ER NOG?

Valse sisters halen bakzeil, maar PvdA-akela kleeft aan pluche

 

Meer dan twee weken voordat Gijs van Dijk te grazen werd genomen schreef ik, op 24 januari 2022, dat toenmalig PvdA-leider Lilianne Ploumen met haar sisterhood-geklets mannen in de PvdA in gevaar bracht (www.geertdales.com/het-sisterhood-syndroom-van-lilianne-ploumen-maakt-pvda-mannen-vogelvrij). Dat had ik dus goed gezien.

 

Dat het om het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk ging wisten we toen nog niet. Wel schreef ik, daags nadat hij op 8 februari 2022 door Ploumen met vage aantijgingen tot aftreden was gedwongen, dat Van Dijk ten onrechte naar het schavot was geleid. Daarna publiceerde ik nog zes keer over deze affaire. Pas toen de Beroepscommissie van de PvdA onlangs Van Dijk gelijk gaf in zijn klacht dat hem onterecht verwijten waren gemaakt over grensoverschrijdend gedrag haakten alle media aan. Beetje laat, lijkt mij.

 

mafklapper bij de NOS

Binnen een dag nadat Van Dijks val werd ingeluid met een openingsitem in het NOS-Journaal, waarin ene Cornelia Klaster vertelde dat hij haar onzedelijk zou hebben betast, had ik in beeld dat we te maken hadden met een psychiatrisch patiënt wier eerdere klachten over vermeend seksueel wangedrag van Van Dijk binnen de PvdA al twee keer waren onderzocht en als ongefundeerd terzijde gelegd. Klaster was zelfs geroyeerd als partijlid wegens stalkgedrag en aanhoudende onterechte beschuldigingen.

 

Kennelijk zonder enig onderzoek en op jacht naar een sensationele primeur (‘niet kapotchecken’) lieten de zelfbenoemde NOS-kwaliteitsjournalisten Ron Fresen en Xander van der Wulp deze mafklapper minutenlang kletsen over Van Dijks vermeende seksueel getinte toenaderingen. Jules de Corte had nog kunnen zien dat dit totale waanzin moest zijn. De gedachte dat de vijftien jaar jongere Van Dijk ook maar de minste seksuele prikkeling zou voelen bij de aanblik van die veel oudere moddervette dragonder was zo ongeloofwaardig dat ik er, in combinatie met de feiten over haar verleden, idiote intonatie en blik van een waanzinnige, geen seconde aan twijfelde dat Van Dijk ten onrechte was afgetreden (www.geertdales.com/metoo-2). Het heeft lang geduurd voordat dit besef doorsijpelde in de zogenaamde kwaliteitsmedia.

 

valse sisters luizen Van Dijk erin

De vraag is waarom de drie vrouwelijke lasteraars uit Van Dijks privé-entourage, waarvan slechts de geschifte kunstenares Katinka Simonse alias Tinkebell -zij het na onvrijwillig te zijn geout- publiekelijk erkende er een van te zijn, zo makkelijk entrée kregen bij partijleider Ploumen en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent en de ruimte werd geboden het in deze materie niet gekwalificeerde bureau Bezemer & Schubad te brengen tot het produceren van een lasterrapport dat de basis vormde voor een ‘openbare berisping’ van Van Dijk en ontneming van het recht op een vertegenwoordigende functie in de PvdA voor de duur van vier jaar.    

 

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het van belang te kijken naar wie allemaal meededen aan of toekeken bij Van Dijks ondergang. Om te beginnen de drie vrouwen die in de relatie met Van Dijk kennelijk slecht aan hun trekken waren gekomen en misbruik maakten van Van Dijks publieke status om hun gram te halen. ‘Chantage’ heet zoiets. Vervolgens Cornelia Klaster uit het NOS-journaal en haar compagnon Ellen Geist, eveneens een door de PvdA geroyeerde lastpak die zich in het dagblad De Gelderlander liet interviewen over Van Dijks vermeende misstappen. Dan was daar Lilianne Ploumen die Van Dijk op 8 februari 2022 opbelde met niet gespecificeerde aantijgingen en aandrong op zijn terugtreden. En die vervolgens partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent aanspoorde onderzoek te laten doen naar Van Dijk om fundament voor haar vage verwijten te krijgen, welke aansporing door Sent niet terstond werd afgewezen, maar met beide handen aangegrepen. Daar was ook de voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp, die tegenwoordig jankt over een ‘onveilige werkomgeving’ die voorganger Khadija Arib in de Kamer zou hebben gecreëerd, maar geen poot uitstak om collega Van Dijk in bescherming te nemen toen die onder haar ogen slachtoffer werd van een wel heel erg onveilige werkomgeving.

 

meedeinen op #MeToo golven

Dan hebben we Attje Kuiken, Ploumens opvolger, die ook nog na de rehabilitatie van Van Dijk bleef volhouden dat hij niet kon terugkeren in de PvdA-fractie, in welk standpunt zij van harte gesteund werd door collega Kati Piri. Niet onvermeld mag blijven hoofdredacteur Kamilla Leupen van Het Parool, die toeliet dat columnist Tinkebell haar ruimte in de krant misbruikte voor een persoonlijke vendetta tegen haar gewezen lover Van Dijk. In deze reeks past ook PvdA-coryfee Hedy d’Ancona, die haar mond altijd vol heeft over de feministische strijd en stilzwijgend toekijkt als in haar eigen partij een man vermalen wordt door op #MeToo golven meedeinende valse zusters. Waarom heeft zij haar gezaghebbende stem niet in de strijd geworpen? Omdat hier geen vrouw maar een man slachtoffer was? En waar was Gerdi Verbeet, dat andere vrouwelijke PvdA-boegbeeld die het ook altijd zo goed weet? Waarom heeft zij het dolende partijkader niet op de vingers getikt? Tot slot Dominique van der Heyde, chef van de parlementaire redactie van de NOS en eindverantwoordelijk voor het desastreuze, nimmer gerectificeerde Klaster-interview. Waarom waste zij Fresen en Van der Wulp niet duchtig de oren? 

 

vals stel

Op het gevaar af dat mij misogynie wordt verweten concludeer ik dat we te maken hadden met een gecoördineerde aanval van een reeks vrouwen die Van Dijk, bepaald geen monogame dorknoper, een kopje kleiner wilden maken. Dat schreef ik al op 25 mei 2022 (www.geertdales.com/zo-wordt-gijs-van-dijk-pvda-erin-geluisd) en dat beeld is sindsdien alleen maar versterkt. Hoe is het anders mogelijk dat partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zelfs nog na het voor haar vernietigende rapport van de PvdA Beroepscommissie bleef volhouden dat de sancties voor Van Dijk terecht waren? Dat kun je toch alleen maar zeggen als je er welbewust op uit bent die man kapot te maken?

 

Inmiddels is zij, onder druk van een groeiend aantal boze partijleden, op dat standpunt terug gekomen. Anders dan zij eerder stellig beweerde liet ze in een verklaring weten dat de klachten over Van Dijk louter van privé-aard waren en niets van doen hadden met zijn werk als Kamerlid. Ook erkende ze dat er geen sprake geweest is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van Dijk kreeg excuses en mag van Sent weer terugkeren in de PvdA-fractie zodra de vacature-Arib een feit is. Dat doet Gijs van Dijk niet, zo liet hij weten. Ik vind dat jammer, maar heb er wel begrip voor dat hij geen seconde ook nog maar in de buurt van dat valse stel meer wil vertoeven. 

 

wat moet Sent nog meer verprutsen?

Deze kous is natuurlijk nog lang niet af. Tegen het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad, producenten van het broddelrapport dat nu in de prullenmand ligt, is door Van Dijks advocaat aangifte gedaan wegens onbevoegd gegraaf in iemands privéleven. Het lijkt me evident dat er een schadeclaim gaat volgen.

 

PvdA-voorzitter Sent liet weten dat met Van Dijk ‘afspraken zijn gemaakt zodat hij weer kan werken aan zijn toekomst’. Details gaf zij niet, maar het laat zich raden dat de partij de beurs getrokken heeft om deze immense puinhoop op te ruimen. 

 

Dat roept de vraag op waarom zij nog steeds op haar voorzittersstoel zit. Eerst liet ze zich door Ploumen opjutten om een onderzoek te starten, hoewel de klachten handelden over zaken uit Van Dijks privéleven. Daarvoor koos ze het terzake onbevoegde en incompetente bureau Bezemer & Schubad. Dat produceerde een rapport dat door deskundigen als ‘broddelwerk’ is gekwalificeerd. Dat werd door Sent onder de pet gehouden, terwijl zij er wel harde maatregelen op baseerde. Vervolgens negeerde Sent het oordeel van haar eigen Beroepscommissie dat de sancties voor Van Dijk ongegrond waren. Terwijl al eerder bekend was geworden dat ze zich er persoonlijk voor had ingezet een zodanige samenvatting van dat rapport te krijgen dat Van Dijk pootje gelicht kon worden. Vervolgens haalde ze bakzeil onder druk van een groep partijleden, tikte een hypocriete verklaring vol mooie woorden en bood Van Dijk excuses aan voor haar groteske falen. Het kan haast niet anders of voor de lieve vrede met het Kamerlid dat door haar toedoen ten onder ging moet betaald zijn. Terwijl ook dat waardeloze rapport een vermogen gekost zal hebben. Wat moet deze partijvoorzitter nog meer verprutsen om eindelijk te beseffen dat zij geen dag meer te handhaven is?

 

NOS, Fresen en Van der Wulp

In de zaak Van Dijk heeft ook het NOS-Journaal een immense misstap begaan (www.geertdales.com/pvda-haalt-bakzeil-in-gijs-van-dijkzaak-nu-de-nos-en-anderen-nog). Onlangs benaderde ik de gewezen NOS-coryfee Ron Fresen met de vraag hoe hij terugkijkt op zijn optreden in die zaak. Deze kwaliteitsjournalist, tegenwoordig schnabbelend via het bureau Bukman Management, weigerde er iets over te vertellen. Xander van der Wulp reageerde eerder ook niet op mijn vragen, evenmin als een ander lid van de parlementaire redactie van de NOS.

 

De Journalistieke Code van de NPO zegt: “Het is belangrijk dat we geloofwaardig, betrouwbaar, nauwkeurig en zorgvuldig zijn”. En: “Wanneer blijkt dat een publicatie onjuistheden bevat of (verwijtbaar) onvolledig is, worden deze zo snel mogelijk en op passende wijze gerectificeerd”. Klachten over publicaties kunnen worden ingediend bij de NPO Ombudsman, Margo Smit. Nu de heren Fresen en Van der Wulp en hun chef Dominique van der Heyde nog geen moment het fatsoen hebben gehad een woord van excuus te uiten, te rectificeren en het gewraakte item met Cornelia Klaster te verwijderen van de NOS-website heb ik mij tot Margo Smit gewend. Ik zal u op de hoogte houden van de voortgang.

 

Geert Dales

29 oktober 2022

(aan/afmeldingen voor updates op deze website via www.geertdales.com/contact)

(crowdfunding voor mijn nieuwe boek: www.geertdales.com/crowdfunding-nieuwe-boek-over-hypocrisie)